RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu przesyłania bieżących informacji dotyczących działalności

Treść klauzuli rodo dotyczącej bazy dziennikarzy

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

 

Dane osobowe:

  1. pozyskane bezpośrednio od Ciebie, będą przetwarzane na podstawie zgody;
  2. które nie zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, miejsce pracy), mogą pochodzić ze stron internetowych redakcji prasowych, gazet, w których opublikowane zostały Twoje artykuły; przetwarzane są w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym, wynikającego z art. 15a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;w celu przesyłania bieżących informacji dotyczących działalności samorządu województwa mazowieckiego i jego organów;
  3. nie będą udostępniane innym odbiorcom;
  4. będą przetwarzane aż do wycofania zgody, jednak nie dłużej niż do końca realizacji tego zadania przez administratora lub zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji – dostępnymi m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Ci prawo:

  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia i żądania ograniczenia przetwarzania; wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie https://uodo.gov.pl);
  2. przeniesienia danych oraz wycofania zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej wycofaniem - jeśli dane zostały przekazane bezpośrednio przez Ciebie;
  3. sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją - jeśli Twoje dane zostały pozyskane z innych źródeł.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, jeżeli chcesz korzystać z dostępu do bieżących informacji dotyczących działań samorządu województwa mazowieckiego.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Zobacz więcej

Powrót na początek strony