Aktualności - edukacja i sport

Spotkanie z kierownikami jednostek oświatowych

Dyrektor Krusiewicz z kierownikami placówek oświatowych Autor: fot. arch. UMWM

Marszałek Adam Struzik spotkał się z kierownikami jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Na spotkaniu obecni też byli zastępca dyrektora Departamentu Organizacji ds. Kadr i Płac Wiesława Miecznikowska oraz dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu UMWM Mirosław Krusiewicz.

Marszałek Adam Struzik wręczył kierownikom jednostek oświatowych dokumentację pracowniczą, obowiązującą od 1 września 2022 r., powołał także dyrektora nowo powstałej Medycznej Szkoły Policealnej w Wołominie.

– Ten dzień to docenienie państwa pracy na rzecz rozwoju województwa i szerzenia oświaty. Dziś też nominujemy dyrektora świeżo powołanej szkoły o profilu medycznym i społecznym – powiedział marszałek Adam Struzik. – Jako samorząd województwa doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest edukacja w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu. Dlatego w budżecie województwa na nowy rok zadbaliśmy o edukację. Będziemy stawiać na inwestycje, a programy wspierające oświatę, które zaczęliśmy realizować, będziemy mogli przy tym budżecie kontynuować.

Spotkanie rozpoczął wykład poruszający zagadnienia kodeksu pracy w świetle nadchodzących zmian oraz nowych obowiązków pracodawców w związku z sygnalistami. Poprowadziła go mec. Karolina Olesińska-Marciniuk.

Dyrektor departamentu edukacji Mirosław Krusiewicz z kolei omówił m.in. regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nawiązał również do spraw bieżących wynikających z nadzoru prowadzonego nad jednostkami oświatowymi.

– Mamy szczęście pracować na rzecz województwa, które bardzo docenia oświatę – zauważył dyrektor Krusiewicz. – Zrobiliśmy przez te 25 lat trwania samorządu bardzo dużo. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 r. podkreśla, że regionalna polityka edukacyjna powinna być w taki sposób prowadzona, by umożliwić rozwój i podnoszenie jakości edukacji na Mazowszu. Powstały nowe szkoły i placówki oświatowe. Idei tej służy też powołanie Mazowieckiej Rady Oświatowej.

Jubileusz

Szczególne podziękowania złożone zostały wieloletnim pracownikom jednostek oświatowych.  

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony