Aktualności - ekologia i środowisko

Mazowieckie Forum Społeczności Energetycznych

Plakat - Mazowieckie Forum Społeczności Energetycznych Autor: Mat. Organizatora

Podsumowano działania samorządu Mazowsza ukierunkowane na wsparcie samorządów lokalnych m.in. w badaniu ich potencjału budowania lokalnych społeczności energetycznych.

Mazowieckie Forum Społeczności Energetycznych odbyło się 27 czerwca w gmachu audytorium Uniwersytetu Warszawskiego. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 130 osób, w tym szerokie grono przedstawicieli administracji krajowej, jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków naukowo-badawczych, a także jednostek otoczenia biznesu, zaangażowanych w działania i procesy powiązane z produkcją i bilansowaniem energii.

Pilotażowy program

Od maja do czerwca br. w 11 gminach z terenu województwa przeprowadzono pilotażowy program poświęcony badaniu zdolności do efektywnego bilansowania (wytwarzania, konsumpcji i magazynowania) energii, projektując ich działanie w formie spółdzielni energetycznych lub/i klastrów energii.

Wstępne wyniki wykazują, że na terenie województwa mazowieckiego istnieją perspektywy optymalizacji, a w określonych przypadkach również szerszego rozwinięcia lokalnych odnawialnych źródeł energii (OZE) w ramach jednej z dwóch rozpatrywanych platform społeczności energetycznych: spółdzielni energetycznej i/lub klastra energii.

Efektywnie znaczy taniej

Działanie społeczności energetycznej na szczeblu gminy może przyczyniać się m.in. do: racjonalizacji wykorzystania energii z fotowoltaiki; stymulowania rozwoju technologii OZE wykorzystujących lokalne zasoby materialne (np. biomasę), rozwoju technologii magazynowania energii elektrycznej, chłodu i ciepła – co pomaga bilansować energię wytwarzaną i konsumowaną (w różnej postaci) na poziomie lokalnym. Oprócz tego, budowa lokalnych „wysp energii” może skutkować niższymi kosztami produkcji i niższą ceną energii dla mieszkańców.

Rozwiązania te pomogą wprowadzić „zieloną energię” do gospodarki, podnosząc atrakcyjność inwestycyjną regionu. Dodatkowo działanie na szczeblu gminy może mieć wymierny wpływ na gospodarkę ogólnokrajowąuwalniając miejsce w sieci energetycznej dla produktu dostarczanego przez dostawców zawodowych, a w perspektywie wnosić wkład w ogólnokrajowy schemat produkcji i dystrybucji wodoru.

Modelowe rozwiązania

Uczestnikom forum przedstawiono trzy modelowe rozwiązania w formie spółdzielni energetycznych oraz model klastra energii – na bazie audytowanych mazowieckich gmin.

Przedstawiciele samorządu, organizacji branżowych oraz agend krajowych dyskutowali na temat możliwości zastosowania projektów społeczności energetycznych w walce z ubóstwem energetycznym oraz poprawę bilansu energetycznego subregionów. Władze samorządowe stają wobec wyzwań wynikających m.in. z niestabilnego prawodawstwa czy uwarunkowań strukturalnych (odbiór energii przez OSD). Jednocześnie w środowisku samorządowym potrzebne jest budowanie fachowej wiedzy z zakresu zarządzania i obrotu energią.

Gdzie szukać wiedzy?

W panele tematyczne i informacyjne zaangażowani byli specjaliści oraz pracownicy firm realizujących program pilotażowy:

 • Prometheus Energy Wschód Sp. z o.o. – audytor energetyczny programu pilotażowego
 • XXOG Klastry Energii P.S.A. – partner merytoryczny programu.

Poniżej w plikach do pobrania prezentacja zawierająca trzy modelowe rozwiązania dla gmin w formule spółdzielni energetycznych (na bazie audytowanych gmin na Mazowszu).

Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami:

Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści zamieszczonych w plikach do pobrania, prosimy o kontakt z Mariuszem Rukatem, pełnomocnikiem Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. inwestycyjno-gospodarczych, tel. (22) 59 07 785, e-mail: mariusz.rukat@mazovia.pl. W miarę możliwości pomożemy w zapoznaniu się z treścią.


Prelegenci forum:

 • Aleksandra Hanzel, zastępca dyrektora Kancelarii Marszałka ds. Gospodarki i Współpracy Zagranicznej
 • Andrzej Kaźmierski, Ministerstwo Rozwoju i Technologii RP
 • Mariusz Rukat, pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. inwestycyjno-gospodarczych, koordynator programu (wprowadzenie do scenariusza programu pilotażowego społeczności energetycznych na Mazowszu)
 • Paweł Pisarczyk, prezes zarządu Prometheus Energy Wschód Sp. z o.o. (prezentacja modeli spółdzielni energetycznych dla mazowieckich gmin)
 • Michał Mroskowiak, dyrektor strategiczny XOOG Klastry Energii P.S.A. (prezentacja modelu klastra energii na przykładzie gminy z terenu województwa mazowieckiego)

Debata:  Transformacja energetyczna na poziomie lokalnym – trudności, potencjał i doświadczenia w budowaniu „zielonych wysp energii”

Moderator:  Mariusz Rukat, pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. inwestycyjno-gospodarczych

Uczestnicy:

 • Jakub Maceja, przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowej Izby Gospodarczej Społeczności Energetycznych
 • Krzysztof Jadczak, burmistrz Miasta i Gminy Gąbin
 • Tomasz Gójski, zastępca wójta Gminy Dębe Wielkie
 • Joanna Wereszczyńska, prezes zarządu Spółdzielni Energetycznej Eko-Słupno
 • Jakub Szymański, prezes zarządu Spółdzielni Energetycznej „Słoneczny Serock”

Debata: Transformacja energetyczna – opcje dostępne na poziomie lokalnym: koncepcje, finanse i wdrożenia 

Moderator: Andrzej Kaźmierski, dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii RP

Uczestnicy:

 • Monika Żółkowska, dyrektor Departamentu Ciepłownictwa, NFOŚiGW
 • Dr Krzysztof Heller, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Krzysztof Klein, kierownik projektu, Biuro Projektów i Rozwoju Rafinerii Gdańskiej
 • Sławomir Szewczyk, dyrektor Departamentu Dystrybucji, Energa Operator S.A.

Panel prezentacji:

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (finansowanie OZE i efektywności energetycznej w kontekście oferty NFOŚiGW)
 • Elmech - Grupa technologiczna ASE S.A. (magazyny energii do zastosowania w gospodarstwach domowych i jednostkach publicznych)

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony