Informacje prasowe

Samorząd województwa inwestuje w drogi w Radomiu i gminie Warka

mzdw 032.jpg Autor: Piotr Nowakowski

Samorząd województwa przeznaczy 15,5 mln zł na rozbudowę drogi nr 730 w gminie Warka. Rozpoczynają się też prace koncepcyjne związane z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 740 – odcinek od węzła Radom Zachód na trasie S7 do miasta Radom.

Dziś zostały podpisane umowy z wykonawcami na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 730 oraz nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 740. Jak podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski, stan dróg w województwie sukcesywnie się polepsza. – W gminie Warka będzie to przebudowa istniejącej drogi. Z kolei droga nr 740 potrzebuje udrożnienia i wyznaczenia nowego przebiegu. Zależy nam, aby wypracować rozwiązanie, które będzie zarówno funkcjonalne, jak i zgodne z oczekiwaniami kierowców i mieszkańców.

Rusza rozbudowa drogi nr 730 w gminie Warka

Ponad 15,5 mln zł przeznaczył samorząd województwa mazowieckiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 730 na terenie gminy Warka. Modernizacja obejmie 3,2-kilometrowy odcinek drogi – przejście przez miejscowość Laski do torów kolejowych w Warce.

– Rozbudowa dróg odgrywa kluczową rolę w poprawie infrastruktury transportowej. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 730 znacznie poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, ułatwiając poruszanie się pieszych oraz zwiększając płynność i trwałość ruchu drogowego – zaznacza radna województwa Magdalena Nowacka.

Inwestycja obejmie budowę chodnika w Laskach wraz z budową kanalizacji deszczowej i wymianą nawierzchni na całym odcinku drogi. Przebudowane zostaną także zjazdy do nieruchomości. Prace drogowe potrwają do końca roku. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.

Będzie koncepcja nowego przebiegu DW 740 do węzła Radom Zachód

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wyłonił wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi wojewódzkiej nr 740 na terenie miasta Radom oraz gminy Zakrzew. Prace koncepcyjne dotyczą budowy jej nowego przebiegu – z węzła Radom Zachód na trasie S7 do Radomia. Kwota przeznaczona na to zadanie to 1,8 mln zł. Wykonawcą jest firma Sweco Polska Sp. z o.o. Zgodnie z umową prace koncepcyjne powinny zostać zakończone do lipca 2026 r.

– Planujemy poprowadzenie trasy DW 740 od okolic Zakrzewa do Radomia nowym śladem na południe od istniejącej drogi. Trasa stanie się więc ważnym zjazdem z projektowanej S7 w kierunku miasta. Koncepcja pozwoli nam na wybranie najlepszego wariantu dla przebiegu tej drogi i uzyskanie decyzji środowiskowej. Chcielibyśmy, aby w niedługim czasie od zawarcia umowy wykonawca przedstawił nam wstępne warianty poprowadzenia tej drogi – wyjaśnia dyrektor MZDW Grzegorz Obłękowski.

Dokumentacja projektowa ma określić przebieg możliwych korytarzy dla przeprowadzenia drogi wojewódzkiej z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych oraz przyrodniczych na odcinku od węzła na S7 Radom Zachód do miasta. Mają powstać co najmniej trzy warianty przebiegu drogi. Dwa zostały wskazane w dokumentach strategicznych Radomia i gminy Zakrzew. Trzeci wariant ma być pomysłem autorskim projektantów.

Koncepcja powinna obejmować w zależności od potrzeb budowę jezdni, poboczy, skrzyżowań, obiektów inżynierskich, jezdni dodatkowych, ścieżek pieszo-rowerowych lub pieszych i rowerowych, zatok autobusowych, systemu odwodnienia, miejsc do kontroli pojazdów oraz budowę innych niezbędnych elementów drogi, a także rozbiórkę i budowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z planowaną drogą. Dokumentacja projektowa ma na celu również identyfikację ewentualnych problemów realizacyjnych poszczególnych wariantów inwestycji, oszacowanie ich kosztów oraz wskaźników efektywności ekonomicznej, określenie akceptacji społecznej i środowiskowych uwarunkowań.

Inwestycja jest realizowana w ramach podpisanego w marcu 2023 r. porozumienia między samorządem województwa mazowieckiego a miastem Radom. Miasto zadeklarowało udział finansowy w opracowaniu koncepcji nowego przebiegu drogi nr 740. Za realizację inwestycji będą odpowiadać Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz miasto Radom reprezentowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.

 

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony