Informacje prasowe

Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy blisko 17 mln zł na inwestycje w regionie radomskim i powiecie grójeckim

2023 06 29_umowy_gmina Skaryszew.jpg Autor: arch. UMWM

Prawie 17 mln zł trafi do regionu radomskiego i powiatu grójeckiego. To wsparcie samorządu województwa na m.in. nowe boiska, modernizację oświetlenia zewnętrznego czy rozwój świetlic wiejskich i domów kultury. Dziś umowy z beneficjentami podpisał wicemarszałek Rafał Rajkowski. W spotkaniu wzięli udział radni województwa – Leszek Przybytniak i Tomasz Śmietanka.

 

Wicemarszałek Rafał Rajkowski podkreśla, że samorząd województwa konsekwentnie wspiera region radomski i powiat grójecki.

– To intensywny czas podpisywania umów na wiele różnorodnych inwestycji. Na początku tygodnia były to umowy m.in. na zakup sprzętu medycznego dla szpitala w Iłży czy na budowę kanalizacji w gminach Tczów i Sieciechów. Dziś wspieramy kolejne projekty na kwotę blisko 17 mln zł. Co cieszy, możemy już oglądać efekty poprzednich edycji naszych programów wsparcia, chociażby w zeszłym tygodniu otworzyliśmy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kozienicach, na który przekazaliśmy 4 mln zł.

Mazowsze dla sportu

W ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023” gminy i powiaty z województwa mazowieckiego mogły ubiegać się o środki na budowę, przebudowę, modernizację i remont obiektów sportowych. W subregionie radomskim i powiecie grójeckim wsparcie w wysokości ponad 8,7 mln zł otrzymało 38 inwestycji.

– Dziś podpisujemy umowy na realizację 33 z nich na kwotę ponad 7,2 mln zł dofinansowania. Dobra baza sportowa to inwestycja w zdrowie i rozwój naszych mieszkańców – zaznacza radny województwa Leszek Przybytniak.

Mazowsze dla klimatu

„Mazowsze dla klimatu” to autorski program samorządu województwa. Jego celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu. Środki można było pozyskać na błękitno-zieloną infrastrukturę sprzyjającą różnorodności biologicznej, a także na energooszczędne oświetlenie zewnętrzne. Na ten cel samorząd województwa przeznaczył blisko 16,5 mln zł, dzięki czemu zostanie zrealizowanych 120 inwestycji. W regionie radomskim i powiecie grójeckim dzisiejsze umowy dotyczą 20 projektów z dofinansowaniem ponad 2,8 mln zł.

– W naszym regionie przybędzie miejsc sprzyjających odpoczynkowi, powstaną ogrody deszczowe czy tężnie solankowe. Co ważne, dzięki modernizacji oświetlania zewnętrznego będzie ekologicznie i oszczędnie – dodaje radny województwa Tomasz Śmietanka.

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych

Program „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” to nowa pozycja wśród programów wsparcia samorządu województwa. W jego ramach samorząd województwa udziela pomocy finansowej gminom na rozwój tzw. centrów integracyjno-kulturalnych, np. świetlic wiejskich, gminnych i osiedlowych ośrodków kultury, domów kultury itp. Sejmik województwa przeznaczył na ten cel ponad 30,7 mln zł. Wśród dofinansowanych projektów znalazło się 41 inwestycji z regionu radomskiego i powiatu grójeckiego. Wsparcie z budżetu województwa to ponad 5,1 mln zł

Mazowsze dla czystego ciepła

Walka ze smogiem to cel kolejnego autorskiego programu samorządu województwa mazowieckiego „Mazowsze dla czystego ciepła”. Pomoc finansowa w wysokości 4,8 mln zł trafi do 17 samorządów z  regionu, w tym 500 tys. do regionu radomskiego na realizację dwóch projektów. Otrzymane środki gminy mogą przeznaczyć m.in. na wymianę węglowych źródeł ciepła. Chodzi nie tylko o wymianę pieców, ale także instalację pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych czy przeprowadzenie termomodernizacji. Dzięki wsparciu samorządu województwa w wysokości 200 tys. zł na terenie gminy Sienno zostaną wymienione źródła ciepła. Umowa zostanie podpisana w innym terminie.

Blisko 150 tys. zł dla organizacji pozarządowych z subregionu radomskiego w ramach otwartego konkursu ofert

W otwartym konkursie ofert w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”, zadanie pn. „Realizacja działań związanych z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach” o wsparcie mogły ubiegać się organizacje pozarządowe.  W sumie samorząd województwa dofinansuje 13 projektów stowarzyszeń i fundacji za blisko 490,5 tys. zł. W regionie radomskim dofinansowanie otrzymają Stowarzyszenie WRZOSOWISKO (47,3 tys. zł), Fundacja „Nie rób dymu” (49,4 tys. zł) oraz Stowarzyszenie Razem dla Radomki (49,95 tys. zł). 

Mazowsze dla miejsc pamięci

Kolejnym nowym autorskim programem wsparcia samorządu województwa mazowieckiego jest „Mazowsze dla miejsc pamięci”. O pomoc finansową mogły ubiegać się gminy i powiaty województwa mazowieckiego oraz dzielnice m.st. Warszawy. Pozyskane środki mogły przeznaczyć na rewitalizację miejsc związanych z pamięcią narodową takich jak: pomniki, kapliczki, krzyże przydrożne, nagrobki czy tablice upamiętniające wydarzenia lub postacie historyczne. Samorząd województwa dofinansował w tym roku 41 miejsc pamięci kwotą 2 mln zł. W regionie radomskim i powiecie grójeckim wsparcie w wysokości ponad 395,6 tys. zł otrzymało 9 takich miejsc w gminach: Szydłowiec, Przysucha, Borkowice, Sienno, Ciepielów, Jastrzębia, Wolanów, Warka i Belsk Duży.

Mazowsze dba o kobiety

Celem programu „Mazowsze dla zdrowia kobiety” jest wspieranie zadań związanych z ochroną zdrowia i  profilaktyką chorób najczęściej występujących u kobiet, m.in. nowotworów, chorób uroginekologicznych czy osteoporozy. Mogą to być np. świadczenia zdrowotne, czyli możliwość wykonania podstawowych i ważnych badań, takich jak USG piersi, mammografia czy cytologia. W tym roku do programu zgłoszono 26 projektów. W powiecie szydłowieckim będzie realizowane zadanie dotyczące profilaktyki raka piersi. Samorząd województwa przeznaczy na ten cel 25,8 tys. zł. Umowa zostanie podpisana w innym terminie.

Mazowsze wspiera strażaków ochotników

W tym roku jednostki ochotniczej straży pożarnej z Mazowsza otrzymają wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remont lub modernizację strażnic. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się remonty i modernizacje strażnic: OSP Kaszów (gm. Stara Błotnica) – 35 tys. fzł, OSP Wólka Łęczeszycka (gm. Belsk Duży) – 40 tys. zł, OSP Rzeczniów (gm. Rzeczniów) – 40 tys. zł oraz OSP Wsola (gm. Jedlińsk) – 40 tys. zł. Natomiast OSP Pawliczka (gm. Rzeczniów) – 100 tys. zł oraz OSP Jedlińsk (gm. Jedlińsk) – 150 tys. zł zakupią nowe samochody ratowniczo-gaśnicze. W sumie na realizację tych 6 projektów samorząd województwa przeznaczył 405 tys. zł.

 

Lista podpisanych umów w załączeniu.

 

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony