Aktualności - ekologia i środowisko

Ochrona środowiska i innowacje

Prelegenci podczas debaty Autor: Fot. Marcin Kmieciński / Live Foto PAP

W debacie zorganizowanej przez Serwis Samorządowy PAP, udział wziął Marcin Podgórski – dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych UMWM w Warszawie.

Oprócz Marcina Podgórskiego w panelu eksperckim „Ochrona środowiska i innowacje”, który miał miejsce w ramach wydarzenia „Innowacyjny Samorząd 2024” udział wzięli: Paweł Jaworski, dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu i Polityki Miejskiej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Wojciech Szymalski, prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju, Krzysztof Rdest, prezes Emka SA oraz Hanna Marliere, prezes Green Management Group. Moderatorem debaty był Marcin Przybylski z Serwisu Samorządowego PAP.

Według wniosku sformułowanego przez organizatorów debaty, samorządowcom brakuje wiedzy, procedur i… czasu na ekoinnowacje. „Lokalnym władzom i urzędnikom samorządowym brakuje nie tylko wiedzy i odpowiednich procedur, ale nawet po prostu czasu, aby wyszukać i wdrożyć innowacyjne technologie w ochronie środowiska” (źródło). 

Duży wkład w dyskusję wniósł Marcin Podgórski – dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych UMWM w Warszawie.

Jako istotny problem do rozwiązania wskazywał na jakość zbiórki selektywnej oraz procesy jej doczyszczania, recyklingu i unieszkodliwiania. – W tym obszarze technologia już jest, trzeba byłoby ją wdrożyć i przyzwyczaić mieszkańców – apelował Marcin Podgórski.

Zachęcał też rządzących do wprowadzenia rozwiązań podatkowych i organizacyjnych, które zdecydowanie premiowałyby producentów opakowań z recyklingu względem producentów korzystających z nowo wyprodukowanych tworzyw sztucznych.

Według niego nie można patrzeć z nadzieją tylko na technologię. Ekoinnowacją jest też przecież sam model gospodarczy bazujący na zasadach gospodarki obiegu zamkniętego.

Musimy nie tylko inwestować w recykling, ale też zapobiegać w powstawaniu odpadów i oszczędzać zasoby – podkreślał Marcin Podgórski.

Dodał, że w samorządach widać też duże zainteresowanie wykorzystaniem odpadów na cele energetyczne.

Jako istotną barierę we wdrażaniu innowacji w samorządach wskazał brak możliwości upowszechniania w całym kraju rozwiązań, które już sprawdziły się w skali lokalnej, jak np. systemu alertów o ryzykach związanych z jakością powietrza. – Nie da się przenieść sprawdzonej innowacji na poziom krajowy, bo nie ma możliwości, aby centralnie to przejąć, sfinansować i wdrożyć. Skoro znalazło się rozwiązanie dobrze funkcjonujące w jednym samorządzie, to dlaczego by tego nie wyskalować? Powinna istnieć instytucja, której zależałoby na dystrybucji takich cyfrowych, technologicznych czy organizacyjnych innowacji – mówił Marcin Podgórski.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania debaty w Serwisie Samorządowym PAP oraz przeczytania pełnej relacji

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony