Informacje prasowe

Samorząd województwa mazowieckiego wspiera spółki wodne

23 07 19 Spółka wodna w Przysusze.jpg Autor: arch. UMWM

Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy prawie 1,3 mln zł na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w subregionie radomskim. Wsparcie trafi do 16 spółek wodnych. Środki zostały przyznane w ramach programu „Mazowsze dla melioracji”. Dziś umowy z beneficjentami podpisał wicemarszałek Rafał Rajkowski. W wydarzeniu wzięli udział radni województwa Leszek Przybytniak i Tomasz Śmietanka.

Konserwacja rowów i urządzeń melioracyjnych, odmulanie czy odbudowa skarp rowów – to przykłady zadań, które otrzymały dofinansowanie samorządu województwa w ramach programu „Mazowsze dla melioracji”.

– Spółkom wodnym często brakuje środków na niezbędne konserwacje sprzętu czy utrzymanie rowów melioracyjnych w dobrym stanie. Wsparcie zewnętrzne to często jedyna możliwość na realizację planów. Dlatego w tym roku na tego typu działania w subregionie radomskim przeznaczyliśmy prawie 1,3 mln zł – podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Dofinansowanie trafi do 16 spółek wodnych z subregionu radomskiego. Jak dodaje Leszek Przybytniak, przewodniczący sejmikowej Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich, takie wsparcie ma znaczenie dla sektora rolniczego.

– Odpowiednia melioracja jest istotna dla efektywności upraw, a przecież nasze województwo tworzą przede wszystkim tereny wiejskie.

W tym roku samorząd województwa mazowieckiego na realizację programu przeznaczył ponad 8,7 mln zł. Środki trafią do 121 spółek wodnych z całego województwa. Radny województwa mazowieckiego Tomasz Śmietanka zaznacza, że pomoc uzyskały wszystkie spółki, które złożyły poprawne formalnie wnioski.

– Potrzeby w tym zakresie są bardzo duże. Gospodarowanie wodą jest trudne, dlatego trzeba jak najefektywniej wykorzystać sprzęt melioracyjny i regularnie porządkować rowy.

Lista beneficjentów w informacji prasowej.

 

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony