Aktualności - edukacja i sport

Marszałek przeciwny zamknięciu dwóch polskich szkół w Litwie

Marszałek Adam Struzik w trakcie konferencji zorganizowanej w Sejmie RP Autor: arch. UMWM

W odpowiedzi na apele polskich środowisk w Litwie, marszałek Adam Struzik protestuje przeciw zamknięciu dwóch polskich szkół w rejonie trockim.

Chodzi o Szkołę Podstawową im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach oraz Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu.

Marszałek Adam Struzik wystąpił także do prezydenta, premiera, marszałków sejmu i senatu, ministrów edukacji oraz spraw zagranicznych, a także Rzecznika Praw Obywatelskich oraz posłów i senatorów zaangażowanych w sprawy mniejszości narodowych za granicą, z prośbą o interwencję w tej sprawie.

 – Obie szkoły mają ponadstuletnią tradycję, służą mniejszości narodowej i nie powinny być traktowane jak zwykłe jednostki oświatowe – apeluje marszałek.

Zgodnie z planem przekształcenia sieci szkół ogólnokształcących w rejonie trockim na lata 2022–2026, Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu ma przejść reorganizację. Doprowadzi ona do zniesienia statusu tej placówki oświatowej, jako szkoły z polskim językiem nauczania. Z kolei Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach ma zostać przekształcona w filię Gimnazjum im. Longina Komołowskiego. Przeciw takim decyzjom Samorządu Rejonu Trockiego protestują polskie środowiska w Litwie.

Zdaniem marszałka Adama Struzika, likwidacja obu szkół, w których mniejszość polska w Litwie może uczyć się języka polskiego i historii naszego kraju, to krok do zaniku polskości w całej gminie.

– Obawy te towarzyszą władzom obu placówek, ale przede wszystkim rodzicom dzieci uczęszczających do szkół, którzy walczą by najmłodsze pokolenie naszych rodaków pobierało naukę w języku ojczystym, w miejscu ich zamieszkania – podkreśla. – Z informacji otrzymanych bezpośrednio od placówek wynika, że szkoły mają wszelkie niezbędne warunki i środki do prowadzenia kształcenia.

Marszałek zwraca również uwagę, że Polacy są w Litwie najliczniejszą mniejszością narodową, a prawo do nauki w języku ojczystym powinno być respektowane, zgodnie z europejskim standardem dotyczącym mniejszości narodowych i ich dostępu do kształcenia w języku ojczystym wyrażonym m.in. w rezolucji Parlamentu Europejskiego z 13 listopada 2018 r. w sprawie norm minimalnych dla mniejszości w UE.

– Edukacja i wychowanie w polskości poza granicami Polski jest dużo trudniejsze niż w kraju. Tym bardziej należy docenić niezwykle prężną dotychczasową aktywność na tym polu obu placówek promujących polski język, tradycję i kulturę, funkcjonujących w dużej mierze dzięki wsparciu polskich organizacji m.in. takich jak Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – zaznacza.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony