Informacje prasowe

Sejmik Mazowsza wspiera rozwój obszarów wiejskich oraz lokalne organizacje i KGW z powiatów węgrowskiego i sokołowskiego

306911777_849997009712164_8390216326512594042_n.jpg

Ponad 4,6 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 trafi na rozwój gospodarki wodno-kanalizacyjnej w gminie Jabłonna Lacka. Ponadto lokalne organizacje z powiatów węgrowskiego i sokołowskiego otrzymają łącznie niemal 300 tys. zł wsparcia od samorządu województwa mazowieckiego. Wśród 45 organizacji są głównie koła gospodyń wiejskich, ale także stowarzyszenia czy jednostki OSP. Umowy z beneficjentami podpisały członkinie zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc.

Jak podkreśla członkini zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska, sejmik Mazowsza przeznacza środki na wsparcie wielu różnorodnych inicjatyw samorządów i organizacji.

Wspieramy realizację nie tylko wielomilionowych inwestycji, ale także i mniejsze inicjatywy. Rozwój wsi to nie tylko budowa dróg, wodociągów, kanalizacji czy wsparcie rolników, ale także projekty związane z integracją mieszkańców, zwiększaniem aktywności i szeroko pojętym komfortem życia dodaje.

W ramach podpisanych dziś umów niemal 300 tys. zł trafi do 45 lokalnych organizacji z powiatów węgrowskiego i sokołowskiego. Sejmik w tym roku przeznaczył na wsparcie mazowieckich kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych łącznie ponad 5,4 mln zł.

– Przyznając granty do 7 tys. zł dla lokalnych organizacji, chcemy wspierać tych, którzy są aktywni – mówi Elżbieta Lanc, członkini zarządu województwa. – To środki, które w porównaniu z naszymi największymi programami wsparcia są nieco mniejsze, jednak docierają wprost do aktywnych grup, którzy działają na rzecz swoich sołectw czy wsi. Inicjatywy organizowane przez koła gospodyń wiejskich czy lokalne stowarzyszenia warto wspierać, ponieważ służą one łączeniu ludzi, co jest niezwykłą wartością – podkreśla.

Gmina Jabłonna Lacka ze wsparciem z PROW

Jabłonna Lacka otrzymała ponad 4,6 mln zł na poprawę gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Za środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 zostanie przebudowana infrastruktura techniczna zaopatrująca mieszkańców w wodę i odbierająca ścieki. Główne zmiany dotyczą rozbudowy stacji uzdatniania wody w Jabłonnie Lackiej oraz budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemirki.

300 tys. zł dla lokalnych organizacji

Zakup wyposażenia kuchennego, sprzętu do organizacji imprez i wydarzeń czy warsztaty kulinarne, fitness lub relaksacyjne – to niektóre z inicjatyw, jakie zrealizują koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia z powiatów węgrowskiego i sokołowskiego. Na ich wsparcie sejmik przeznaczył niemal 300 tys. zł.

Lista beneficjentów z powiatów węgrowskiego i sokołowskiego

Lp

Nazwa organizacji

Projekt

Kwota dotacji (zł)

Powiat

Gmina

1

Koło Gospodyń Wiejskich w Trawach

Doposażenie zaplecza kuchennego KGW w Trawach

7000,00

węgrowski

Korytnica

2

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Międzyleś

Kultywowanie tradycji ludowych, a także kulturalnych

7000,00

węgrowski

Miedzna

3

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne GRĘBKOWIANIE

"Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie

7000,00

węgrowski

Grębków

4

Koło Gospodyń Wiejskich "Baczkowianki" w Baczkach

Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich "Baczkowianki" w Baczkach, w sprzęt niezbędny do prowadzenia warsztatów, spotkań tematycznych i integracyjnych

7000,00

węgrowski

Łochów

5

Stowarzyszenie Seniorów "Ruchniacy"

Kuchnia aktywnych seniorek

7000,00

węgrowski

Liw

6

Koło Gospodyń Wiejskich w Wyszkowie "Dziewczyny z Doliny"

KGW gotuje z dziećmi

7000,00

węgrowski

Liw

7

Koło Gospodyń Wiejskich w Borzychach ''Borówczanki''

Lato z "Borówczankami"

7000,00

węgrowski

Liw

8

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Złotki

Wyposażenie ogródka, zaplecza plenerowego przy świetlicy wiejskiej w Złotkach

2000,00

węgrowski

Sadowne

9

Koło Gospodyń Wiejskich w Miedznie

Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Miedznie umożliwi rozwój i lepsze prowadzenie działalności społeczno - wychowawczej oraz kulturalno - oświatowej na terenie całej gminy. Poprzez doposażenie Koła możliwa będzie większa integracja członków oraz propagowanie działalności lokalnej i aktywności kobiet, gospodyń z obszarów wiejskich

5794,00

węgrowski

Miedzna

10

Koło Gospodyń Wiejskich Jartypory

Doposażenie zaplecza Koła Gospodyń Wiejskich Jartypory

6931,00

węgrowski

Liw

11

Koło Gospodyń Wiejskich w Zarzetce

Aktywne kobiety - wszechstronne działania gospodyń wiejskich, integralność społeczeństwa

6220,00

węgrowski

Sadowne

12

Ochotnicza Straż Pożarna w Gałkach

„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie

7000,00

węgrowski

Grębków

13

Koło Gospodyń Wiejskich w Sokółce

Na wsi odwiedź nas dziś śmiało - tego lata będzie się działo

1116,00

węgrowski

Sadowne

14

Stowarzyszenie "Liwianka"

„LIWIANKA” GOTUJE

7000,00

węgrowski

Liw

15

Koło Gospodyń Wiejskich w Liwie

Tradycyjna i nowoczesna kuchnia

7000,00

węgrowski

Liw

16

Koło Gospodyń Wiejskich w Ociętem

Gotowanie i pieczenie to nasze marzenie, a sprzątanie i zmywanie to nasze utrapienie

7000,00

węgrowski

Sadowne

17

Koło Gospodyń Wiejskich w Czerwonce-Folwark

Zakup wyposażenia Koła Gospodyń Wiejskich w Czerwonce-Folwark

7000,00

węgrowski

Wierzbno

18

Koło Gospodyń Wiejskich w Gałkach

Zaradne Gospodynie

7000,00

sokołowski

Repki

19

Koło Gospodyń Wiejskich Walerów

Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie

7000,00

sokołowski

Sokołów Podlaski

20

Uczniowski Klub Sportowy "Szkolniak"

Sport integruje

7000,00

sokołowski

Sokołów Podlaski

21

Klub Sportowy "Neptun"

Pływanie wrasta na lata

7000,00

sokołowski

Sokołów Podlaski

22

Koło Gospodyń Wiejskich w Czekanowie

Doposażenie zaplecza Koła Gospodyń Wiejskich w Czekanowie

7000,00

sokołowski

Jabłonna Lacka

23

Koło Gospodyń Wiejskich Wieska Wieś "TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ"

Zakup sprzętu dla Koła Gospodyń Wiejskich WIESKA- WIEŚ

5000,00

sokołowski

Jabłonna Lacka

24

Koło Gospodyń Wiejskich KRZEMIEŃ

Doposażenie zaplecza świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzemień-Wieś

7000,00

sokołowski

Jabłonna Lacka

25

Uczniowski Klub Sportowy ZSCKR Sokołów Podlaski

Fitness - metamorfoza sylwetki

7000,00

sokołowski

Sokołów Podlaski

26

Ochotnicza Straż Pożarna w KRZEMIENIU - WSI

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krzemieniu-Wsi

7000,00

sokołowski

Jabłonna Lacka

27

Koło Gospodyń Wiejskich Liszki

Rozwój działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Liszkach poprzez zakup wyposażenie do świetlicy wiejskiej

7000,00

sokołowski

Repki

28

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Czekanów

Doposażenie Stowarzyszenia NNRW Czekanów

6996,00

sokołowski

Jabłonna Lacka

29

Stowarzyszenie Społeczny Instytut Rozwoju

Aktywne Zawady II

7000,00

sokołowski

Repki

30

Koło Gospodyń Wiejskich Dzierzby Włościańskie "Ligacze"

Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dzierzbach Włościańskich "Ligacze"

7000,00

sokołowski

Jabłonna Lacka

31

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dzierzby

Doposażenie zaplecza kuchennego w Budynku Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dzierzby

7000,00

sokołowski

Jabłonna Lacka

32

Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierzbach

Doposażenie OSP Dzierzby i młodzieżowej drużyny pożarniczej dziewcząt w namiot 6x12m

7000,00

sokołowski

Jabłonna Lacka

33

Koło Gospodyń Wiejskich w Białobrzegach

Kuchnia i folklor w Nadbużańskim klimacie

7000,00

sokołowski

Sterdyń

34

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadach

OSP Zawady na rzecz mieszkańców wsi

7000,00

sokołowski

Repki

35

Koło Gospodyń Wiejskich w Seroczynie

Zakup niezbędnego sprzętu do organizacji wydarzeń integracyjnych oraz kulturalnych

7000,00

sokołowski

Sterdyń

36

Ochotnicza Straż Pożarna w Seroczynie

Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji przedsięwzięć organizowanych przez OSP i KGW w Seroczynie

4860,00

sokołowski

Sterdyń

37

Koło Gospodyń Wiejskich w Dzięciołach Dalszych

Warsztaty kulinarne - zdrowe żywienie

7000,00

sokołowski

Sterdyń

38

Koło Gospodyń Wiejskich w Repkach

Doposażenie KGW w Repkach II

7000,00

sokołowski

Repki

39

Koła Gospodyń Wiejskich w Łazowie

Serca mamy, to pomagamy

7000,00

sokołowski

Sterdyń

40

Koło Gospodyń Wiejskich ''Włościjanki'' w Sawicach Wieś

Doposażenie KGW "Włościjanki"

7000,00

sokołowski

Repki

41

Ochotnicza Straż Pożarna w Sawicach

Aktywizacja społeczności w środowisku wiejskim poprzez doposażenie świetlicy w Sawicach

7000,00

sokołowski

Repki

42

Nadbużański Gościniec

Aktywizacja i rozwój społeczności z gminy Ceranów

7000,00

sokołowski

Ceranów

43

Koło Gospodyń Wiejskich w Wojewódkach Górnych

Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie w Wojewódkach Górnych "Kultura i edukacja w Wojewódkach"

7000,00

sokołowski

Bielany

44

Ochotnicza Straż Pożarna w Grochowie

Nasza strażnica - nasze miejsce

7000,00

sokołowski

Sokołów Podlaski

45

Stowarzyszenie "Grochów 2015"

Ćwiczenia relaksacyjne, receptą na stres

7000,00

sokołowski

Sokołów Podlaski

SUMA

297 917,00

 

 

 

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony