Zaproszenia

 • Logo Dwudziestolecia Mazowsza

  Przebudowa drogi wojewódzkiej 627 – podpisanie umowy

  Ponad 3-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej 627 w powiecie sokołowskim przejdzie gruntowną przebudowę. Powstanie kanał deszczowy wraz z urządzeniami kanalizacji deszczowej, nowa nawierzchnia jezdni, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe oraz zatoki autobusowe, przebudowane zostaną także skrzyżowania. Koszt inwestycji to 22,1 mln zł. Środki pochodzą z budżetu województwa mazowieckiego. W podpisaniu umowy udział wezmą członkinie zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc.
 • Logo Dwudziestolecia Mazowsza

  Kolejne 93 inwestycje w regionie warszawskim zachodnim ze wsparciem Mazowsza

  Władze Mazowsza pomagają lokalnym samorządom w realizacji kolejnych inwestycji. Tym razem pieniądze z budżetu województwa pomogą m.in. w przedsięwzięciach drogowych, sportowych oraz w remontach strażnic i zakupie sprzętu dla strażaków ochotników, a także w realizacji działań wspierających rozwój rad senioralnych w regionie warszawskim zachodnim. Suma wsparcia to ponad 9,5 mln zł. Jutro umowy z beneficjantami podpisze Elżbieta Lanc, członkini zarządu województwa mazowieckiego. W spotkaniu udział wezmą także radni województwa mazowieckiego.
 • Logo Dwudziestolecia Mazowsza

  Samorząd Mazowsza wspiera gminy Borkowice, Przysucha i Rusinów

  Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przysusze czy przebudowa dróg w Zychorzynie i Woli Kuraszowej to trzy inwestycje z powiatu przysuskiego, które będę realizowane dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego. Władze Mazowsza przeznaczyły na ten cel ponad 5 mln zł w ramach programu Mazowsze dla równomiernego rozwoju. Jutro umowy z beneficjentami podpisze wicemarszałek Rafał Rajkowski. W spotkaniu weźmie również udział radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak.
 • Logo Dwudziestolecia Mazowsza

  Samorząd Mazowsza wspiera seniorów z regionu siedleckiego

  Władze Mazowsza pomagają lokalnym samorządom w realizacji kolejnych inwestycji. Tym razem pieniądze z budżetu województwa pomogą w zrealizowaniu czterech inicjatyw rad senioralnych działających przy gminach Cegłów, Garwolin, Mińsk Mazowiecki i Cegłów. Wartość wsparcia to ponad 70 tys. zł. Jutro umowy w tej sprawie podpiszą członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska.
 • Logo Dwudziestolecia Mazowsza

  Łącznik ul. Mrozowskiej, Dźwigowej i Łąkowej w Mińsku Maz. otwarty

  Kierowcy w Mińsku Mazowieckim mogą podróżować sprawniej i bezpieczniej. To dzięki nowemu odcinkowi drogi, który połączył ul. Mrozowską z Dźwigową oraz Łąkową. Wartość projektu wyniosła prawie 3,7 mln zł, z czego 2,2 mln zł pochodziło z programu wsparcia samorządu województwa „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Już jutro z udziałem członkini zarządu województwa Elżbiety Lanc odbędzie się oficjalne otwarcie łącznika.
 • Logo Dwudziestolecia Mazowsza

  Seniorzy z powiatu płockiego ze wsparciem Mazowsza

  Aktywizacja seniorów z miasta i gminy Gąbin – na to zadanie władze województwa przekażą 20 tys. zł. Środki pochodzą z autorskiego programu wsparcia samorządu Mazowsza „Mazowsze dla seniorów”. W tym roku dofinansowanie dla rad seniorów jest przyznawane po raz pierwszy. Umowę z beneficjentem podpisze marszałek Adam Struzik.
 • Logo Dwudziestolecia Mazowsza

  Region ostrołęcki ze wsparciem Mazowsza

  Niemal 14 mln zł samorząd województwa przekaże na inwestycje w powiatach ostrołęckim, makowskim, ostrowskim i wyszkowskim. To środki na przebudowę dróg, modernizację i budowę obiektów sportowych, a także remonty strażnic i doposażenie OSP. Już jutro wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz członkinie zarządu województwa Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska podpiszą umowy z beneficjentami.
Powrót na początek strony