{"id":78565,"name":"radomskie-zaklady-przemyslu-skorzanego-radoskor-1959-1999-wystawa-w-65-rocznice-powstania","title":"Radomskie Zak\u0142ady Przemys\u0142u Sk\u00f3rzanego \u201eRadosk\u00f3r\u201d 1959-1999.","desc":"","header":"Radomskie Zak\u0142ady Przemys\u0142u Sk\u00f3rzanego \u201eRadosk\u00f3r\u201d 1959-1999. ","lead":"Wystawa w 65. rocznic\u0119 powstania zak\u0142ad\u00f3w.","keywords":"Radosk\u00f3r","changes":"Zmiana tre\u015bci.","menu":"","path":"\/pl\/dzieje-sie-na-mazowszu\/radomskie-zaklady-przemyslu-skorzanego-radoskor-1959-1999-wystawa-w-65-rocznice-powstania.html","url":"\/pl\/dzieje-sie-na-mazowszu\/radomskie-zaklady-przemyslu-skorzanego-radoskor-1959-1999-wystawa-w-65-rocznice-powstania.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2024-02-16 13:42:14","dateLastVersionPublicate":"2024-02-16 13:53:57","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Projekty kulturalne","pageParams":[{"id":"30","name":"NAZWA","description":"Nazwa","value":"Radomskie Zak\u0142ady Przemys\u0142u Sk\u00f3rzanego \u201eRadosk\u00f3r\u201d 1959-1999. Wystawa w 65. rocznic\u0119 powstania"},{"id":"29","name":"OPIS","description":"Opis","value":"Wernisa\u017c wystawy"},{"id":"23","name":"ROK","description":"Rok","value":"2024"},{"id":"63","name":"NEWSLETTER_-_KATEGORIA","description":"Newsletter - kategoria","value":"56"},{"id":"64","name":"NEWSLETTER_-_OBSZAR","description":"Newsletter - obszar","value":"38"}],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Dzieje si\u0119 na Mazowszu"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003EW tym roku mija 25 lat od ostatecznej likwidacji \u201eRadosk\u00f3ru\u201d. Przez dziesi\u0119ciolecia \u201eRadosk\u00f3r\u201d, a wcze\u015bniej Radomskie Zak\u0142ady Obuwia oraz Polska Sp\u00f3\u0142ka Obuwia \u201eBata\u201d S.A., dawa\u0142y prac\u0119 tysi\u0105com mieszka\u0144c\u00f3w Radomia. Niekt\u00f3rzy Radomianie ca\u0142e swoje \u017cycie zawodowe zwi\u0105zali w przemys\u0142em sk\u00f3rzanym funkcjonuj\u0105cym w mie\u015bcie. W 1985 roku \u201eRadosk\u00f3r\u201d osi\u0105gn\u0105\u0142 szczyt\u00a0 zatrudnienia \u2013 \u0142\u0105cznie w ca\u0142ym Kombinacie pracowa\u0142o ponad 12 tysi\u0119cy pracownik\u00f3w. Dlatego te\u017c Muzeum chce przy pomnie\u0107 Radomianom, ale i tak\u017ce go\u015bciom odwiedzj\u0105cym nasze miasto histori\u0119 tego przedsi\u0119biorstwa. Na wystawie prezentowane s\u0105 artefakty pochodz\u0105ce w kolekcji w\u0142asnej Muzeum (takie jak obuwie, fotografie prezentuj\u0105ce wn\u0119trza hal produkcyjnych oraz wydarzenia z \u017cycia zak\u0142ad\u00f3w, gad\u017cety reklamowe, sztandary, dyplomy i nagrody), tak\u017ce pami\u0105tki rodzinne po by\u0142ych pracownikach Kombinatu wypo\u017cyczone od os\u00f3b prywatnych, oraz obiekty wypo\u017cyczone z Archiwum Pa\u0144stwowego i Muzeum Historii Najnowszej Radomia.\u003Co:p\u003E\u003C\/o:p\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EKurator wystawy: Krzysztof Skar\u017cycki\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria"},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony"},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Wystawa w 65. rocznic\u0119 powstania zak\u0142ad\u00f3w."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2024-02-16 13:42:14","modDate":"2024-02-16 13:53:57","tags":[{"ID":1578,"TEXT":"Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu","URL":"?tag[]=1578"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Radomskie Zak\u0142ady Przemys\u0142u Sk\u00f3rzanego \u201eRadosk\u00f3r\u201d 1959-1999."}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":1578,"TEXT":"Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu","URL":"?tag[]=1578"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/63759\/194397\/0x0.jpg","alt":"","title":"Radosk\u00f3r - plakat wystawy","author":"Mat. Organizatora"}}]}