Dostępność

Plan działania na rzecz poprawy dostępności UMWM w Warszawie

Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie na lata 2022-2024


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony