Informacje prasowe

Termomodernizacje mazowieckich placówek edukacyjnych dzięki wsparciu z UE

277810301_4795523053889529_1694001829478351913_n.jpg

Samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 2,5 mln zł na realizację trzech projektów ekologicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dziś umowy w tej sprawie podpisali członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci.

Dobra wiadomość dla mieszkańców Kałuszyna, Mińska Mazowieckiego oraz gminy Halinów. Dzięki funduszom europejskim przeprowadzona zostanie termomodernizacja w trzech placówkach edukacyjnych. Skorzystają przedszkolaki, uczniowie i pracownicy. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego inwestycje otrzymają w sumie ponad 2,5 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020.

Remont w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie  

Gmina Halinów dzięki środkom z UE przeprowadzi prace termomodernizacyjne w budynku szkoły. Zaplanowane działania dotyczą modernizacji instalacji grzewczej z wymianą grzejników, ocieplenia ścian zewnętrznych, dachu i stropodachu. Zostaną wymienione okna i drzwi zewnętrzne oraz oświetlenie na nowe oprawy LED. Dla bardziej ekologicznego efektu, zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna, która pozwoli na wykorzystywanie energii słonecznej na potrzeby własne placówki.

Dzięki zastosowaniu ekologicznych rozwiązań obniżeniu ulegnie emisja dwutlenku węgla, pyłów i gazów do atmosfery, koszty utrzymania budynku znacznie się obniżą, , a w salach będzie ciepło.   

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów

Beneficjent: Gmina Halinów

Całkowita wartość projektu: 1 384 608,03 zł

Kwota dofinansowania: 900 558,08 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Mińsku Mazowieckim

Budynek szkoły w Mińsku został wybudowany w 1974 r. Dzięki wsparciu z UE poprawi się poziom bezpieczeństwa i komfort uczących się w szkole dzieci i kadry nauczycielskiej. Zaplanowane prace dotyczą m.in. wymiany starych, nieszczelnych okien oraz drzwi zewnętrznych, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej. W budynku zamontowane zostaną dwie pompy ciepła i wymienione oświetlenie. Montaż instalacji fotowoltaicznej zwiększy wykorzystywanie energii słonecznej na potrzeby własne placówki.

Realizacja inwestycji ograniczy koszty utrzymania budynku szkoły. Będzie cieplej i co ważne, spadnie emisja gazów cieplarniach do atmosfery.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Mińsku Mazowieckim

Beneficjent: Miasto Mińsk Mazowiecki

Całkowita wartość projektu: 2 377 012,04 zł

Kwota dofinansowania: 1 546 024,09 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Projekty realizowane w Halinowie oraz w Mińsku Mazowieckim będą finansowane ze środków Osi priorytetowej XII „REACT-EU dla Mazowsza”.

Świetlica w Milewie przejdzie termomodernizację

Budynek z lat 80-tych, wybudowany metodą gospodarczą wymaga remontu. Pozyskane przez gminę Kałuszyn środki z programu regionalnego zostaną przeznaczone na przebudowę i rozbudowę świetlicy i modernizację systemu grzewczego. Dodatkowo ocieplone zostaną ściany zewnętrzne, podłogi i stropodach. Stare okna i drzwi zewnętrzne będą wymienione.

Celem projektu jest obniżenie kosztów ogrzewania budynku, poprawa komfortu przebywania w nim dzieci i młodzieży oraz pracowników. Inwestycja ma także charakter ekologiczny. Racjonalne wykorzystanie energii, wpłynie na ochronę środowiska w regionie.

Tytuł projektu: Rozbudowa i nadbudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Milewie

Beneficjent: Gmina Kałuszyn

Całkowita wartość projektu: 398 443,45 zł

Kwota dofinansowania: 113 758,60 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Kontakt dla mediów:

Edyta Al-Tawil
Wydział Informacji i Promocji Funduszy Europejskich
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
tel. 22 542 25 62
e-mail: media@mazowia.eu

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony