Informacje prasowe

Subregion ciechanowski i powiat przasnyski z kolejnym wsparciem od samorządu Mazowsza

Władze samorządu i beneficjenci z tablicami informującymi o wysokości dofinansowania. Autor: fot. arch. UMWM.

Do subregionu ciechanowskiego i powiatu przasnyskiego trafia kolejne dofinansowanie z budżetu samorządu województwa. Tym razem ponad 14,7 mln zł z programów wsparcia umożliwi realizację aż 131 inwestycji w subregionie ciechanowskim, a przeszło 3 mln zł – 20 projektów w powiecie przasnyskim. Na pomoc mogą liczyć m.in. działkowcy, lokalne centra integracji czy młodzież. Samorządy zrealizują też projekty związane z ochroną powietrza, rozbudową bazy sportowej, a nawet tworzeniem miejsc pamięci. Dofinansowanie trafi również do organizacji pozarządowych z tego subregionu. Dziś umowy z beneficjentami podpisał marszałek Adam Struzik. W spotkaniu wziął udział radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski.

W tym roku samorząd województwa realizuje aż 20 autorskich programów wsparcia, w ramach których gminy i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na ważne dla lokalnych społeczności inwestycje. Jak zauważa marszałek Adam Struzik  zainteresowanie nimi rośnie.

– Nic dziwnego. Nasze programy są dodatkową motywacją do działania i ogromnym wsparciem dla samorządowców i mieszkańców naszego regionu. Tym bardziej, że realizacja inwestycji wiąże się z dużymi nakładami finansowymi, więc dodatkowa pomoc jest po prostu konieczna.

Ponad 1,2 mln zł na równomierny rozwój w powiecie przasnyskim

Remonty dróg i szkół, budowa oświetlenia ulicznego i sieci kanalizacyjnej czy przebudowa budynków użyteczności publicznej – to tylko część projektów, które decyzją radnych województwa mazowieckiego otrzymają wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. W powiecie przasnyskim wsparcie w wysokości 1,25 mln zł umożliwi realizację trzech inwestycji.

Radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski zwraca uwagę, że efekty inwestycji realizowanych przy wsparciu samorządu Mazowsza są widoczne niemal na każdym kroku.

– Nowe drogi, przedszkola, hale sportowe, boiska to tylko przykłady inwestycji, jakie w naszym regionie powstają w ramach naszych programów. To mieszkańcy i samorządowcy wskazują najpilniejsze potrzeby, a my robimy wszystko by pomóc im je zrealizować.Mazowsze dla sportuW ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023” gminy i powiaty z województwa mazowieckiego mogły ubiegać się o środki na budowę, przebudowę, modernizację i remont obiektów sportowych. Dzięki dofinansowaniu z tego programu w subregionie ciechanowskim zrealizowanych zostanie 25 inwestycji.  Na ten cel z budżetu województwa mazowieckiego przeznaczono blisko  5 mln zł. W powiecie przasnyskim z kolei zostaną zrealizowane 2 inwestycje, których wsparcie wyniosło ponad 230 tys. zł.

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych

Program „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” to nowa pozycja wśród programów wsparcia samorządu województwa. W jego ramach Mazowsze udziela pomocy finansowej gminom na rozwój tzw. centrów integracyjno-kulturalnych, np. świetlic wiejskich, gminnych/osiedlowych ośrodków kultury, domów kultury itp. Sejmik województwa przeznaczył na ten cel ponad 30,7 mln zł. Wśród dofinansowanych projektów znalazło się 30 inwestycji z subregionu ciechanowskiego ze wsparciem w wysokości ponad 3,7 mln zł oraz 5 inwestycji z powiatu przasnyskiego z dofinansowaniem w wysokości ponad 650 tys. zł. 

Mazowsze dla miejsc pamięci

Kolejnym nowym autorskim programem wsparcia samorządu województwa mazowieckiego jest „Mazowsze dla miejsc pamięci”. O pomoc finansową mogły ubiegać się gminy i powiaty województwa mazowieckiego oraz dzielnice m.st. Warszawy. Pozyskane środki mogły przeznaczyć na rewitalizację miejsc związanych z pamięcią narodową takich jak: pomniki, kapliczki, krzyże przydrożne, nagrobki czy tablice upamiętniające wydarzenia lub postacie historyczne. Samorząd Mazowsza dofinansował w tym roku 41  miejsc pamięci kwotą 2 mln zł. W subregionie ciechanowskim wsparcie w wysokości ponad 292 tys. zł otrzymało 5 takich miejsc.

Mazowsze dla działkowców

O wsparcie mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, na których terenie funkcjonują rodzinne ogrody działkowe. Wnioski do programu złożyło 37 gmin i wszystkie otrzymały dofinansowanie w wysokości ponad 1,6 mln zł. Umożliwi to realizację inwestycji na terenie 100 ROD. W subregionie ciechanowskim dofinansowanie w ramach programu „Mazowsze dla działkowców” otrzymało 9 inwestycji na łączną kwotę ponad 148 tys. zł.

Mazowsze dla zwierząt

Ograniczanie bezdomności psów i kotów oraz pomoc schroniskom – to cele programu „Mazowsze dla zwierząt”. Mazowieckie miasta i gminy ubiegały się o środki na przeprowadzenie akcji edukacyjnych dla mieszkańców, a także wykonanie sterylizacji i czipowanie. Samorządy mogły aplikować również o wsparcie dla schronisk działających na ich terenie. Wśród beneficjentów programu znalazły się miasta i gminy z  subregionu ciechanowskiego, które otrzymają ponad 260 tys. zł dofinansowania na realizację 21 inwestycji związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt. Z kolei do powiatu przasnyskiego trafi  blisko 20 tys. zł  na realizację dwóch projektów.

Mazowsze dla klimatu

„Mazowsze dla klimatu” to autorski program samorządu Mazowsza. Jego celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu. Środki można było pozyskać na błękitno-zieloną infrastrukturę sprzyjającą różnorodności biologicznej, a także na energooszczędne oświetlenie zewnętrzne. Na ten cel samorząd województwa przeznaczył blisko 16,5 mln zł, dzięki czemu zostanie zrealizowanych 120 inwestycji. W efekcie w regionie przybędzie m.in. ogrodów deszczowych, tężni solankowych, zostaną posadzone drzewa i krzewy, a wiele samorządów lokalnych zmodernizuje oświetlenie zewnętrzne. W subregionie ciechanowskim wsparcie w  wysokości ponad 2,5 mln zł otrzymało 18 projektów. Z kolei w powiecie przasnyskim dofinansowanie w wysokości ponad 600 tys. zł umożliwi realizację 6 inwestycji.

Mazowsze dla czystego ciepła

Walka ze smogiem to cel kolejnego autorskiego programu samorządu województwa mazowieckiego „Mazowsze dla czystego ciepła”. Pomoc finansowa w wysokości 4,8 mln zł trafi do 17 samorządów lokalnych. Otrzymane środki gminy mogą przeznaczyć m.in. na wymianę węglowych źródeł ciepła. Chodzi nie tylko o wymianę pieców, ale także instalację pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych czy przeprowadzenie termomodernizacji. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w wysokości 600 tys. zł w subregionie ciechanowskim zostaną zrealizowane dwa projekty.

Mazowsze wspiera młodzieżowe rady

O wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla młodzieży” mogły ubiegać się gminy i powiaty oraz dzielnice Warszawy, w których strukturach działają rady młodzieżowe, a także te, które planują je powołać. Środki można było pozyskać m.in. na organizowanie warsztatów rozwijających u młodzieży kompetencje merytoryczne, społeczne i przywódcze czy przygotowujące do pełnienia funkcji radnego, a także inicjatywy zgłoszone przez rady młodzieżowe. Wsparcie trafi także do subregionu ciechanowskiego. Radni województwa mazowieckiego przeznaczyli 69 tys. zł na realizację 4 projektów.

Ponad 18 tys. zł. dla Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze

W otwartym konkursie ofert w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”, zadanie pn. „Realizacja działań związanych z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach” o wsparcie mogły ubiegać się organizacje pozarządowe. W sumie samorząd Mazowsza dofinansuje 13 projektów stowarzyszeń i fundacji za blisko 490,5 tys. zł. W regionie ciechanowskim dofinansowanie – ponad 18,5 tys. zł otrzyma Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze na realizację projektu „Czyste powietrze dla Europy – czyste powietrze dla nas”.

 

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl 

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony