75972;rok-jubileuszy-parkow;Rok jubileuszy parków;Zachęcamy do aktywnego spędzenia czasu blisko natury.;Rok jubileuszy parków;Zachęcamy do aktywnego spędzenia czasu blisko natury.;;Zmiana treści strony.Zmiana treści.;;/pl/ekologia/aktualnosci/rok-jubileuszy-parkow.html;/pl/ekologia/aktualnosci/rok-jubileuszy-parkow.html;;2023-10-06 11:44:17;2023-10-26 15:56:23;;;Aktualności;2;TYTUL;Tytuł strony;Rok jubileuszy parków; ;64;NEWSLETTER_-_OBSZAR;Newsletter - obszar;11;25;31;38;40;51;23; ; ;dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;PageTitle;Tytuł sekcji;Tytuł strony;Aktualności - ekologia i środowisko; ; ;dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;ContentWYSIWYG;Treść strony;Treść strony;

W tym roku przypadają aż 4 okrągłe rocznice związane z działalnością parków krajobrazowych na Mazowszu. Swoje 30-lecia obchodzą Nadbużański Park Krajobrazowy oraz Chojnowski Park Krajobrazowy. 35-lecie istnienia świętuje Brudzeński Park Krajobrazowy. Najstarszy w tym gronie jest Kozienicki Park Krajobrazowy, który w tym roku kończy 40 lat. 

W kierunku natury

Mazowieckie parki krajobrazowe już od ponad trzydziestu lat, dzięki ciekawej ofercie edukacyjnej, pomagają zgłębiać wiedzę na temat otaczającej przyrody, jej różnorodności i niepowtarzalności. Obchodzone jubileusze mają nam uświadomić, jak ważna jest właściwa ochrona przyrody oraz zachowanie dla potomnych miejsc szczególnie wartościowych przyrodniczo, historycznie i kulturowo. Bogactwo świata flory i fauny mazowieckich parków krajobrazowych sprawia, że są one wyjątkowym zakątkiem na Mazowszu. Tu najlepiej odpoczniemy wśród nieskażonej przyrody, a także poznamy wiele rzadkich gatunków zwierząt i roślin.

Brudzeński Park Krajobrazowy (BPK) – najmniejszy i najpiękniejszy?

BPK należy do najmniejszych parków krajobrazowych w Polsce. Na nizinnym Mazowszu wyróżnia go jednak urozmaicona rzeźba terenu i liczne walory krajobrazowo-przyrodnicze.

Jego perłami można nazwać trzy rezerwaty przyrody. Największy to rezerwat krajobrazowy ,,Sikórz”, rezerwat leśny ,,Brwilno” oraz ,,Brudzeńskie Jary”. Znajdziemy tu kilkadziesiąt pomników drzew oraz dobrze oznaczone ścieżki przyrodnicze.

BPK leży w malowniczej i krętej dolinie rzeki Skrwy naznaczonej jarami, parowami i wąwozami. Rzeka silnie meandruje, tworzy szypoty i odcinki przełomowe. Rozdwaja koryto, mnoży wielkie kępy i pozostawia starorzecza zmieniające się w pachnące torfowiska. Płaskich terenów bezpośrednio nad Skrwą jest bardzo niewiele. Należą do nich dwie kotliny w zakolach rzeki (przy młynie w Sikorzu i w okolicach Radotek) oraz najniższe tarasy zalewowe o różnej powierzchni i kształtach. Płaszczyzny są bardzo cennym elementem w krajobrazie doliny, ponieważ harmonijnie kontrastują ze stromymi skarpami i wąwozami, zwłaszcza gdy są porośnięte roślinnością murawową. Panujące w dolinie Skrwy lasy grądowe wyróżniają się pięknym starodrzewem i okazami drzew pomnikowych.

Chojnowski Park Krajobrazowy (ChPK) – płuca Warszawy

ChPK jest jednym z dwóch parków krajobrazowych znajdujących się blisko Warszawy. Leży na terenie 5 gmin: Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów i Tarczyn. Położony na lewym brzegu Wisły Chojnowski Park Krajobrazowy zajmuje tereny płaskie, rzadko urozmaicone niewielkimi wzniesieniami pochodzenia wydmowego. Cennymi elementami krajobrazu jest dolina rzeki Jeziorki wraz z dopływami: rzeką Zieloną i Tarczynką.

W Parku gnieździ się około 100 gatunków ptaków, a na szczególną uwagę zasługuje kompleks stawów w Żabieńcu. Można tutaj zaobserwować między innymi: tracze nurogęsi, perkozy zauszniki i perkozy rdzawoszyje, perkozki, cyraneczki, wąsatki, remizy, a nawet bociany czarne. W pobliżu stawu znajduje się kompleks wypoczynkowy ,,Zimne Doły”, dostępny dla turystów w ciągu całego roku. Są tam miejsca na ogniska, zadaszone wiaty, plac zabaw dla dzieci i parking leśny. W pobliżu znajduje się leśna ścieżka edukacyjna oznaczona tablicami informacyjnymi.

Dzięki swoim walorom przyrodniczym i krajobrazowym, Chojnowski Park jest chętnie odwiedzany przez turystów. Z myślą o nich wyznaczono tu siedem znakowanych szlaków turystycznych oraz sieć ścieżek dydaktycznych – zarówno pieszych, jak i rowerowych.

Nadbużański Park Krajobrazowy (NPK) – jeden z największych

NPK położony jest w środkowo-wschodniej części województwa mazowieckiego. Obejmuje lewobrzeżną część doliny Dolnego Bugu od ujścia rzeki Tocznej w miejscowości Drażniew (w gminie Korczew) do ujścia Liwca w pobliżu Kamieńczyka (w gminie Łochów), a także fragment dolnej Narwi (gmina Pułtusk i Pokrzywnica). To jeden z największych parków krajobrazowych w Polsce, położony równoleżnikowo chroni prawie 120 km rzeki Bug i 40 km Narwi. Obecnie powierzchnia parku wynosi 74 136,50 ha, a razem z otuliną 113 671,70 ha.

Dominują tu bory sosnowe. Obszar parku charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem krajobrazu. Największym jego walorem jest zachowana dolina Bugu, z meandrującą rzeką, licznymi starorzeczami i wyspami w nurcie oraz piaszczystymi łachami i skarpami. Oprócz doliny rzecznej do parku wchodzą również kompleksy leśne – pozostałości dawnych puszcz, które zajmują około 36% powierzchni.

Kozienicki Park Krajobrazowy (KPK) – na pograniczu z Małopolską

KPK położony jest blisko 100 km na południe od Warszawy, pomiędzy Radomiem a Kozienicami, w środkowo-południowej części województwa mazowieckiego, w widłach rzek: Wisły i Radomki. Park znajduje się na terenie 11 gmin: Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gózd, Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, Pionki, Policzna, Sieciechów, miast i gmin Kozienice oraz Zwoleń, a także miasta Pionki. Powierzchnia Parku wynosi 26 233,83 ha, natomiast jego otulina zajmuje 36 009,62 ha.

Na terenie parku i jego otuliny znajduje się 15 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 1267,92 ha. KPK położony jest około 100 km na południe od Warszawy, w całości w województwie mazowieckim, choć graniczy z Małopolską. Leży w widłach pradolin rzek Wisły i Radomki, co zadecydowało o dużej różnorodności ukształtowania terenu, bogactwie świata roślin i zwierząt.

W granicach parku znajduje się 25 obiektów zabytkowych – kościoły, cmentarze, parki zabytkowe, zespoły pałacowe i budynki gospodarcze. Przetrwały liczne kapliczki przydrożne. Wiele miejscowości położonych na terenie KPK znanych jest z walorów klimatycznych i rekreacyjnych – np. Garbatka-Letnisko, Jedlnia-Letnisko, Rajec, Augustów.

;; ; ;dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;Gallery;Galeria zdjęć;Galeria;187161;swider (4).jpg;/resource/image/1/3/61105/187161/0x0.jpg;Widok na meandrującą rzekę i zielone trawy na brzegach; ;187160;wycieczka_19.jpg;/resource/image/1/3/61105/187160/0x0.jpg;Budynek leśniczówki od frontu; ;187158;Dzień Otwarty w ChPK_ fot.archiwum MZPK.png;/resource/image/1/3/61105/187158/0x0.png;Plakat promujący dzień otwarty w Chojnowskim Parku Krajobrazowym; ;187159;Rajd rowerowy_ fot.archiwum MZPK.jpg;/resource/image/1/3/61105/187159/0x0.jpg;Grupa rowerzystów stoi na ścieżce rowerowej w lesie; ;187157;Spływ kajakowy fot.arch MZPK.jpg;/resource/image/1/3/61105/187157/0x0.jpg;Postój kajakarzy na brzegu rzeki; ; ; ;dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;Attachment;Załączniki:;Załączniki do strony; ;6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4;PageDescription;;Zajawka strony;Zachęcamy do aktywnego spędzenia czasu blisko natury.; ; ;dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;PageMeta;Data publikacji strony;Metryczka strony;0;0;/admin/counter/count-like;;2023-10-06 11:44:17;2023-10-26 15:56:23;504;ekologia;?tag[]=504; ;847;Mazowiecki Park Krajobrazowy;?tag[]=847; ;849;Chojnowski Park Krajobrazowy;?tag[]=849; ;913;Nadbużański Park Krajobrazowy;?tag[]=913; ;1782;Kozienicki Park Krajobrazowy;?tag[]=1782; ;2125;Brudzeński Park Krajobrazowy;?tag[]=2125; ; ;;;;;Data publikacji strony;;1;;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;;;1;1;;;;;;;;1;1; ; ; ;137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d;PageTitle;Nagłówek strony;Tytuł strony;Rok jubileuszy parków; ; ;476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d;PageMeta;Przyciski drukowania;Metryczka strony;0;0;/admin/counter/count-like;;;;504;ekologia;?tag[]=504; ;847;Mazowiecki Park Krajobrazowy;?tag[]=847; ;849;Chojnowski Park Krajobrazowy;?tag[]=849; ;913;Nadbużański Park Krajobrazowy;?tag[]=913; ;1782;Kozienicki Park Krajobrazowy;?tag[]=1782; ;2125;Brudzeński Park Krajobrazowy;?tag[]=2125; ; ;;;;;Przyciski drukowania;;1;;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;1;1;;;;;;;1;;;;; ; ; ;e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b;Html;kod html;HTML;
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

; ; ; ;395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b;PageThumbnail;Miniatura strony;Miniaturka strony;/resource/image/1/3/61105/187155/0x0.jpg;Widok na rzekę Świder;;fot. Urszula Sabak; ; ;