Konkursy

IV edycja konkursu Odkrywamy nasze dziedzictwo

Warszawa ulica Targowa Autor: źródło: Biblioteka Narodowa
Data publikacji 2023-04-17
Tytuł/nazwa konkursu Odkrywamy nasze dziedzictwo
Rodzaj konkursu z nagrodami Konkursy fotograficzne
Grupa docelowa fotografowie amatorzy
Rok 2023
Edycja 4
Data zakończenia naboru w konkursie 2023-06-30
Departament Departament Kultury, Promocji i Turystyki
Dane kontaktowe Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. (22) 59 79 161 lub wysyłając pytania na adres e-mail: dziedzictwo@mazovia.pl.

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym. Mottem tegorocznej edycji są słowa zaczerpnięte z wiersza pt. „Zieleń” Juliana Tuwima: „O zieleni można nieskończenie”. Na prace czekamy do 30 czerwca.

W obliczu zmieniającego się krajobrazu kulturowego oraz problemów klimatycznych, dziedzictwo architektury krajobrazu nabiera wciąż nowych znaczeń. W tym roku zachęcamy do odkrycia przestrzeni ukształtowanej przez człowieka z uwzględnieniem szaty roślinnej, tj.: parków, ogrodów, alei, skwerów, rynków, sadów, osiedli i in. Celem jest, aby zwrócić uwagę na piękno oraz potrzebę ochrony i opieki historycznych, jak i współczesnych układów urbanistycznych oraz ruralistycznych, w których zieleń odgrywa istotną rolę.

Warunki udziału w konkursie

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 30 czerwca br. do godz. 12.00 przesłać na adres: dziedzictwo@mazovia.pl:

  • jedno zdjęcie nawiązujące do tegorocznego tematu konkursu „O zieleni można nieskończenie”, wykonane na terenie województwa mazowieckiego w 2023 r. Plik zdjęcia należy opisać w następujący sposób: miejscowość, w której wykonano zdjęcie, tytuł zdjęcia;
  • skan podpisanego imieniem i nazwiskiem formularza zgłoszeniowego

Z udziału w konkursie wyłącza się osoby zajmujące się profesjonalnie/zawodowo fotografią (przez co rozumie się osoby posiadające wykształcenie związane z dziedziną fotografii lub zarabiające na fotografii), laureatów oraz wyróżnionych w I-III edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”, a także pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W przypadku osób poniżej 18 roku życia formularz zgłoszeniowy wypełniają rodzice lub opiekuni prawni. Szczegółowe warunki udziału w konkursie określa regulamin IV edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”.

Przed wzięciem udziału w konkursie prosimy o zapoznanie się z regulaminem, który razem z formularzami zgłoszeniowymi, są dostępne w plikach poniżej.

Przebieg konkursu

Spośród nadesłanych prac, jury konkursu wybierze maksymalnie 8 fotografii biorąc pod uwagę zgodność z tematem przewodnim konkursu, kreatywność, wartość merytoryczną, artystyczną i jakość zdjęć.

Nagrody

Laureaci i laureatki konkursu otrzymają następujące nagrody:

I nagroda – w wysokości 2 000,00 zł;

II nagroda – w wysokości 1 800,00 zł;

III nagroda – w wysokości 1 600,00 zł;

maksymalnie 5 wyróżnień – po 800 zł każde.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o konkursu można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. (22) 59 79 161 lub wysyłając pytania na adres e-mail: dziedzictwo@mazovia.pl.

Konkurs objęty jest patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. 

W galerii zdjęć zamieściliśmy zdjęcia archiwalne, które pochodzą ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Mają one charakter poglądowy. Mamy nadzieję, że zainspirują Państwa do fotografowania i nadsyłania zgłoszeń w konkursie, ale także skłonią do namysłu nad architekturą krajobrazu naszego regionu.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony