Informacje, ogłoszenia i przedsięwzięcia

Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa

PRZYKŁADOWA INWESTYCJA SOŁECKA Autor: arch. UMWM
Data publikacji 2023-04-22
Tytuł/nazwa konkursu Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa
Rodzaj konkursu z nagrodami Konkursy aktywizujące społeczność
Grupa docelowa sołectwa z terenu województwa mazowieckiego
Rok 2022
Edycja 5
Data zakończenia naboru w konkursie 2023-01-31
Departament Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dane kontaktowe Piotr Rawa – pracownik Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, tel. 22 59 79 239, e-mail: piotr.rawa@mazovia.pl

Znamy laureatów piątej edycji konkursu. Jury postanowiło przyznać 3 nagrody i 6 wyróżnień.

Wynik 

Samorząd Województwa Mazowieckiego zorganizował i przeprowadził V edycję etapu wojewódzkiego konkursu pn. „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. W wyniku postępowania konkursowego, po zapoznaniu się ze zgłoszeniami i indywidualnej ocenie, postanowiono przyznać następujące nagrody:

 • I miejsce zajęło Sołectwo Pętkowo Wielkie w Gminie Zaręby Kościelne – nazwa zadania: „Utworzenie świetlicy wiejskiej miejsca integracji i rozwoju w sołectwie Pętkowo Wielkie”;
 • II miejsce zajęło Sołectwo Huta Żabiowolska w Gminie Żabia Wola – nazwa zadania: „Stworzenie przestrzeni publicznej dla Mieszkańców sołectwa”;
 • III miejsce zajęło Sołectwo Żebry-Wierzchlas w Gminie Olszewo-Borki – nazwa zadania: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żebry-Wierzchlas - etap III”.

Laureat I–ego miejsca etapu wojewódzkiego został nominowany do etapu ogólnokrajowego konkursu pn. „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” prowadzonego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Ponadto wyróżniono następujące inicjatywy sołectw:

 1. Regów-Gongolina w gminie Baranów – nazwa zadania: „Wzrost integracji i aktywizacji społeczności Regów-Gongolina poprzez stworzenie warunków do rekreacji i sportu”;
 2. Pabierowice w gminie Grójec – nazwa zadania: „Altana ogrodowa drewniana wraz z ławkami i stołami drewnianymi”;
 3. Laski w gminie Izabelin – nazwa zadania: „Kino Letnie w Sołectwie Laski”;
 4. Aleksandrowo w gminie Lelis – nazwa zadania: „Imieniny Wsi Aleksandrowo - festyn rodzinny”;
 5. Świniarów w gminie Łosice – nazwa zadania: „Budowa świetlicy wiejskiej – I etap”;
 6. Wola Suchożebrska w gminie Suchożebry – nazwa zadania: „Budowa altany”.

Wszystkim laureatom gratulujemy!

Uroczyste wręczenie nagród etapu wojewódzkiego konkursu pn. „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” odbędzie się podczas XXIV Dożynek Województwa Mazowieckiego i Diecezji Płockiej, które odbędą się 27 sierpnia 2023 r. w miejscowości Bieżuń.

Celem konkursu jest:

 • aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich;
 • przekazanie uczestnikom wiedzy i informacji w zakresie realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności, sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego;
 • prezentacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju społeczno-zawodowego;
 • promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego;
 • identyfikacja najbardziej aktywnych mieszkańców terenów wiejskich, którzy pracują na rzecz społeczności;
 • upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich i zasobów środowiska naturalnego;
 • upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru;
 • podnoszenie świadomości i kształtowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców wsi.

Pula nagród w konkursie wynosiła 15 000 zł.

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony