Informacje prasowe

Sejmik Mazowsza wspiera rozwój obszarów wiejskich, meliorację oraz lokalne organizacje i KGW z regionu warszawskiego zachodniego

Grupa wielu osób stoi z czekiem i pozuje do zdjęcia. Autor: arch. UMWM

Kolejne gminy ze wsparciem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Tym razem 5 mln zł trafiło do gminy Zakroczym na rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Ponadto 24 lokalne organizacje z regionu warszawskiego zachodniego otrzymały od samorządu Mazowsza łącznie ponad 150 tys. zł na realizację swoich projektów. Ponad 170 tys. zł trafiło także do spółek wodnych z Baranowa, Żabiej Woli i Tarczyna w ramach programu „Mazowsze dla melioracji”.

W spotkaniu z beneficjentami w Piasecznie wzięli udział radni województwa mazowieckiego Anna Brzezińska, Piotr Kandyba oraz Stefan Traczyk.

Gmina Zakroczym ze wsparciem z PROW

Do gminy Zakroczym trafiło 5 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Pieniądze są przeznaczone na poprawę gospodarki wodno-kanalizacyjnej. W ramach projektu zostanie przebudowana stacja uzdatniania wody Prochownia w Zakroczymiu oraz podobny obiekt w miejscowości Henrysin. Ponadto zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Akacjowej i Widokowej w Zakroczymiu.

170 tys. zł na meliorację

Podczas spotkania w Piasecznie umowę na dofinansowanie z budżetu województwa podpisały także trzy spółki wodne. Środki pochodzą z autorskiego programu wsparcia „Mazowsze dla melioracji”, na który sejmik przeznaczył łącznie 5 mln zł.

Środki na konserwację rowów melioracyjnych, utrzymanie wód i urządzeń wodnych otrzymały dziś:

  • Gminna Spółka Wodna Baranów I (pow. grodziski) – 65,7 tys. zł,
  • Gminna Spółka Wodna w Żabiej Woli (pow. grodziski) – 75,3 tys. zł,
  • Gminna Spółka Wodna Tarczyn (pow. piaseczyński) – 29,8 tys. zł.

150 tys. zł dla lokalnych organizacji z regionu warszawskiego zachodniego

Sejmik w tym roku przeznaczył na wsparcie mazowieckich kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych łącznie ponad 5,4 mln zł. W ramach podpisanych dziś umów 150 tys. zł trafi do 24 organizacji z regionu warszawskiego zachodniego. Koła gospodyń wiejskich zakupią m.in. sprzęt kuchenny czy do organizacji wydarzeń i pikników. Lokalne stowarzyszenia doposażą się też w sprzęt biurowy niezbędny do prowadzenia działalności czy przeprowadzą warsztaty kulturalne.

Poniżej lista lokalnych organizacji, które otrzymały dziś wsparcie od samorządu województwa.

Lp.

Nazwa organizacji

Projekt

Kwota dotacji (zł)

Powiat

Gmina

1

Fundacja Razem Dla Kultury

Zakup wyposażenia do pracowni edukacji artystycznej

7000,00

piaseczyński

Lesznowola

2

Koło Gospodyń Wiejskich Warszawianki we wsi Warszawianka

Obszar „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie

4000,00

piaseczyński

Lesznowola

3

Stowarzyszenie Warszawianka Sielanka

Obszar „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie

7000,00

piaseczyński

Lesznowola

4

Stowarzyszenie Odrodzenie Urzecza

Doposażenie biura Stowarzyszenia w meble biurowe i sprzęt dokumentacyjny

7000,00

piaseczyński

Piaseczno

5

Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Gnatowicach

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

7000,00

warszawski Zachodni

Kampinos

6

Stowarzyszenie Aktywne Stefanowo

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

5000,00

piaseczyński

Lesznowola

7

Koło Gospodyń Wiejskich "Kampinoskie Baby"

Nitką malowane - przedsiębiorcze kobiety z KGW "Kampinoskie Baby"

6960,00

warszawski zachodni

Kampinos

8

Stowarzyszenie "Cztery Krajobrazy"

Doposażenie pracowni w Domu Pracy Twórczej "Granica" prowadzonym przez Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy

6994,00

warszawski zachodni

Kampinos

9

Stowarzyszenie Miodowe Urzecze

Doposażenie pracowni w celu przeprowadzania warsztatów

7000,00

piaseczyński

Góra Kalwaria

10

Koło Gospodyń Wiejskich "Urzeczanki" we wsi Coniew

Wspieranie rozwoju kobiet aktywnych społecznie

7000,00

piaseczyński

Góra Kalwaria

11

Koło Gospodyń Wiejskich w Wincentowie Wincentowianki

Prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich

5892,00

piaseczyński

Góra Kalwaria

12

Koło Gospodyń Wiejskich w Zgorzale

Organizacja wydarzeń o charakterze publicznym

7000,00

piaseczyński

Lesznowola

13

Koło Gospodyń Wiejskich w Mościskach "Pawie Oczko"

Zakup robota kuchennego do celów warsztatów kulinarnych

5495,00

grodziski

Grodzisk Mazowiecki

14

Koło Gospodyń Wiejskich "Optymiści z klasą" w Ruszkowie

Wyposażenie dla Koła Gospodyń Wiejskich "Optymiści z klasą" w Ruszkowie

7000,00

nowodworski

Nasielsk

15

Stowarzyszenie Oś

Doposażenie Stowarzyszenia Oś na rzecz aktywizacji społecznej na wsi

6970,00

warszawski zachodni

Kampinos

16

Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrzanowie

Zakup sprzętu do przekąsek (wata, popcorn, dania z grilla)

7000,00

piaseczyński

Piaseczno

17

Fundacja Metamorfozy

Aktywne gospodynie wiejskie w działaniach lokalnych.

6000,00

piaseczyński

Piaseczno

18

Stowarzyszenie Aktywnych "Kuźnia"

Doposażenie Stowarzyszenia Aktywnych Kuźnia na rzecz aktywizacji społecznej na wsi

7000,00

warszawski zachodni

Kampinos

19

Koło Gospodyń Wiejskich "Dziewczyny z Komorowa"

Doposażamy się, by aktywniej działać!

7000,00

pruszkowski

Michałowice

20

Stowarzyszenie Granda na Urzeczu

Doposażenie biura Stowarzyszenia w sprzęt biurowy i oświetlenie teatralne

1300,00

piaseczyński

Konstancin - Jeziorna

21

Koło Gospodyń Wiejskich w Golach

Po spacerze, pomyśl o deserze

7000,00

grodziski

Baranów

22

Stowarzyszenie Binduga

Doposażenie w sprzęt i naczynia kuchenne STOISKA URZECZE

7000,00

piaseczyński

Konstancin - Jeziorna

23

Stowarzyszenie Rodziców TU

Narzędzia cyfrowe do prowadzenia szkoleń i rejestrowania wywiadów

4250,00

piaseczyński

Prażmów

24

Stowarzyszenie "Wielkie Serca"

"Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"

7000,00

piaseczyński

Lesznowola

SUMA

150 861,00

 

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony