Konkursy

Konkurs „Edukreator na Mazowszu”

dziewczynka przy biurku siedzi pochylona nad zeszytem, w którym coś maluje Autor: fot. pixabay.com
Data publikacji 2022-08-24
Tytuł/nazwa konkursu Konkurs „Edukreator na Mazowszu”
Rodzaj konkursu z nagrodami Konkursy edukacyjne
Grupa docelowa Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych (z terenu Mazowsza)
Rok 2022
Edycja 6
Data rozpoczęcia naboru w konkursie 2022-09-01
Data zakończenia naboru w konkursie 2022-09-30
Dane kontaktowe Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel. 22 59 79 538 lub wysyłając pytania na adres e-mail: marcin.polak@mazovia.pl

Czy Twoja szkoła jest miejscem, w którym są kreatywne przedsięwzięcia? Nauczyciele prowadzą lekcję w twórczy, niebanalny sposób? W Twojej szkole są zajęcia związane z kulturalnymi projektami? Jeśli tak, zapraszamy do wzięcia udziału w VI edycji konkursu „Edukreator na Mazowszu”.

Celem Konkursu jest:

 • wzbogacanie programu nauczania poprzez włączenie do niego elementów kulturotwórczych;
 • wspieranie i motywowanie dyrektorów oraz nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wdrażania w edukacji powszechnej metod nastawionych na rozwijanie wśród uczniów twórczego myślenia;
 • promowanie sposobów nauczania, które kształtują kreatywne podejście do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych, budują umiejętność poszukiwania innowacyjnych rozwiązań oraz pobudzają wyobraźnie uczniów;
 • ukazanie i docenienie pomysłowych i oryginalnych pozalekcyjnych aktywności szkół i nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego.

O nagrody w konkursie „Edukreator na Mazowszu” mogą ubiegać się: 

 • Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu Mazowsza, które stwarzają przestrzeń do kreatywnego rozwoju ucznia poprzez upowszechnianie kultury.
 • Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Mazowsza, których cechuje wyobraźnia i pomysłowość w prowadzeniu lekcji i zajęć szkolnych oraz umiejętność inspirowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kulturowych.

Dla zwycięzców w kategoriach:

 • kreatywna szkoła podstawowa w gminie/mieście do 20 tys. mieszkańców;
 • kreatywna szkoła podstawowa w gminie/mieście powyżej 20 tys. mieszkańców;
 • kreatywna szkoła ponadpodstawowa w gminie/mieście do 50 tys. mieszkańców;
 • kreatywna szkoła ponadpodstawowa w gminie/mieście powyżej 50 tys. mieszkańców

planowane są nagrody pieniężne w wysokości po 10 000 zł.

Dla zwycięzców w kategoriach:

 • Kreatywny nauczyciel szkoły podstawowej w gminie/mieście do 20 tys. mieszkańców;
 • Kreatywny nauczyciel szkoły podstawowej w gminie/mieście powyżej 20 tys. mieszkańców;
 • Kreatywny nauczyciel szkoły ponadpodstawowej w gminie/mieście do 50 tys. mieszkańców;
 • Kreatywny nauczyciel szkoły ponadpodstawowej w gminie/mieście powyżej 50 tys. mieszkańców;

planowane są nagrody pieniężne w wysokości po 5 000 zł netto.

Termin składania kart zgłoszeń: 1 września – 30 września 2022 r.

Wnioski należy:

 • przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa albo
 • złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP albo
 • złożyć osobiście w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4 lub ul. Jagiellońskiej 26.

W przypadku wniosku konkursowego przesłanego przez operatora pocztowego, za datę jego złożenia uważa się datę nadania.

W przypadku wniosku konkursowego złożonego elektronicznie lub osobiście, o dacie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć w regulaminie Konkursu.

 

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony