{"id":75844,"name":"wspolfinansowani-przez-mazowsze-chlopi-polskim-kandydatem-do-oscara","title":"Wsp\u00f3\u0142finansowani przez Mazowsze \u201eCh\u0142opi\u201d polskim kandydatem do Oscara!","desc":"Ekranizacja powie\u015bci W\u0142adys\u0142awa Stanis\u0142awa Reymonta z szans\u0105 na Oscara. Polski Instytut Sztuki Filmowej og\u0142osi\u0142, \u017ce polskim kandydatem do najwa\u017cniejszej nagrody filmowej b\u0119dzie wsp\u00f3\u0142finansowany przez samorz\u0105d wojew\u00f3dztwa mazowieckiego film \u201eCh\u0142opi\u201d w re\u017cyserii Doroty Kobieli i Hugh Welchmana. Produkcja otrzyma\u0142a \u015brodki w wysoko\u015bci ponad 300 tys. z\u0142 w ramach Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego.","header":"Wsp\u00f3\u0142finansowani przez Mazowsze \u201eCh\u0142opi\u201d polskim kandydatem do Oscara!","lead":"Ekranizacja powie\u015bci W\u0142adys\u0142awa Stanis\u0142awa Reymonta z szans\u0105 na Oscara. Polski Instytut Sztuki Filmowej og\u0142osi\u0142, \u017ce polskim kandydatem do najwa\u017cniejszej nagrody filmowej b\u0119dzie wsp\u00f3\u0142finansowany przez samorz\u0105d wojew\u00f3dztwa mazowieckiego film \u201eCh\u0142opi\u201d w re\u017cyserii Doroty Kobieli i Hugh Welchmana. Produkcja otrzyma\u0142a \u015brodki w wysoko\u015bci ponad 300 tys. z\u0142 w ramach Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego.","keywords":"film, Ch\u0142opi","changes":"Dodanie pliku \u0022Ch\u0142opi_Key Frame_Jagna_Kowal_Wesele_Taniec.jpg\u0022.","menu":"","path":"\/pl\/dla_mediow\/informacje_prasowe\/wspolfinansowani-przez-mazowsze-chlopi-polskim-kandydatem-do-oscara.html","url":"\/pl\/dla_mediow\/informacje_prasowe\/wspolfinansowani-przez-mazowsze-chlopi-polskim-kandydatem-do-oscara.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2023-09-27 12:38:45","dateLastVersionPublicate":"2023-09-27 15:39:24","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Informacje prasowe"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003E\u201eCh\u0142opi\u201d s\u0105 ekranizacj\u0105 wyr\u00f3\u017cnionej Nagrod\u0105 Nobla w 1924 roku powie\u015bci W\u0142adys\u0142awa Stanis\u0142awa Reymonta pod tym samym tytu\u0142em. Jest to ju\u017c trzecia pe\u0142nometra\u017cowa adaptacja dzie\u0142a polskiego pisarza. Najnowsza ekranizacja \u201eCh\u0142op\u00f3w\u201d to film animowany, utrzymany w estetyce polskich malarzy XIX i XX wieku. Prace malarskie nad filmem trwa\u0142y pi\u0119\u0107 lat. Ponad stu artyst\u00f3w w Polsce, Ukrainie, Serbii i na Litwie tworzy\u0142o obrazy olejne na p\u0142\u00f3tnie, kt\u00f3re sta\u0142y si\u0119 klatkami kluczowymi w filmie. Powsta\u0142o ich w sumie 80 tysi\u0119cy. W 2020 roku produkcja uzyska\u0142a wk\u0142ad koprodukcyjny z Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego w\u00a0wysoko\u015bci \u003Cstrong\u003E307\u00a0500 z\u0142.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EFilm \u201eCh\u0142opi\u201d w re\u017cyserii DK Welchman i Hugh Welchmana otrzyma\u0142 rekomendacj\u0119 polskiej komisji oscarowej i b\u0119dzie oficjalnym kandydatem do Nagrody Akademii Filmowej w kategorii najlepszy film mi\u0119dzynarodowy. Produkcja swoj\u0105 \u015bwiatow\u0105 premier\u0119 mia\u0142a podczas Mi\u0119dzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto, gdzie otrzyma\u0142a pozytywne recenzje mi\u0119dzynarodowych krytyk\u00f3w.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EOscary zostan\u0105 wr\u0119czone 10 marca 2024 roku w Los Angeles. 23 stycznia przysz\u0142ego roku poznamy list\u0119 nominowanych do Nagr\u00f3d Ameryka\u0144skiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, a ju\u017c 21 grudnia 2023\u00a0roku zobaczymy pierwsze tzw. kr\u00f3tkie listy tytu\u0142\u00f3w i nazwisk, spo\u015br\u00f3d kt\u00f3rych zostan\u0105 wybrani nominowani.