Aktualności - ekologia i środowisko

65 lat Kampinosu

Autor: fot. arch. UMWM

Kampinoski Park Narodowy (KPN) to drugi co do wielkości polski park narodowy i jedyny tej wielkości rezerwat położony tak blisko europejskiej stolicy. W tym roku obchodzi swoje 65-lecie.

Kampinoski Park Narodowy powstał 16 stycznia 1959 r. dzięki staraniom Jadwigi i Romana Kobendzów. W 1999 r. uznany został przez Parlament Europejski za ostoję ptaków rangi europejskiej, a od 2000 r. jest rezerwatem biosfery UNESCO. Od 2004 r. jest zaliczany do obszarów Natura 2000 ze względu na bogactwo gatunków ptaków oraz różnorodność zbiorowisk roślinnych. Jego powierzchnia wynosi pond 38 tys. ha. W konferencji zorganizowanej z okazji jubileuszu parku uczestniczył marszałek Adam Struzik, który wyróżnił dyrektora KPN Mirosława Markowskiego Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia” za wybitne zasługi i całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego.

– 25 ostatnich lat działalności KPN-u to czas udanej współpracy z samorządem województwa i samorządami lokalnymi. Kampinos to nasz mazowiecki skarb i zarazem – unikat na skalę światową. To wyjątkowe miejsce jest największą i najbogatszą ostoją dzikiej przyrody na Mazowszu. W ciągu tych 25 lat udało nam się zrealizować wiele przedsięwzięć, m.in. projekt związany z naturyzacją bagien. Dziękuję za tę modelową współpracę. Jesteśmy otwarci na jej kontynuację – mówił marszałek Adam Struzik. – Życzę dalszych tak skutecznych działań na rzecz pielęgnowania walorów przyrodniczych i kulturowych naszego unikalnego obszaru w skali kraju i Europy.

Trochę faktów o Kampinosie

KPN leży tuż przy północno-zachodnich rogatkach Warszawy przez co jest łatwo dostępnym miejscem wypoczynku dla mieszkańców stolicy. To siedlisko przyrodnicze chroni niezwykle cenne ekosystemy. Symbolem puszczy jest łoś, największy ssak puszczański.

Skąd nazwa Kampinos?

Puszcza Kampinoska swoją nazwę wzięła od miejscowości Kampinos. Etymologia nazwy nie jest do końca wyjaśniona. Przez długi czas jej pochodzenie wywodzono od wypowiedzianych przez polującego w tych okolicach króla Jana III Sobieskiego słów ubi campi nos fuimus (tam byliśmy, gdzie pola). Jeszcze inna hipoteza wywodzi ją od stanowiącej typowy element krajobrazu puszczy kępy wśród bagien, nazywanej przez miejscową ludność kampa.

Kompleksy wydm śródlądowych

Charakterystycznym elementem kampinoskiego krajobrazu są pasy wydm, uważane za jedne z najlepiej zachowanych kompleksów wydm śródlądowych w Europie, i sąsiadujące z nimi pasy bagien. Na wydmach rosną głównie lasy sosnowe (zajmujące 76% powierzchni leśnej), a gdzieniegdzie dęby, na bagniskach zaś olsy i łęgi. Na terenach niezalesionych występują łąki oraz turzycowiska. Wśród rzadkich i chronionych roślin rosnących na tym terenie są m.in. brzoza czarna, sasanka łąkowa i kruszczyk rdzawoczerwony.

Mieszkańcy puszczy

Licznie występują łosie, sarny, lisy, jelenie oraz bobry, spotykane są także bociany czarne i wilki. Na niebie dostrzec można też bielika i orlika krzykliwego. Na teren puszczy i parku odbudowano populację łosia, bobra i rysia.

Mazowiecki krajobraz

Niezwykle cenną wartością parku jest zachowany w wielu miejscach tradycyjny mazowiecki krajobraz, z mozaiką pól i pastwisk, głowiastymi wierzbami i stawianymi na zimę stogami siana.

Ślady historii

Zadaniem parku jest także ochrona znajdujących się na jego terenie pamiątek historii i kultury. Puszcza Kampinoska była miejscem wielu wojen, powstań i bitew. Znajdziemy tu mogiły powstańców styczniowych z 1863 r. (Kampinos, Zaborów Leśny, Izabelin), cmentarze i mogiły z września 1939 r. (m.in. Granica, Laski, Leszno, Zaborów) czy miejsca martyrologii z czasów II wojny światowej (Palmiry, Śladów).

Kultura i tradycja

W Żelazowej Woli i Brochowie znajdują się obiekty związane z Fryderykiem Chopinem: dom jego urodzenia oraz kościół, w którym był ochrzczony. Na zachodnim krańcu parku przebiega linia sochaczewskiej kolejki wąskotorowej, a nad Wisłą można jeszcze odnaleźć ślady dawnego osadnictwa olenderskiego.

W parku znajduje się 129 drzew pomnikowych, niektóre z nich mają indywidualne nazwy związane z wydarzeniami historycznymi lub konkretnymi osobami np. Sosna Powstańców, Dąb Kobendzy, Dąb Powstańców oraz 29 drzew kandydatów na pomniki przyrody.

Turystyka

Na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego dozwolona jest turystyka piesza, rowerowa i narciarstwo biegowe oraz jazda konna wierzchem. Do dyspozycji turystów jest blisko 360 km znakowanych szlaków pieszych oraz 200 km szlaków rowerowych (tzw. Kampinoski Szlak Rowerowy), a także 10 ścieżek dydaktycznych i 12 polan wypoczynkowych.

 

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony