72343;konkurs-ekocyrkularni;Konkurs "Ekocyrkularni";Serdecznie zapraszamy przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z województwa mazowieckiego do wzięcia udziału w II edycji „Konkursu popularyzującego wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym Ekocyrkularni.;Konkurs "Ekocyrkularni";Serdecznie zapraszamy przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z województwa mazowieckiego do wzięcia udziału w II edycji „Konkursu popularyzującego wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym Ekocyrkularni".;;Zmiana treści.;;/pl/konkursy/konkurs-ekocyrkularni.html;/pl/konkursy/konkurs-ekocyrkularni.html;;2023-04-11 13:03:35;2023-08-21 09:51:20;;;Konkursy;21;TYTULNAZWA_KONKURSU;Tytuł/nazwa konkursu;Konkurs "Ekocyrkularni"; ;22;GRUPA_DOCELOWA;Grupa docelowa;przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu województwa mazowieckiego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych); ;23;ROK;Rok;2023; ;24;EDYCJA;Edycja;2; ;25;DATA_ROZPOCZECIA_NABORU_W_KONKURSIE;Data rozpoczęcia naboru w konkursie;2023-09-01; ;26;DATA_ZAKONCZENIA_NABORU_W_KONKURSIE;Data zakończenia naboru w konkursie;2023-10-02; ;27;DEPARTAMENT;Departament;634; ;64;NEWSLETTER_-_OBSZAR;Newsletter - obszar;11;25;31;38;40;51;23; ;134;RODZAJ_KONKURSU_Z_NAGRODAMI;Rodzaj konkursu z nagrodami;610; ;36;DATA_PUBLIKACJI;Data publikacji;2023-04-11; ; ;dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;PageTitle;Tytuł sekcji;Tytuł strony;Konkursy; ; ;dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;ContentWYSIWYG;Treść strony;Treść strony;

Celem Konkursu jest m.in. promowanie gospodarki cyrkularnej (obiegu zamkniętego) oraz ukazanie i docenienie pomysłowych i oryginalnych pozalekcyjnych aktywności szkół i nauczycieli z województwa mazowieckiego w tym zakresie. Pomimo, że tematyka wydaje się trudna i specjalistyczna, to dotyczy zagadnień i aktywności szkół, które otaczają każdego z nas i są z pewnością realizowane w przedszkolach i szkołach. Podstawowe informacje na temat gospodarki cyrkularnej oraz przykłady zachowań zgodnych z jej zasadami znajdują się w załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Do konkursu można zgłaszać przeprowadzone, w przedszkolu lub szkole, zajęcia edukacyjne dotyczące gospodarki cyrkularnej, w postaci dodatkowych lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych (dni otwartych, konkursów, przedsięwzięć społecznych, imprez, warsztatów, zajęć technicznych, sportowych), angażujących społeczność szkolną, rodziny i przyjaciół przedszkolaków oraz uczniów w celu zapoznania się z zasadami gospodarki cyrkularnej oraz możliwości jej stosowania w życiu codziennym. Do konkursu może być zgłoszone jednorazowe wydarzenie (lekcja, warsztat, konkurs, impreza szkolna, dzień otwarty, tydzień/ miesiąc tematyczny) zrealizowany w placówce w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 2 października 2023 roku.

W celu udokumentowania organizacji w przedszkolu lub szkole zajęć edukacyjnych należy przygotować relację, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej przedszkola lub szkoły, a w przypadku braku strony internetowej w innej dostępnej przestrzeni internetowej. Należy zapewnić, aby relacje zamieszczane w Internecie, np. na portalach społecznościowych były ogólnodostępne i możliwe do odtworzenia przynajmniej do czasu rozstrzygnięcia konkursu. Link do relacji należy umieścić w formularzu zgłoszeniowym.

Zgłoszenie do konkursu

Zgłoszenie do konkursu odbywa się wyłącznie elektronicznie i obejmuje:

Formularz zgłoszeniowy – otwórz link!

 

Termin

Na zgłoszenia czekamy od 1 września do 2 października 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych pod numerami telefonów: 22 35 63 839, 22 59 79 092, 22 59 79 480

 

;; ; ;dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;Gallery;Galeria zdjęć;Galeria; ;dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;Attachment;Załączniki:;Załączniki do strony;/resource/57316/175716/Podstawowe+informacje.docx.pdf;PDF;28df3af76fc1182e1932ea273da0acca.docx.pdf;37.42 KB; ;/resource/57316/175717/Regulamin+konkursu.docx.pdf;PDF;bca830fb4a430f34578c25c739caad99.docx.pdf;65.99 KB; ;/resource/57316/175718/Wz%25C3%25B3r+formularza+zg%25C5%2582oszeniowego.docx.pdf;PDF;1d5df77ddde7e9fe2b03ed99f074bc76.docx.pdf;48.34 KB; ;/resource/57316/175719/Wz%25C3%25B3r+o%25C5%259Bwiadczenia.docx.pdf;PDF;adba5923540ee6a6b23677cbd2de7309.docx.pdf;57.78 KB; ; ; ;6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4;PageDescription;;Zajawka strony;Serdecznie zapraszamy przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z województwa mazowieckiego do wzięcia udziału w II edycji „Konkursu popularyzującego wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym Ekocyrkularni".; ; ;dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;PageMeta;Data publikacji strony;Metryczka strony;0;0;/admin/counter/count-like;;2023-04-11 13:03:35;2023-08-21 09:51:20;651;konkurs ekologiczny;?tag[]=651; ;1780;gospodarka o obiegu zamkniętym;?tag[]=1780; ; ;;;;;Data publikacji strony;;1;;component.phtml;1;0;;;;;1;1;;;;;;;;1;1; ; ; ;137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d;PageTitle;Nagłówek strony;Tytuł strony;Konkurs "Ekocyrkularni"; ; ;476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d;PageMeta;Przyciski drukowania;Metryczka strony;0;0;/admin/counter/count-like;;;;651;konkurs ekologiczny;?tag[]=651; ;1780;gospodarka o obiegu zamkniętym;?tag[]=1780; ; ;;;;;Przyciski drukowania;;1;;component.phtml;1;0;;;1;1;;;;;;;1;;;;; ; ; ;e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b;Html;kod html;HTML;
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

; ; ; ;395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b;PageThumbnail;Miniatura strony;Miniaturka strony;/resource/image/1/3/57316/175711/0x0.jpg;;;arch. UMWM; ; ;