Zaproszenia

 • Logo Dwudziestolecia Mazowsza

  Sejmik Mazowsza wspiera rozwój obszarów wiejskich, meliorację oraz lokalne organizacje i KGW z regionu warszawskiego zachodniego

  Kolejne gminy ze wsparciem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Tym razem 5 mln zł trafi do gminy Zakroczym na rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Ponadto 24 lokalne organizacje z regionu warszawskiego zachodniego otrzymają od samorządu Mazowsza łącznie ponad 150 tys. zł na realizację swoich projektów. Ponad 170 tys. zł trafi także do spółek wodnych z Baranowa, Żabiej Woli i Tarczyna w ramach programu „Mazowsze dla melioracji”. Już jutro umowy z beneficjentami podpisze w Piasecznie wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
 • Logo Dwudziestolecia Mazowsza

  Samorząd Mazowsza wspiera rozwój obszarów wiejskich oraz organizacje i koła gospodyń wiejskich z powiatów otwockiego, legionowskiego i wołomińskiego

  Ponad 18,8 mln zł z UE w ramach PROW 2014-2020 władze Mazowsza przeznaczą na rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatów wołomińskiego, otwockiego i legionowskiego. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy też ponad 7,8 mln zł na realizację inwestycji drogowych czy kulturalnych. To nie wszystko. Wsparcie trafi też do 26 organizacji i kół gospodyń wiejskich z tych powiatów na zakup sprzętu gastronomicznego czy wyposażenia świetlic. W poniedziałek umowy z beneficjentami podpisze wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
 • Logo Dwudziestolecia Mazowsza

  Sejmik Mazowsza wspiera rozwój obszarów wiejskich oraz lokalne organizacje i KGW z powiatów węgrowskiego i sokołowskiego

  Ponad 4,6 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 trafi na rozwój gospodarki wodno-kanalizacyjnej w gminie Jabłonna Lacka. Ponadto lokalne organizacje z powiatów węgrowskiego i sokołowskiego otrzymają łącznie niemal 300 tys. zł wsparcia od samorządu województwa mazowieckiego. Wśród 45 organizacji, które zrealizują swoje projekty, są głównie koła gospodyń wiejskich, ale także stowarzyszenia czy jednostki OSP. Już jutro umowy z beneficjentami podpiszą członkinie zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc.
 • Logo Dwudziestolecia Mazowsza

  Samorząd Mazowsza wspiera rozwój obszarów wiejskich oraz koła gospodyń wiejskich z powiatów sochaczewskiego i żyrardowskiego

  Ponad 3 mln zł z UE w ramach PROW 2014-2020 władze Mazowsza przeznaczą na rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Młodzieszyn. Oprócz tego 29 kół gospodyń z powiatów sochaczewskiego i żyrardowskiego otrzyma dofinansowanie od samorządu województwa m.in. na zakup sprzętu gastronomicznego czy doposażenie strażnic w meble niezbędne do prowadzenia działalności. Jutro umowy z beneficjentami podpisze wicemarszałek Wiesław Raboszuk. W spotkaniu udział wezmą wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego: Mirosław Adam Orliński oraz Marcin Podsędek.
 • Logo Dwudziestolecia Mazowsza

  Samorząd Mazowsza wspiera rozwój obszarów wiejskich oraz koła gospodyń wiejskich z subregionu płockiego i powiatów płońskiego i żuromińskiego

  Ponad 22,3 mln zł z UE władze Mazowsza przeznaczą na rozwój obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 w powiatach płockim i płońskim. Oprócz tego 125 kół gospodyń z powiatów płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego, płońskiego i żuromińskiego otrzyma dofinansowanie od samorządu województwa m.in. na zakup sprzętu gastronomicznego, strojów ludowych, czy komputerów. Jutro umowy z beneficjentami podpisze wicemarszałek Wiesław Raboszuk. W spotkaniu weźmie również udział radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski.
 • Logo Dwudziestolecia Mazowsza

  Samorząd Mazowsza wspiera rozwój obszarów wiejskich oraz koła gospodyń wiejskich z regionu radomskiego

  Blisko 15,5 mln zł z UE władze regionu przeznaczą na rozwój obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 w regionie radomskim. Dodatkowo z budżetu województwa zostanie dofinansowanych 100 kół gospodyń i organizacji pozarządowych z powiatów białobrzeskiego, kozienickiego, lipskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego oraz grójeckiego. Jutro umowy z beneficjentami podpisze wicemarszałek Rafał Rajkowski.
 • Logo Dwudziestolecia Mazowsza

  Koła gospodyń wiejskich z powiatów radomskiego i przysuskiego ze wsparciem samorządu Mazowsza

  120 kół gospodyń z powiatów radomskiego i przysuskiego z dofinansowaniem od samorządu województwa. Zakup wyposażenia świetlic, nagłośnienia czy rowerów, organizacja kulturalnych imprez okolicznościowych, widowisk, warsztatów kulinarnych i krawieckich, czy rajdów rowerowych – to tylko niektóre inwestycje ze wsparciem. Jutro umowy z beneficjentami podpisze wicemarszałek Rafał Rajkowski.
 • Logo Dwudziestolecia Mazowsza

  Środki unijne na modernizację sieci wodno-kanalizacyjnych w subregionie ostrołęckim

  Ponad 22 mln zł z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich trafi do siedmiu gmin z subregionu ostrołęckiego na poprawę gospodarki wodno-ściekowej. Umowy z beneficjentami podpiszą jutro członkinie zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc.
Powrót na początek strony