81774;mazowieckie-forum-spolecznosci-energetycznych-2;Mazowieckie Forum Społeczności Energetycznych;Podsumowano działania samorządu Mazowsza ukierunkowane na wsparcie samorządów lokalnych m.in. w badaniu ich potencjału budowania lokalnych społeczności energetycznych.;Mazowieckie Forum Społeczności Energetycznych;Podsumowano działania samorządu Mazowsza ukierunkowane na wsparcie samorządów lokalnych m.in. w badaniu ich potencjału budowania lokalnych społeczności energetycznych.;;Zmiana treści strony.Zmiana treści.Dodanie pliku "UMWM - Pilotaż - modele spółdzielni energetycznych.pdf".Zmiana nazwy pliku z "UMWM - Pilotaż - modele spółdzielni energetycznych.pdf" na "UMWM - Pilotaż - modele spółdzielni energetycznych.pdf".;;/pl/ekologia/aktualnosci/mazowieckie-forum-spolecznosci-energetycznych-2.html;/pl/ekologia/aktualnosci/mazowieckie-forum-spolecznosci-energetycznych-2.html;;2024-07-08 11:39:52;2024-07-08 11:39:52;;;Aktualności;2;TYTUL;Tytuł strony;Mazowieckie Forum Społeczności Energetycznych; ; ;dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;PageTitle;Tytuł sekcji;Tytuł strony;Aktualności - ekologia i środowisko; ; ;dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;ContentWYSIWYG;Treść strony;Treść strony;

Mazowieckie Forum Społeczności Energetycznych odbyło się 27 czerwca w gmachu audytorium Uniwersytetu Warszawskiego. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 130 osób, w tym szerokie grono przedstawicieli administracji krajowej, jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków naukowo-badawczych, a także jednostek otoczenia biznesu, zaangażowanych w działania i procesy powiązane z produkcją i bilansowaniem energii.

Pilotażowy program

Od maja do czerwca br. w 11 gminach z terenu województwa przeprowadzono pilotażowy program poświęcony badaniu zdolności do efektywnego bilansowania (wytwarzania, konsumpcji i magazynowania) energii, projektując ich działanie w formie spółdzielni energetycznych lub/i klastrów energii.

Wstępne wyniki wykazują, że na terenie województwa mazowieckiego istnieją perspektywy optymalizacji, a w określonych przypadkach również szerszego rozwinięcia lokalnych odnawialnych źródeł energii (OZE) w ramach jednej z dwóch rozpatrywanych platform społeczności energetycznych: spółdzielni energetycznej i/lub klastra energii.

Efektywnie znaczy taniej

Działanie społeczności energetycznej na szczeblu gminy może przyczyniać się m.in. do: racjonalizacji wykorzystania energii z fotowoltaiki; stymulowania rozwoju technologii OZE wykorzystujących lokalne zasoby materialne (np. biomasę), rozwoju technologii magazynowania energii elektrycznej, chłodu i ciepła – co pomaga bilansować energię wytwarzaną i konsumowaną (w różnej postaci) na poziomie lokalnym. Oprócz tego, budowa lokalnych „wysp energii” może skutkować niższymi kosztami produkcji i niższą ceną energii dla mieszkańców.

Rozwiązania te pomogą wprowadzić „zieloną energię” do gospodarki, podnosząc atrakcyjność inwestycyjną regionu. Dodatkowo działanie na szczeblu gminy może mieć wymierny wpływ na gospodarkę ogólnokrajowąuwalniając miejsce w sieci energetycznej dla produktu dostarczanego przez dostawców zawodowych, a w perspektywie wnosić wkład w ogólnokrajowy schemat produkcji i dystrybucji wodoru.

Modelowe rozwiązania

Uczestnikom forum przedstawiono trzy modelowe rozwiązania w formie spółdzielni energetycznych oraz model klastra energii – na bazie audytowanych mazowieckich gmin.

Przedstawiciele samorządu, organizacji branżowych oraz agend krajowych dyskutowali na temat możliwości zastosowania projektów społeczności energetycznych w walce z ubóstwem energetycznym oraz poprawę bilansu energetycznego subregionów. Władze samorządowe stają wobec wyzwań wynikających m.in. z niestabilnego prawodawstwa czy uwarunkowań strukturalnych (odbiór energii przez OSD). Jednocześnie w środowisku samorządowym potrzebne jest budowanie fachowej wiedzy z zakresu zarządzania i obrotu energią.

Gdzie szukać wiedzy?

W panele tematyczne i informacyjne zaangażowani byli specjaliści oraz pracownicy firm realizujących program pilotażowy:

Poniżej w plikach do pobrania prezentacja zawierająca trzy modelowe rozwiązania dla gmin w formule spółdzielni energetycznych (na bazie audytowanych gmin na Mazowszu).

Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami:

Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści zamieszczonych w plikach do pobrania, prosimy o kontakt z Mariuszem Rukatem, pełnomocnikiem Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. inwestycyjno-gospodarczych, tel. (22) 59 07 785, e-mail: mariusz.rukat@mazovia.pl. W miarę możliwości pomożemy w zapoznaniu się z treścią.


Prelegenci forum:

Debata:  Transformacja energetyczna na poziomie lokalnym – trudności, potencjał i doświadczenia w budowaniu „zielonych wysp energii”

Moderator:  Mariusz Rukat, pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. inwestycyjno-gospodarczych

Uczestnicy:

Debata: Transformacja energetyczna – opcje dostępne na poziomie lokalnym: koncepcje, finanse i wdrożenia 

Moderator: Andrzej Kaźmierski, dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii RP

Uczestnicy:

Panel prezentacji:

;; ; ;dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;Gallery;Galeria zdjęć;Galeria; ;dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;Attachment;Załączniki:;Załączniki do strony;/resource/67019/202994/UMWM+-+Pilota%25C5%25BC+-+modele+sp%25C3%25B3%25C5%2582dzielni+energetycznych.pdf;PDF;c92cbf1a79b8100a1338af5b1e68ce97.pdf;5.98 MB; ; ; ;6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4;PageDescription;;Zajawka strony;Podsumowano działania samorządu Mazowsza ukierunkowane na wsparcie samorządów lokalnych m.in. w badaniu ich potencjału budowania lokalnych społeczności energetycznych.; ; ;dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;PageMeta;Data publikacji strony;Metryczka strony;0;0;/admin/counter/count-like;;2024-07-08 11:39:52;2024-07-08 11:39:52;2246;Mazowieckie Forum Społeczności Energetycznych;?tag[]=2246; ; ;;;;;Data publikacji strony;;1;;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;;;1;1;;;;;;;;1;1; ; ; ;137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d;PageTitle;Nagłówek strony;Tytuł strony;Mazowieckie Forum Społeczności Energetycznych; ; ;476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d;PageMeta;Przyciski drukowania;Metryczka strony;0;0;/admin/counter/count-like;;;;2246;Mazowieckie Forum Społeczności Energetycznych;?tag[]=2246; ; ;;;;;Przyciski drukowania;;1;;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;1;1;;;;;;;1;;;;; ; ; ;e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b;Html;kod html;HTML;
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

; ; ; ;395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b;PageThumbnail;Miniatura strony;Miniaturka strony;/resource/image/1/3/67019/202993/0x0.png;Plakat - Mazowieckie Forum Społeczności Energetycznych;Mazowieckie Forum Społeczności Energetycznych;Mat. Organizatora; ; ;