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003EMazowsze stawia na polsk\u0105 kinematografi\u0119\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EW ramach corocznego konkursu koprodukcyjnego Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy wspar\u0142 do tej pory ponad 100 film\u00f3w, w tym \u003Cstrong\u003E\u201eZimn\u0105 wojn\u0119\u201d\u003C\/strong\u003E, kt\u00f3ra w 2019 r. otrzyma\u0142a a\u017c trzy nominacje do Oscara w\u00a0kategoriach: najlepszy re\u017cyser, najlepszy film nieangloj\u0119zyczny i najlepsze zdj\u0119cia. Inne nagradzane w\u00a0krajowych i zagranicznych konkursach filmy wsp\u00f3\u0142finansowane przez samorz\u0105d Mazowsza to m.in. \u003Cstrong\u003E\u201eOstatnia rodzina\u201d, \u201eFilm balkonowy\u201d, \u201e\u015aniegu ju\u017c nigdy nie b\u0119dzie\u201d, \u201eBody\/Cia\u0142o\u201d, \u201eKos\u201d, \u201ePianoforte\u201d, \u201ePisklaki\u201d \u00a0\u003C\/strong\u003Eczy\u003Cstrong\u003E \u201eKobieta na dachu\u201d\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EMazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy istnieje od 2010 roku w ramach Mazowieckiego Instytutu Kultury \u2013 jednostki prowadzonej i finansowanej przez samorz\u0105d wojew\u00f3dztwa mazowieckiego. Jego rol\u0105 jest wspieranie projekt\u00f3w filmowych, zar\u00f3wno fabularnych, dokumentalnych, jak i animowanych realizowanych na Mazowszu. Raz w roku fundusz og\u0142asza konkurs na udzia\u0142 w produkcji filmowej. Warunkiem udzia\u0142u jest powi\u0105zanie produkcji filmowej z wojew\u00f3dztwem mazowieckim, m.in. przez miejsca realizacji filmu, tematyk\u0119 czy udzia\u0142 w jego realizacji tw\u00f3rc\u00f3w i przedsi\u0119biorc\u00f3w z regionu, a tak\u017ce wysoko\u015b\u0107 bud\u017cetu wydatkowanego na Mazowszu. W tym roku zosta\u0142a og\u0142oszona 13. edycja konkursu, kt\u00f3rego bud\u017cet wyni\u00f3s\u0142 \u0142\u0105cznie 2,6 mln z\u0142.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EMarta Milewska\u003Cbr \/\u003ERzecznik Prasowy\u003Cbr \/\u003EUrz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego,\u003Cbr \/\u003Etel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,\u003Cbr \/\u003Ee-mail: \u003Ca title=\u0022wy\u015blij e-mail\u0022 href=\u0022mailto:rzecznik@mazovia.pl\u0022\u003Erzecznik@mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria"},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony","content":[{"src":"\/resource\/60975\/186754\/23+09+27+IP_Ch%25C5%2582opi+z+Oscarem_ost.docx","extension":"DOCX","name":"4f4030f050a127bd21cd7e847dfc6aa6.docx","size":"75.42 KB"},{"src":"\/resource\/60975\/186755\/23+09+27+Marta+Milewska+rzeczniczka+UMWM.mp3","extension":"MP3","name":"91f7ce5ae5a9f9204174b5b5fd9b0b19.mp3","size":"2.2 MB"},{"src":"\/resource\/60975\/186774\/Ch%25C5%2582opi_Key+Frame_Jagna_Kowal_Wesele_Taniec.jpg","extension":"JPG","name":"efca428c9b1eb70c0a3771141c539b58.jpg","size":"1.6 MB"}]},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Ekranizacja powie\u015bci W\u0142adys\u0142awa Stanis\u0142awa Reymonta z szans\u0105 na Oscara. Polski Instytut Sztuki Filmowej og\u0142osi\u0142, \u017ce polskim kandydatem do najwa\u017cniejszej nagrody filmowej b\u0119dzie wsp\u00f3\u0142finansowany przez samorz\u0105d wojew\u00f3dztwa mazowieckiego film \u201eCh\u0142opi\u201d w re\u017cyserii Doroty Kobieli i Hugh Welchmana. Produkcja otrzyma\u0142a \u015brodki w wysoko\u015bci ponad 300 tys. z\u0142 w ramach Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2023-09-27 12:38:45","modDate":"2023-09-27 15:39:24","tags":[{"ID":1040,"TEXT":"konkurs filmowy","URL":"?tag[]=1040"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Wsp\u00f3\u0142finansowani przez Mazowsze \u201eCh\u0142opi\u201d polskim kandydatem do Oscara!"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":1040,"TEXT":"konkurs filmowy","URL":"?tag[]=1040"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/60975\/186774\/0x0.jpg","alt":"Ch\u0142opi_Key Frame_Jagna_Kowal_Wesele_Taniec.jpg","title":null,"author":null}}]}