Aktualności - edukacja i sport

Jubileusz Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów

Elżbieta Lanc, przewodniczący Skolimowski, dyrektor Krusiewicz oraz trzech pracowników z dyplomami pozują do zdjęcia Autor: fot. Michał Słaby

W tym roku Ośrodek obchodzi swoje 30-lecie. W uroczystej gali jubileuszowej wzięła udział członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, która wręczyła pracownikom listy gratulacyjne, a trzem także Medale Pamiątkowe Pro Masovia.

W uroczystości uczestniczył też przewodniczący sejmikowej Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego Krzysztof Skolimowski oraz dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu urzędu marszałkowskiego Mirosław Krusiewicz.

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli prowadzoną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Szkolą się tu nauczyciele w zakresie informatyki i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Ośrodek dba o to, by jego oferta szkoleniowa była dostosowana do najnowocześniejszych krajowych i światowych kierunków dydaktycznych, współpracuje z wieloma wyższymi uczelniami w kraju i za granicą, uczestniczy w projektach krajowych i międzynarodowych.

– Jesteśmy dumni z tego, że możemy prowadzić tak fantastyczny ośrodek, który wdrożył tyle projektów i ma tak wielką renomę – zarówno w kraju, jak i zagranicą. Poziom merytoryczny działalności ośrodka jest niezwykle wysoko oceniany przez ekspertów polskich i światowych. Kapitał ludzki to najlepsza inwestycja. Wszystkim pracownikom Ośrodka życzę kolejnych lat pełnych sukcesów – powiedziała członek zarządu Elżbieta Lanc.

Zespół Ośrodka to wysoko wykwalifikowani specjaliści, pasjonaci, łączący w swojej pracy specjalności takie jak: informatyka, matematyka, fizyka, chemia, języki obce, kształcenie zintegrowane, geografia, przyroda, biologia, bibliotekoznawstwo itd. Są autorami programów wielu kursów, warsztatów i seminariów, programów nauczania informatyki, technologii informacyjnej i zajęć komputerowych, podręczników dla uczniów i przewodników metodycznych dla nauczycieli, kilkudziesięciu książek, niezliczonej liczby artykułów, referatów i materiałów dydaktycznych.

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony