Konkursy

Konkurs dla beneficjentów programu "Mazowsze dla sołectw 2023"

Dzieci bawiące się na placu zabaw Autor: Marzena P. / pixabay.com
Data publikacji 2023-08-07
Tytuł/nazwa konkursu Konkurs dla beneficjentów programu "Mazowsze dla sołectw 2023"
Rodzaj konkursu z nagrodami Konkursy aktywizujące społeczność
Grupa docelowa beneficjenci programu "Mazowsze dla sołectw 2023"
Rok 2023
Data rozpoczęcia naboru w konkursie 2023-08-21
Data zakończenia naboru w konkursie 2023-09-15
Departament Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dane kontaktowe p. Paulina Szpakowska, tel. 22 59 79 307, e-mail: paulina.szpakowska@mazovia.pl

Zapraszamy beneficjentów programu „Mazowsze dla sołectw 2023”, do udziału w konkursie pn. „Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023”.

W konkursie nagradzane są projekty zrealizowane w ramach „Mazowsze dla sołectw 2023”, które w wysokim stopniu aktywizują mieszkańców sołectw oraz poprawiają jakość ich życia. Aktywizacja społeczności wiejskich na rzecz podejmowania inicjatyw jest bardzo ważnym czynnikiem służącym wzmocnieniu wspólnoty mieszkańców w sołectwach.

W tym roku zgłoszone projekty będą rozpatrywane w następujących kategoriach:

  1. Bezpieczne i przyjazne Sołectwo (dla projektów dot. zagospodarowania terenu: zieleń publiczna i zadrzewienia, chodniki, oświetlenie, skwery, ogrodzenia, oznakowania drogowe, projekty dot. OSP, etc.);
  2. Mazowsze dla sołectw rekreacyjnie (dla projektów dot. budowy i wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk, altan i wiat ogrodowych);
  3. Odnowione Mazowsze (remont budynków użyteczności publicznej – świetlic, strażnic etc.);
  4. Mazowsze dla sołectw folklorystycznie (zakup strojów ludowych, instrumentów muzycznych, sprzętu nagłaśniającego etc.);
  5. Doposażone Sołectwo (zakup wyposażenia świetlic wiejskich, remiz, bibliotek etc.).

Dodatkowo, spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa przyzna Nagrodę Specjalną – tytuł Sołectwa Gospodarnego, za projekt zrealizowany z dużym aktywnym udziałem mieszkańców sołectwa, nakładem pracy wykonywanej w czynie społecznym, etc.

Uwaga!

  • Łączna pula nagród w konkursie to 70 tys. zł
  • Zgłoszone do konkursu zadanie musi być już zakończone. Należy wcześniej złożyć Sprawozdanie końcowe z realizacji tego zadania na platformie Witkac.pl

Wypełnioną kartę zgłoszeniową do konkursu wraz z załącznikami należy wysłać w terminie od 21 sierpnia do 15 września 2023 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej województwa ePUAP.

Szczegóły znajdują się w załączonym poniżej regulaminie konkursu, a w przypadku dodatkowych pytań informacji udziela Pani Paulina Szpakowska – pracownik Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 22 59 79 307, e- mail: paulina.szpakowska@mazovia.pl

Zapraszamy do udziału!

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony