Aktualności - ekologia i środowisko

Zadecyduj o WPGO dla Mazowsza

pojemnik na odpady do recyklingu Autor: źródło: Obraz Shirley Hirst z Pixabay

Trwają prace nad projektem „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030”. Aby dokument zawierał aktualne informacje oraz potrzeby inwestycyjne zgłoś je do 31 lipca za pomocą ankiet!

Analizie poddawany jest aktualny stan gospodarki odpadami dla wszystkich wytworzonych w województwie mazowieckim odpadów, w tym odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych oraz odpadów przywiezionych na jego obszar.

Serdecznie zapraszam mieszkańców Mazowsza, przedsiębiorców oraz samorządy do udziału w ankietyzacji prowadzanej na potrzeby opracowania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030”. Państwa uwagi będą miały wpływ na kształt planu. Wydłużyliśmy termin składania ankiet.  WPGO to swego rodzaju mapa wskazująca gdzie jesteśmy i w jakim kierunku zmierzamy – podkreśla Marcin Podgórski dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych.

Ankiety można przesyłać do 31 lipca 2023 r.  Mogą je wypełnić mieszkańcy województwa mazowieckiego, samorządy gminne i powiatowe, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy posiadający instalacje do przetwarzania odpadów na terenie województwa mazowieckiego i inwestorzy planujący budowę, rozbudowę lub modernizację instalacji do przetwarzania odpadów.

Ujęcie w WPGO planowanego przedsięwzięcia otwiera drogę do pozyskania funduszy na ich realizację, dlatego jeśli planują Państwo inwestycje związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów, wdrażaniem GOZ oraz zagospodarowaniem odpadów warto uzupełnić stosowną ankietę.

Szczegółowe informacje oraz linki do ankiet w komunikacie: Ruszają prace nad opracowaniem WPGO.  


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony