Informacje prasowe

Termomodernizacje budynków w regionie siedleckim ze wsparciem z UE

277791956_4792804890828012_6701792339580888973_n.jpg Autor: arch. UMWM

Duże zmiany czekają świetlicę wiejską w Pruszynie oraz Centrum Kultury w Łaskarzewie. Obydwa budynki przejdą termomodernizację. Pomogą środki z UE. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego inwestycje otrzymają łącznie blisko 1,5 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Dziś umowy w tej sprawie podpisali członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci.

Świetlica w Pruszynie 

Dzięki środkom unijnym świetlica zostanie wyremontowana. W ramach projektu docieplone zostaną dach i ściany oraz wymienione zostaną stare okna i drzwi zewnętrzne. Przebudowane będzie też wejście główne do budynku.  Ponadto zamontowane zostaną nowe instalacje: gazowa oraz centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, termostatami i kotłem gazowym. Pojawi się też instalacja fotowoltaiczna, która pozwoli na wykorzystywanie energii słonecznej na potrzeby własne świetlicy. Zmieni się też oświetlenie budynku na energooszczędne typu LED.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pruszynie, Gmina Siedlce

Beneficjent: Gmina Siedlce

Całkowita wartość projektu: 737 868,64 zł

Kwota dofinansowania: 472 822,56 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Remont placówki kulturalnej w Łaskarzewie

 Budynek, w którym mieści się Dom Kultury i Biblioteka wymaga remontu, docieplenia ścian i prac związanych z termomodernizacją. Dzięki środkom europejskim wymienione zostaną okna i drzwi zewnętrzne, ocieplone zostaną ściany zewnętrzne oraz stropy i stropodachy. Kolejnym etapem będzie wymiana instalacji centralnego ogrzewania na nową oraz montaż pompy ciepła i kotła kondensacyjnego.

Projekt będzie finansowany ze środków Osi priorytetowej XII „REACT-EU dla Mazowsza”.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Łaskarzewie

Beneficjent: Miasto Łaskarzew

Całkowita wartość projektu: 1 704 116,28 zł

Kwota dofinansowania: 995 159,33 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Kontakt dla mediów:

Edyta Al-Tawil
Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
tel. 22 542 25 62
e-mail: media@mazowia.eu

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony