Konkursy

Edukreator na Mazowszu

Nauczycielka rozmawia z uczniami podczas lekcji Autor: fot. pixabay.com
Data publikacji 2023-09-01
Tytuł/nazwa konkursu Edukreator na Mazowszu
Rodzaj konkursu z nagrodami Konkursy edukacyjne
Grupa docelowa Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego
Rok 2023
Edycja 7
Data rozpoczęcia naboru w konkursie 2023-09-01
Data zakończenia naboru w konkursie 2023-09-29
Departament Departament Kultury, Promocji i Turystyki
Dane kontaktowe Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel. 22 59 79 538 lub wysyłając pytania na adres e-mail: marcin.polak@mazovia.pl

Rusza VII edycja konkursu „Edukreator na Mazowszu”. Wnioski można składać do 29 września.

Czy Twoja szkoła jest miejscem, w którym są realizowane kreatywne przedsięwzięcia? Nauczyciele prowadzą lekcję w twórczy, niebanalny sposób? W Twojej szkole są zajęcia związane z kulturalnymi projektami?

Zapraszamy do wzięcia udziału w VII edycji konkursu „Edukreator na Mazowszu”.

Cele konkursu

 • wzbogacanie programu nauczania poprzez włączenie do niego elementów kulturotwórczych;
 • wspieranie i motywowanie dyrektorów oraz nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wdrażania w edukacji powszechnej metod nastawionych na rozwijanie wśród uczniów twórczego myślenia;
 • promowanie sposobów nauczania, które kształtują kreatywne podejście do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych, budują umiejętność poszukiwania innowacyjnych rozwiązań oraz pobudzają wyobraźnie uczniów;
 • ukazanie i docenienie pomysłowych i oryginalnych pozalekcyjnych aktywności szkół i nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego.

Kto może wziąć udział w konkursie?

 • Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu Mazowsza, które stwarzają przestrzeń do kreatywnego rozwoju ucznia poprzez upowszechnianie kultury.
 • Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Mazowsza, których cechuje wyobraźnia i pomysłowość w prowadzeniu lekcji i zajęć szkolnych oraz umiejętność inspirowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kulturowych.

Zgłoszone prezentacje mogą przedstawiać do 3 wybranych dokonań szkoły lub nauczyciela (do 20 slajdów) za ubiegły rok szkolny.

Dla zwycięzców w kategoriach:

 • kreatywna szkoła podstawowa w gminie/mieście do 20 tys. mieszkańców;
 • kreatywna szkoła podstawowa w gminie/mieście powyżej 20 tys. mieszkańców;
 • kreatywna szkoła ponadpodstawowa w gminie/mieście do 50 tys. mieszkańców;
 • kreatywna szkoła ponadpodstawowa w gminie/mieście powyżej 50 tys. mieszkańców

planowane są nagrody pieniężne w wysokości po 10 000 zł.

Dla zwycięzców w kategoriach:

 • Kreatywny nauczyciel szkoły podstawowej w gminie/mieście do 20 tys. mieszkańców;
 • Kreatywny nauczyciel szkoły podstawowej w gminie/mieście powyżej 20 tys. mieszkańców;
 • Kreatywny nauczyciel szkoły ponadpodstawowej w gminie/mieście do 50 tys. mieszkańców;
 • Kreatywny nauczyciel szkoły ponadpodstawowej w gminie/mieście powyżej 50 tys. mieszkańców;

planowane są nagrody pieniężne w wysokości po 5 000 zł netto.

Termin składania kart zgłoszeń: 1–29 września 2023 r.

Jak złożyć wniosek?

 • przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa albo
 • złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP albo
 • złożyć osobiście w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4 lub ul. Jagiellońskiej 26.

W przypadku wniosku konkursowego przesłanego przez operatora pocztowego, za datę jego złożenia uważa się datę nadania.

W przypadku wniosku konkursowego złożonego elektronicznie lub osobiście, o dacie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel. 22 59 79 538 lub wysyłając pytania na adres e-mail: marcin.polak@mazovia.pl

Więcej informacji o projekcie można znaleźć w regulaminie konkursu.

 

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony