Informacje prasowe

Wsparcie sejmiku Mazowsza dla Przasnysza

Podpisanie umów w Przasnyszu.jpg Autor: arch. UMWM

Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Przasnyszu, opracowanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku przy ul. Makowskiej, zapobieganie bezdomności zwierząt, a także inicjatywy seniorów i działkowców – to projekty, które otrzymają dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego. Łącznie to ponad 4,2 mln zł wsparcia. Dziś umowy podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz burmistrz Przasnysza Łukasz Chrostowski.

W tym roku samorząd województwa realizuje aż 20 autorskich programów wsparcia, w ramach których gminy i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na realizację ważnych dla lokalnych społeczności inwestycji.

Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk, przekrój dofinansowanych projektów jest szeroki.

– Wygranymi są tu przede wszystkim mieszkańcy, bo programy dotyczą m.in. poprawy bezpieczeństwa i jakości życia, ale też tworzenia przestrzeni sprzyjających integracji czy aktywnemu wypoczynkowi. Dziś mamy tego przykład. Podpisujemy kilka umów na mniejsze, ale potrzebne i oczekiwane inwestycje, ale także umowę na dofinansowanie projektu, który ma ogromny potencjał społeczny, czyli na budowę centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Przasnyszu.

4 mln zł na budowę centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Przasnyszu

Decyzją radnych województwa mazowieckiego miasto Przasnysz otrzyma 4 mln zł wsparcia w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. To środki na budowę centrum opiekuńczo-mieszkalnego (COM) w Przasnyszu przy ul. Magnolii. Ma to być budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, o całkowitej powierzchni zabudowy 759,74 m2 i powierzchni użytkowej 633,70 m2, zlokalizowany na działce o powierzchni 4560 m2 będącej własnością miasta. Obiekt będzie przeznaczony dla 20 osób. Zostanie on podzielony na część mieszkalną, przeznaczoną dla pobytu całodobowego (9 miejsc) i część do pobytu dziennego 8-godzinnego (11 miejsc). Zaplanowane zostało również zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz z wydzieloną częścią rekreacyjno-wypoczynkową.

Projekt realizowany jest z myślą o osobach ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Centrum opiekuńczo-mieszkalne będzie nową formą wsparcia dla mieszkańców miasta. W placówce zachowana zostanie równowaga między zabezpieczeniem potrzeb uczestników związanych z niepełnosprawnością i zdrowiem, nabywaniem umiejętności i kompetencji oraz rekreacją i spędzaniem wolnego czasu. Budowa COM to także odpowiedź na zidentyfikowany na terenie powiatu problem braku ośrodków oferujących opiekę wytchnieniową, stanowiącą formę wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Planowana inwestycja wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze, w celu Mazowsze Zintegrowane Społecznie – poprawa jakości i dostępności do usług społecznych oraz wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego w ramach nowoczesnej gospodarki.

Mazowsze dla czystego powietrza

Radni województwa pomogą w walce o jakość powietrza na Mazowszu. Na opracowanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku przy ul. Makowskiej 142 w Przasnyszu samorząd województwa przeznaczy blisko 66 tys. zł.

Na integrację seniorów

Organizowany już po raz drugi program „Mazowsze dla seniorów” to pieniądze na dofinansowanie inicjatyw podejmowanych przez gminne rady seniorów. W tym roku samorząd Mazowsza wesprze 100 takich projektów. Całkowita wartość dofinansowania to 2,4 mln zł. W Przasnyszu pomoc finansową otrzymały dwa projekty – „Aktywny Senior – inicjatywy przasnyskiej Rady Seniorów na rzecz poprawy jakości życia seniorów” oraz „Aktywność społeczna i edukacyjna Seniora – inicjatywy przasnyskiej Rady Seniorów na rzecz poprawy jakości życia seniorów”. Na ich realizację samorząd Mazowsza przeznaczy ponad 50 tys. zł.

Mazowsze dla zwierząt

W ramach inicjatywy „Mazowsze dla zwierząt 2023” miasto Przasnysz otrzyma od samorządu województwa mazowieckiego 20 tys. zł na zapobieganie bezdomności zwierząt.

Mazowsze dla działkowców

O wsparcie mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, na których terenie funkcjonują rodzinne ogrody działkowe. Wnioski do programu złożyło 37 gmin i wszystkie z nich otrzymały dofinansowanie w wysokości ponad 1,6 mln zł. Umożliwi to realizację inwestycji na terenie 100 ROD. W Przasnyszu, dzięki wsparciu samorządu Mazowsza – 84,8 tys. zł, zostanie zrealizowanych projektów.

 

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

 

 

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony