Dzieje się na Mazowszu

Konferencja pn.: „Profilaktyka i wczesne rozpoznawanie uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży”

Plakat promujący konferencję pn. Profilaktyka i wczesne rozpoznawanie uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży. Autor: arch. UMWM
Nazwa Konferencja pn.: „Profilaktyka i wczesne rozpoznawanie uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży”
Opis Wydarzenie organizowane jest w ramach V Mazowieckiego Przeglądu Zdrowia Publicznego. Celem konferencji jest zwrócenie uwagi różnych środowisk na istotne problemy zdrowotne mieszkańców Mazowsza. Tematyka konferencji będzie obejmować takie zagadnienia jak: rodzaje i charakterystyka uzależnień behawioralnych, psychiatryczne konsekwencje uzależnień wśród dzieci i młodzieży, możliwości przeciwdziałania oraz informacje gdzie można otrzymać fachową pomoc.
Edycja 5

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji zorganizowanej w ramach V Mazowieckiego Przeglądu Zdrowia Publicznego. O uczestnictwie decyduje kolejność prawidłowo wypełnionych zgłoszeń.

Konferencja pn.: Profilaktyka i wczesne rozpoznawanie uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży

  • Data rozpoczęcia wydarzenia: 2022-10-06 9:00
  • Data zakończenia wydarzenia: 2022-10-06 13:30
  • Lokalizacja wydarzenia: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa (sala konferencyjna; parter)

Konferencję poprowadzi dr Anna Mosiołek – specjalista psychiatrii, psychoterapeuta, specjalista terapii środowiskowej, wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prelegentami podczas wydarzenia będą specjaliści pracujący m.in. w podmiotach podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego, którzy tematem uzależnień behawioralnych zajmują się na co dzień, dlatego od strony praktycznej przedstawią słuchaczom jak wygląda ich doświadczenie w pracy z młodymi pacjentami, którzy borykają się z problemem uzależnień behawioralnych.

Uczestnikami konferencji mogą być osoby z kadry pedagogicznej, pracownicy socjalni, rodzice/opiekunowie dzieci a także wszystkie osoby zainteresowane problematyką wydarzenia.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie i przesłanie skanu karty zgłoszeniowej na adres karolina.chabroszewska@mazovia.pl do 23 września 2022 r. do godz. 16:00.

Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność prawidłowo wypełnionych zgłoszeń.

Kontakt: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie tel. (22) 597 99 00, e-mail: zdrowie@mazovia.pl

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony