{"id":81764,"name":"sezon-turystyczny-2024--odpoczywam-na-mazowszu","title":"Sezon turystyczny 2024 \u2013 odpoczywam na Mazowszu!","desc":"Pod has\u0142em \u201eOdpoczywam na Mazowszu\u201d cz\u0142onkini zarz\u0105du wojew\u00f3dztwa mazowieckiego Anna Brzezi\u0144ska oraz zast\u0119pca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki urz\u0119du marsza\u0142kowskiego Izabela Stelma\u0144ska otworzy\u0142y dzi\u015b sezon turystyczny na Mazowszu. Wydarzeniu, kt\u00f3re odby\u0142o si\u0119 w Centrum Folkloru Polskiego \u201eKarolin\u201d, towarzyszy\u0142a promocja przewodnik\u00f3w turystycznych: \u201e25 mikrowypraw po Mazowszu\u201d, \u201eMazowsze nad wod\u0105\u201d i \u201eZ rodzin\u0105 przez Mazowsze\u201d.","header":"Sezon turystyczny 2024 \u2013 odpoczywam na Mazowszu!","lead":"Pod has\u0142em \u201eOdpoczywam na Mazowszu\u201d cz\u0142onkini zarz\u0105du wojew\u00f3dztwa mazowieckiego Anna Brzezi\u0144ska oraz zast\u0119pca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki urz\u0119du marsza\u0142kowskiego Izabela Stelma\u0144ska otworzy\u0142y dzi\u015b sezon turystyczny na Mazowszu. Wydarzeniu, kt\u00f3re odby\u0142o si\u0119 w Centrum Folkloru Polskiego \u201eKarolin\u201d, towarzyszy\u0142a promocja przewodnik\u00f3w turystycznych: \u201e25 mikrowypraw po Mazowszu\u201d, \u201eMazowsze nad wod\u0105\u201d i \u201eZ rodzin\u0105 przez Mazowsze\u201d.","keywords":"","changes":"Zmiana tre\u015bci strony.\nZmiana tre\u015bci.\nDodanie pliku \u002224 07 05 IP_Otwarcie sezonu turystycznego 2024.docx\u0022.\nDodanie pliku \u002224 07 05 Anna Brzezi\u0144ska cz\u0142onkini zarz\u0105du wojew\u00f3dztwa mazowieckiego.MP3\u0022.\nDodanie pliku \u002224 07 05 Izabela Stelma\u0144ska preze Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.MP3\u0022.\nDodanie pliku \u002224 07 05 Grzegorz Benedykci\u0144ski - radny woj. Mazowieckiego.MP3\u0022.\nDodanie pliku \u002224 07 05 Magdalena Budkiewicz-Suchecka - wsp\u00f3\u0142autorka przewodnika z rodzin\u0105 przez mazowsze.MP3\u0022.","menu":"","path":"\/pl\/dla_mediow\/informacje_prasowe\/sezon-turystyczny-2024--odpoczywam-na-mazowszu.html","url":"\/pl\/dla_mediow\/informacje_prasowe\/sezon-turystyczny-2024--odpoczywam-na-mazowszu.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2024-07-05 15:34:24","dateLastVersionPublicate":"2024-07-05 15:34:24","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Informacje prasowe"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003EDo odpoczynku na Mazowszu zach\u0119ca\u0142a\u003Cstrong\u003E Anna Brzezi\u0144ska\u003C\/strong\u003E, cz\u0142onkini zarz\u0105du wojew\u00f3dztwa mazowieckiego.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u2013 Mazowsze jest przepi\u0119kne. Naszym bogactwem jest r\u00f3\u017cnorodno\u015b\u0107 \u2013 krajobraz\u00f3w, zabytk\u00f3w, kultury, tradycji i sztuki. Mamy wspania\u0142e parki, zamki, pa\u0142ace, ale te\u017c jeziora i rzeki. Zach\u0119cam do poznawania, zwiedzania i podziwiania Mazowsza.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003ENow\u0105 kampani\u0119 wizerunkow\u0105 wojew\u00f3dztwa mazowieckiego pod nazw\u0105 \u201eOdpocznij na Mazowszu\u201d zach\u0119caj\u0105c\u0105 do tego, aby poznawa\u0107 tutejsz\u0105 kultur\u0119, sztuk\u0119, przyrod\u0119 i wybra\u0107 ten region jako sw\u00f3j cel podr\u00f3\u017cy na wakacje, przedstawi\u0142a \u003Cstrong\u003EIzabela Stelma\u0144ska\u003C\/strong\u003E, zast\u0119pca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki urz\u0119du marsza\u0142kowskiego.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u2013 W 2022 roku wci\u0105gn\u0119li\u015bmy Pa\u0144stwa w zabaw\u0119 mazo przygoda, mazo czas, mazo historie, mazo miejsca, wszystko to, co mo\u017cna po\u0142\u0105czy\u0107 z przedrostkiem \u201emazo\u201d, czyli przedrostkiem, kt\u00f3ry tworzy nasz\u0105 pi\u0119kn\u0105 nazw\u0119 \u201eMazowsze\u201d. Wiemy ju\u017c, \u017ce ruch turystyczny ro\u015bnie z roku na rok i za to bardzo serdecznie dzi\u0119kuj\u0119 wszystkim tym, kt\u00f3rzy dali si\u0119 wci\u0105gn\u0105\u0107 w t\u0119 mazo przygod\u0119, mazo w\u0119dr\u00f3wk\u0119 po Mazowszu.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003EW 2024 roku kampani\u0119 rozszerzono o has\u0142o \u201eOdpoczywam na Mazowszu\u201d. Powsta\u0142y nowe kreacje graficzne, m.in. na paczkomatach, budynkach czy pojazdach transportu zbiorowego. Dodatkowo Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego ruszy\u0142 z akcj\u0105, w ramach kt\u00f3rej do ka\u017cdej paczki, dostarczonej do oznakowanego grafik\u0105 kampanii paczkomatu, jest do\u0142\u0105czony jeden z przewodnik\u00f3w \u201e25 mikrowypraw po Mazowszu\u201d, \u201eMazowsze nad wod\u0105\u201d lub \u201eZ rodzin\u0105 przez Mazowsze\u201d jako inspiracja do zaplanowania swoich wakacji.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EO historii, kulturze i atrakcjach Centrum Folkloru Polskiego \u201eKarolin\u201d\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EHistori\u0119 i kultur\u0119 Centrum Folkloru Polskiego \u201eKarolin\u201d przedstawi\u0142 \u003Cstrong\u003EKrzysztof Kurlej\u003C\/strong\u003E, mened\u017cer Pa\u0144stwowego Zespo\u0142u Ludowego Pie\u015bni i Ta\u0144ca \u201eMazowsze\u201d.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u2013 Znajdujemy si\u0119 na tym terenie ju\u017c od 76 lat. W 1948 roku powsta\u0142 zesp\u00f3\u0142 \u201eMazowsze\u201d i w\u0142a\u015bnie ten pa\u0142ac w Karolinie wybrano na jego siedzib\u0119. Pa\u0142ac oddano do u\u017cytku w 1911 roku, by\u0142 on wtedy w\u0142asno\u015bci\u0105 Towarzystwa Lekarskiego Opieki nad Umys\u0142owo i Nerwowo Zm\u0119czonymi.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003EWok\u00f3\u0142 pa\u0142acu rozci\u0105ga si\u0119 malowniczy park z dwiema \u015bcie\u017ckami edukacyjnymi \u2013 historyczn\u0105 i\u00a0przyrodnicz\u0105. \u015acie\u017cka historyczna opowiada o dziejach zespo\u0142u \u201eMazowsze\u201d, a przyrodnicza przedstawia bogactwo bujnej przyrody, kt\u00f3r\u0105 mo\u017cna obserwowa\u0107 w parku. Dodatkowo pa\u0142ac, w kt\u00f3rym mie\u015bci si\u0119 Centrum Folkloru Polskiego \u201eKarolin\u201d, przeszed\u0142 rewitalizacj\u0119, dzi\u0119ki czemu zachwyca odnowionymi elewacjami i wn\u0119trzami.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EMoc inspiracji \u2013 przewodniki turystyczne po malowniczym Mazowszu\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EW podr\u00f3\u017c po Mazowszu warto zabra\u0107 nowe przewodniki turystyczne \u201e25 mikrowypraw po Mazowszu\u201d, \u201eMazowsze nad wod\u0105\u201d i \u201eZ rodzin\u0105 przez Mazowsze\u201d. \u003Cstrong\u003EMagdalena Budkiewicz-Suchecka\u003C\/strong\u003E, wsp\u00f3\u0142autorka przewodnika \u201eZ rodzin\u0105 przez Mazowsze\u201d, opowiedzia\u0142a o swoich TOP 3 miejscach, kt\u00f3re warto zobaczy\u0107 wsp\u00f3lnie z rodzin\u0105 podczas wycieczki:\u003C\/p\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003EStacja Muzeum w Sochaczewie, gdzie mo\u017cna zobaczy\u0107 zabytkowe lokomotywy;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EPo\u0142o\u017cone na nadwi\u015bla\u0144skiej skarpie zoo w P\u0142ocku, w kt\u00f3rym mo\u017cna zobaczy\u0107 ponad 600 gatunk\u00f3w zwierz\u0105t i kt\u00f3re oferuje wiele wspania\u0142ych atrakcji dla najm\u0142odszych, m.in. plac\u00f3w zabaw i park\u00f3w linowych;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003ECentrum Rze\u017aby Polskiej w Oro\u0144sku, \u0142\u0105cz\u0105ce histori\u0119, przyrod\u0119 i sztuk\u0119.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u2013 To jest sztuka przez wielkie \u201eS\u201d po\u0142\u0105czona z kultur\u0105 i architektur\u0105 \u2013 m\u00f3wi\u0142a \u003Cstrong\u003EMagdalena Budkiewicz-Suchecka\u003C\/strong\u003E. \u2013 Rodziny z dzie\u0107mi ucz\u0105 si\u0119 obcowa\u0107 ze sztuk\u0105, kt\u00f3ra jest na wyci\u0105gni\u0119cie r\u0119ki. Reszt\u0119 inspiracji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w przewodniku \u201eZ rodzin\u0105 przez Mazowsze\u201d.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003EKolejne inspiracje na podr\u00f3\u017ce po Mazowszu przedstawi\u0142 \u003Cstrong\u003EGrzegorz Hubert Gerek\u003C\/strong\u003E, wsp\u00f3\u0142autor przewodnik\u00f3w \u201e25 mikrowypraw po Mazowszu\u201d i \u201eMazowsze nad wod\u0105\u201d.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u2013 Kiedy rok temu dosta\u0142em propozycj\u0119 bycia wsp\u00f3\u0142autorem tych przewodnik\u00f3w, to pojawi\u0142 si\u0119 od razu pierwszy problem, jak wybra\u0107 25 mikrowypraw, skoro na Mazowszu mo\u017cna zrobi\u0107 ich nawet 250 albo i 750. Wi\u0119c nale\u017ca\u0142o dokona\u0107 jakiego\u015b wyboru i jest to wyb\u00f3r subiektywny \u2013 opowiada\u0142 Grzegorz Hubert Gerek.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003EW swojej wypowiedzi wyr\u00f3\u017cni\u0142 3 mikrowyprawy:\u003C\/p\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003ENadbu\u017ca\u0144ska Kraina Spokoju, gdzie mo\u017cna znale\u017a\u0107 nie tylko ciekawe atrakcje, jak na przyk\u0142ad kapliczka \u015bw. Jana Nepomucena spod Sadownego, zwana r\u00f3wnie\u017c W\u0119druj\u0105cym Janem, ale przede wszystkim mo\u017cna zazna\u0107 b\u0142ogiego spokoju i odetchn\u0105\u0107 od wielkomiejskiego zgie\u0142ku;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EOd \u0142aweczki Himilsbacha do \u0142aweczki w Wilkowyjach \u2013 to mikrowyprawa po Mazowszu dla mi\u0142o\u015bnik\u00f3w historii, w tym Jana Himilsbacha, czyli polskiego aktora, pisarza i scenarzysty oraz znanego polskiego serialu \u201eRanczo\u201d.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EWyprawa na Ptaki \u2013 kolejna atrakcja polegaj\u0105ca na obserwowaniu ptasiego \u017cycia.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cp\u003EWi\u0119cej inspiracji na podr\u00f3\u017ce po Mazowszu mo\u017cna znale\u017a\u0107 w przewodnikach, kt\u00f3rych wsp\u00f3\u0142autorem jest Grzegorz Hubert Gerek \u2013 w \u201e25 mikrowypraw po Mazowszu\u201d i \u201eMazowsze nad wod\u0105\u201d. To zbi\u00f3r atrakcji i miejsc, kt\u00f3re mo\u017cna odwiedzi\u0107 zar\u00f3wno podczas d\u0142u\u017cszego urlopu, jak i podczas kr\u00f3tkiego wypadu na weekend.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EInspiracje do podr\u00f3\u017cy \u2013 przewodniki turystyczne\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EPrzewodniki turystyczne \u201e25 mikrowypraw po Mazowszu\u201d, \u201eMazowsze nad wod\u0105\u201d i \u201eZ rodzin\u0105 przez Mazowsze\u201d ju\u017c od 12 lipca b\u0119d\u0105 dost\u0119pne w punktach informacji turystycznych wymienionych na stronie \u003Ca href=\u0022https:\/\/www.mrot.pl\/punkty-informacji-turystycznej\/\u0022\u003EMazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej\u003C\/a\u003E, a tak\u017ce w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki UMWM. Aby otrzyma\u0107 komplet przewodnik\u00f3w, nale\u017cy wys\u0142a\u0107 e-mail na adres: \u003Ca href=\u0022mailto:marketing@mazovia.pl%20\u0022\u003Emarketing@mazovia.pl\u003C\/a\u003E i um\u00f3wi\u0107 si\u0119 na ich odbi\u00f3r lub wysy\u0142k\u0119. Mo\u017cna je znale\u017a\u0107 r\u00f3wnie\u017c w wersji online, w dw\u00f3ch wersjach j\u0119zykowych: polskiej i angielskiej, na stronie \u003Ca href=\u0022https:\/\/mazowsze.travel\/\u0022\u003Ehttps:\/\/mazowsze.travel\/\u003C\/a\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EBiuro Prasowe\u003Cbr \/\u003EUrz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego,\u003Cbr \/\u003Etel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974, \u003Cbr \/\u003Ee-mail: \u003Ca href=\u0022mailto:biuro.prasowe@mazovia.pl\u0022\u003Ebiuro.prasowe@mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria","content":[{"id":202956,"name":"IMG_8739.jpeg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/67008\/202956\/0x0.jpeg","description":"Otwarcie sezonu"},{"id":202953,"name":"IMG_8778.jpeg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/67008\/202953\/0x0.jpeg","description":"IMG_8778.jpeg"}]},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony","content":[{"src":"\/resource\/67008\/202963\/24+07+05+Anna+Brzezi%25C5%2584ska+cz%25C5%2582onkini+zarz%25C4%2585du+wojew%25C3%25B3dztwa+mazowieckiego.MP3","extension":"MP3","name":"f64b642ab462675dcd2ee64818227d47.MP3","size":"2.76 MB"},{"src":"\/resource\/67008\/202964\/24+07+05+Grzegorz+Benedykci%25C5%2584ski+-+radny+woj.+Mazowieckiego.MP3","extension":"MP3","name":"8d1b96a2a38472428acf0a73e2c9c01f.MP3","size":"2.95 MB"},{"src":"\/resource\/67008\/202952\/24+07+05+IP_Otwarcie+sezonu+turystycznego+2024.docx","extension":"DOCX","name":"bca305673a406f7c7c29ddebc1901567.docx","size":"67.98 KB"},{"src":"\/resource\/67008\/202965\/24+07+05+Izabela+Stelma%25C5%2584ska+preze+Mazowieckiej+Regionalnej+Organizacji+Turystycznej.MP3","extension":"MP3","name":"e286eee162d330f35676c3ff3bd25140.MP3","size":"3.68 MB"},{"src":"\/resource\/67008\/202966\/24+07+05+Magdalena+Budkiewicz-Suchecka+-+wsp%25C3%25B3%25C5%2582autorka+przewodnika+z+rodzin%25C4%2585+przez+mazowsze.MP3","extension":"MP3","name":"2c4097c0f7733d515ac03de5142fda25.MP3","size":"5.2 MB"}]},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Pod has\u0142em \u201eOdpoczywam na Mazowszu\u201d cz\u0142onkini zarz\u0105du wojew\u00f3dztwa mazowieckiego Anna Brzezi\u0144ska oraz zast\u0119pca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki urz\u0119du marsza\u0142kowskiego Izabela Stelma\u0144ska otworzy\u0142y dzi\u015b sezon turystyczny na Mazowszu. Wydarzeniu, kt\u00f3re odby\u0142o si\u0119 w Centrum Folkloru Polskiego \u201eKarolin\u201d, towarzyszy\u0142a promocja przewodnik\u00f3w turystycznych: \u201e25 mikrowypraw po Mazowszu\u201d, \u201eMazowsze nad wod\u0105\u201d i \u201eZ rodzin\u0105 przez Mazowsze\u201d."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2024-07-05 15:34:24","modDate":"2024-07-05 15:34:24","tags":[{"ID":1634,"TEXT":"sezon turystyczny","URL":"?tag[]=1634"},{"ID":1048,"TEXT":"centrum folkloru polskiego","URL":"?tag[]=1048"},{"ID":1047,"TEXT":"Karolin","URL":"?tag[]=1047"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Sezon turystyczny 2024 \u2013 odpoczywam na Mazowszu!"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":1634,"TEXT":"sezon turystyczny","URL":"?tag[]=1634"},{"ID":1048,"TEXT":"centrum folkloru polskiego","URL":"?tag[]=1048"},{"ID":1047,"TEXT":"Karolin","URL":"?tag[]=1047"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/67008\/202957\/0x0.jpeg","alt":"Otwarcie sezonu turystycznego 2024","title":"Cz\u0142onkini zarz\u0105du wojew\u00f3dztwa mazowieckiego Anna Brzezi\u0144ska i zast\u0119pca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki urz\u0119du marsza\u0142kowskiego Izabela Stelma\u0144ska otworzy\u0142y dzi\u015b sezon turystyczny na Mazowszu","author":"arch. UMWM"}}]}