Aktualności - ekologia i środowsko

Żyrardów ma zeroemisyjną linię miejską

Marszałek Struzik wita się z dziećmi Autor: fot. UM Żyrardów

Żyrardów stawia na ekologię i zdrowie mieszkańców, co potwierdza m.in. uruchomienie bezpłatnej, zeroemisyjnej linii komunikacji miejskiej. W zakupie dwóch elektrycznych autobusów pomogły środki unijne.

Miastu przekazał je marszałek Adam Struzik. W spotkaniu w Żyrardowie wzięli udział m.in. radny województwa Mirosław Adam Orliński i dyrektor delegatury UMWM w Żyrardowie Grzegorz Dobrowolski. Autobusy kupiono w ramach projektu „Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Będą one uzupełnieniem dla standardowej komunikacji miejskiej.

Dzięki projektowi do Żyrardowa trafiło ponad 16,8 mln zł. Otrzymana dotacja pozwoliła m.in. na stworzenie w Żyrardowie dwóch kolejnych parkingów typu „Parkuj i Jedź” (przy ul. Skorwaczewskiego oraz przy ul. Ziołowej), a także budowę dwóch parkingów „Bike&ride” dla rowerzystów (w tych samych lokalizacjach). Wśród zadań ujętych w projekcie było również zaprojektowanie i wykonanie ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Kapitana Pałaca, ul. rtm. Witolda Pileckiego oraz ul. Procnera.

Projekt obejmował ponadto wykonanie nowej lub modernizację już istniejącej sygnalizacji świetlnej na sześciu miejskich skrzyżowaniach, a także wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego.

Projekt pn. „Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” otrzymał dofinansowanie w ramach Podziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (projekty kompleksowe obejmujące: centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy niskoemisyjne, Inteligentne Systemy Transportu) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony