Aktualności - ekologia i środowsko

Wsparcie dla gminy Cegłów

Marszałek Adam Struzik, wiceprzewodniczący sejmiku Adam Orliński i sygnatariusze umowy z gminy Cegłów Autor: fot. arch. UMWM

Dzięki 4 mln zł z budżetu samorządu Mazowsza w Cegłowie powstanie kanalizacja.

Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”.  Umowę z beneficjentami podpisał marszałek Adam Struzik. Na spotkaniu obecny był też wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Adam Mirosław Orliński. Gminę Cegłów reprezentował wójt Marcin Uchman.

Inwestycja będzie wykonana w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z niezbędną infrastrukturą i przyłączami do granic działek prywatnych. Jej realizacja wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców. Poprawi też stan środowiska na obszarze chronionego krajobrazu.

Dodatkowo inwestycja zapewni równy dostęp do infrastruktury kanalizacyjnej, co w znacznym stopniu przyczyni się do likwidacji zbiorników bezodpływowych i zapobiegnie przedostawaniu się szkodliwych związków do gleby. W ramach inwestycji zostaną dokończone prace przy budowie nowego odcinka kanalizacji w ul. Leśnej w Cegłowie (połączenie w kierunku ul. Młyńskiej), powstanie też połączenie ul. Cisie z oczyszczalnią ścieków w Cegłowie.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony