Dzieje się na Mazowszu

82. rocznica egzekucji więźniów Pawiaka w Magdalence

Autor: Mat. Organizatora
Nazwa 82. rocznicę egzekucji więźniów Pawiaka w Magdalence
Opis Uroczystości rocznicowe

Data rozpoczęcia wydarzenia: 28 maja 2024 11:00

Data zakończenia wydarzenia: 28 maja 2024 16:00

Lokalizacja wydarzenia: Muzeum Więzienia Pawiak / Magdalenka

Do udziału w uroczystości zapraszają: Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Wójt Gminy Lesznowola, Parafia św. Marii Magdaleny w Magdalence, Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli oraz Muzeum Więzienia Pawiak – oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Podczas egzekucji więźniów Pawiaka, którą niemieccy okupanci przeprowadzili 28 maja 1942 r. w lasach sękocińskich koło Magdalenki, zamordowano 202 mężczyzn i 20 kobiet. Byli wśród nich:  lekarz prof. dr med. Leon Pękosławski, działacz socjalistyczny Gustaw Karol Lewestam, członek Stronnictwa Pracy Franciszek Kwieciński, dziennikarz Jerzy Roman Szyszko, organizator Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) na terenie Pomorza mjr Józef Ratajczak. W egzekucji koło Magdalenki zginęło dziewięciu funkcjonariuszy polskiej straży więziennej pełniących do momentu aresztowania służbę na Pawiaku.

W grupie rozstrzelanych więźniarek znajdowało się 15 Rawensbrüczanek z pierwszego transportu, wysłanego z Pawiaka 22 września 1941 r. (274 kobiety), na których ciążył wyrok śmierci za działalność w konspiracji skierowaną przeciwko Rzeszy Niemieckiej. W styczniu 1942 r. zostały one przewiezione z powrotem na Pawiak i rozstrzelane…

W programie:

Część I – Muzeum Więzienia Pawiak

(pod Pomnikiem Drzewa Pawiackiego)

godz. 11.00

- powitanie gości

- przemówienia okolicznościowe

- uczczenie pamięci pomordowanych, modlitwa

- złożenie kwiatów i zapalenie zniczy

godz. 12.00

Odjazd autokaru sprzed Muzeum (ul. Dzielna) do Magdalenki (miejsca w autokarze przewidziane są w pierwszej kolejności dla rodzin ofiar egzekucji)

Część II – Magdalenka

godz. 13.00

- odwiedzenie grobów na cmentarzu w Łazach

godz. 13.30

- przejazd gości z cmentarza do kościoła w Magdalence

godz. 14.00

- Msza w kościele św. Marii Magdaleny w Magdalence

godz. 15.15

- uroczyste złożenie kwiatów w Miejscu Straceń w Magdalence w asyście Warty Honorowej Wojska Polskiego

- przemówienia okolicznościowe oraz część artystyczna

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony