Zaproszenia

 • Logo Dwudziestolecia Mazowsza

  Kolejne młodzieżowe rady ze wsparciem Mazowsza

  „Mazowsze dla młodzieży” to nowy program samorządu województwa. Dzięki niemu gminy i dzielnice mogą uzyskać środki na rozwój pomysłów młodzieżowych rad, ale także samo ich utworzenie. Tym razem wsparcie trafi do kolejnych warszawskich dzielnic: Białołęka, Bemowo, Mokotów, Targówek, Ursus i Wilanów. Już jutro członkini zarządu województwa Elżbieta Lanc podpisze w urzędzie marszałkowskim umowy z beneficjentami.
 • Logo Dwudziestolecia Mazowsza

  Nowa remiza OSP w Majdowie

  Samorząd Mazowsza dofinansował modernizację budynku OSP w Majdowie. Blisko 700 tys. zł wsparcia pomogło m.in. w utworzeniu pomieszczenia dla strażaków oraz sali przeznaczonej do spotkań mieszkańców. Do obiektu dobudowano również dwa garaże, a całość wykończono. W poniedziałkowym otwarciu remizy wezmą udział marszałek Adam Struzik oraz wicemarszałek Rafał Rajkowski.
 • Logo Dwudziestolecia Mazowsza

  Podpisanie kolejnych 65 umów wsparcia

  Ponad 7,3 mln zł z UE władze Mazowsza przeznaczą na rozwój obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 w powiecie mińskim. Oprócz tego na wsparcie samorządu województwa mazowieckiego może liczyć 58 organizacji i KGW z tego powiatu. Dodatkowo ponad 240 tys. zł trafi do 4 spółek wodnych z powiatu mińskiego i ostrowskiego w ramach programu „Mazowsze dla melioracji”. Środki z wojewódzkiego budżetu pomogą też w rozwoju Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew (pow. siedlecki). W poniedziałek umowy z beneficjentami podpiszą członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska.
 • Logo Dwudziestolecia Mazowsza

  Kolejnych 8 inwestycji ze wsparciem samorządu Mazowsza

  Władze Mazowsza pomagają lokalnym samorządom w realizacji kolejnych inwestycji. Tym razem wsparcie trafi na realizację 3 inicjatyw młodzieżowych rad oraz 5 inwestycji sportowych. Wartość dofinansowania to ponad 1,2 mln zł. Jutro umowy w tej sprawie podpisze marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
 • Logo Dwudziestolecia Mazowsza

  Samorząd Mazowsza wspiera rozwój obszarów wiejskich, koła gospodyń wiejskich i melioracje z powiatów ciechanowskiego, mławskiego, pułtuskiego, przasnyskiego i sierpeckiego

  Ponad 17,4 mln zł z UE władze Mazowsza przeznaczą na rozwój obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 w powiatach mławskim, pułtuskim i przasnyskim. Oprócz tego na wsparcie samorządu województwa mazowieckiego może liczyć 61 organizacji i KGW z powiatów ciechanowskiego, mławskiego, pułtuskiego i przasnyskiego. Z kolei do 5 spółek wodnych z powiatów sierpeckiego, pułtuskiego i przasnyskiego trafi przeszło 360 tys. zł w ramach programu „Mazowsze dla melioracji”. Jutro umowy z beneficjentami podpisze wicemarszałek Wiesław Raboszuk. W spotkaniu weźmie również udział radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski.
 • Logo Dwudziestolecia Mazowsza

  Samorząd Mazowsza nagrodzi opiekunów stypendystów

  By docenić pracę najlepszych nauczycieli, samorząd województwa organizuje konkurs „Opiekun Stypendysty Roku”. W jego ramach wyróżniani są nauczyciele, którzy opiekują się nagrodzonymi w mazowieckim programie stypendialnym dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Tym razem wyróżnionych zostało 23 nauczycieli z całego Mazowsza. Laureaci odbiorą nagrody z rąk członkini zarządu województwa Elżbiety Lanc.
 • Logo Dwudziestolecia Mazowsza

  Blisko 15 kolejnych inwestycji ze wsparciem samorządu Mazowsza

  Władze Mazowsza pomagają lokalnym samorządom w realizacji kolejnych inwestycji. Tym razem wsparcie trafi na realizację 8 inicjatyw rad senioralnych oraz 6 inwestycji sportowych. Wartość dofinansowania to ponad 1,7 mln zł. Jutro umowy w tej sprawie podpisze członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.
Powrót na początek strony