{"id":72343,"name":"konkurs-ekocyrkularni","title":"Konkurs \u0022Ekocyrkularni\u0022","desc":"Serdecznie zapraszamy przedszkola, szko\u0142y podstawowe i ponadpodstawowe z wojew\u00f3dztwa mazowieckiego do wzi\u0119cia udzia\u0142u w II edycji \u201eKonkursu popularyzuj\u0105cego wiedz\u0119 o gospodarce o obiegu zamkni\u0119tym Ekocyrkularni.","header":"Konkurs \u0022Ekocyrkularni\u0022","lead":"Serdecznie zapraszamy przedszkola, szko\u0142y podstawowe i ponadpodstawowe z wojew\u00f3dztwa mazowieckiego do wzi\u0119cia udzia\u0142u w II edycji \u201eKonkursu popularyzuj\u0105cego wiedz\u0119 o gospodarce o obiegu zamkni\u0119tym Ekocyrkularni\u0022.","keywords":"","changes":"Zmiana tre\u015bci.","menu":"","path":"\/pl\/konkursy\/konkurs-ekocyrkularni.html","url":"\/pl\/konkursy\/konkurs-ekocyrkularni.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2023-04-11 13:03:35","dateLastVersionPublicate":"2023-08-21 09:51:20","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Konkursy","pageParams":[{"id":"21","name":"TYTULNAZWA_KONKURSU","description":"Tytu\u0142\/nazwa konkursu","value":"Konkurs \u0022Ekocyrkularni\u0022"},{"id":"22","name":"GRUPA_DOCELOWA","description":"Grupa docelowa","value":"przedszkola, szko\u0142y podstawowe i ponadpodstawowe z terenu wojew\u00f3dztwa mazowieckiego (z wy\u0142\u0105czeniem szk\u00f3\u0142 dla doros\u0142ych)"},{"id":"23","name":"ROK","description":"Rok","value":"2023"},{"id":"24","name":"EDYCJA","description":"Edycja","value":"2"},{"id":"25","name":"DATA_ROZPOCZECIA_NABORU_W_KONKURSIE","description":"Data rozpocz\u0119cia naboru w konkursie","value":"2023-09-01"},{"id":"26","name":"DATA_ZAKONCZENIA_NABORU_W_KONKURSIE","description":"Data zako\u0144czenia naboru w konkursie","value":"2023-10-02"},{"id":"27","name":"DEPARTAMENT","description":"Departament","value":"634"},{"id":"64","name":"NEWSLETTER_-_OBSZAR","description":"Newsletter - obszar","value":"11;25;31;38;40;51;23"},{"id":"134","name":"RODZAJ_KONKURSU_Z_NAGRODAMI","description":"Rodzaj konkursu z nagrodami","value":"610"},{"id":"36","name":"DATA_PUBLIKACJI","description":"Data publikacji","value":"2023-04-11"}],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Konkursy"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003ECelem Konkursu jest m.in. promowanie gospodarki cyrkularnej (obiegu zamkni\u0119tego) oraz ukazanie i\u00a0docenienie pomys\u0142owych i\u00a0oryginalnych pozalekcyjnych aktywno\u015bci szk\u00f3\u0142 i\u00a0nauczycieli z wojew\u00f3dztwa mazowieckiego w\u00a0tym zakresie. Pomimo, \u017ce\u00a0tematyka wydaje si\u0119 trudna i\u00a0specjalistyczna, to\u00a0dotyczy zagadnie\u0144 i\u00a0aktywno\u015bci szk\u00f3\u0142, kt\u00f3re otaczaj\u0105 ka\u017cdego z\u00a0nas i\u00a0s\u0105\u00a0z\u00a0pewno\u015bci\u0105 realizowane w\u00a0przedszkolach i\u00a0szko\u0142ach. Podstawowe informacje na\u00a0temat gospodarki cyrkularnej oraz przyk\u0142ady zachowa\u0144 zgodnych z\u00a0jej zasadami znajduj\u0105 si\u0119 w\u00a0za\u0142\u0105czniku nr\u00a01\u00a0do\u00a0Regulaminu Konkursu.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EDo konkursu mo\u017cna zg\u0142asza\u0107 przeprowadzone, w przedszkolu lub szkole, zaj\u0119cia edukacyjne dotycz\u0105ce gospodarki cyrkularnej, w postaci dodatkowych lekcji oraz zaj\u0119\u0107 pozalekcyjnych (dni otwartych, konkurs\u00f3w, przedsi\u0119wzi\u0119\u0107 spo\u0142ecznych, imprez, warsztat\u00f3w, zaj\u0119\u0107 technicznych, sportowych), anga\u017cuj\u0105cych spo\u0142eczno\u015b\u0107 szkoln\u0105, rodziny i przyjaci\u00f3\u0142 przedszkolak\u00f3w oraz uczni\u00f3w w celu zapoznania si\u0119 z zasadami gospodarki cyrkularnej oraz mo\u017cliwo\u015bci jej stosowania w \u017cyciu codziennym. Do konkursu mo\u017ce by\u0107 zg\u0142oszone jednorazowe wydarzenie (lekcja, warsztat, konkurs, impreza szkolna, dzie\u0144 otwarty, tydzie\u0144\/ miesi\u0105c tematyczny) zrealizowany w plac\u00f3wce w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 2 pa\u017adziernika 2023 roku.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EW celu udokumentowania organizacji w przedszkolu lub szkole zaj\u0119\u0107 edukacyjnych nale\u017cy przygotowa\u0107 \u003Cstrong\u003Erelacj\u0119,\u003C\/strong\u003E kt\u00f3ra zostanie zamieszczona na stronie internetowej przedszkola lub szko\u0142y, a w przypadku braku strony internetowej w innej dost\u0119pnej przestrzeni internetowej. Nale\u017cy zapewni\u0107, aby relacje zamieszczane w Internecie, np. na portalach spo\u0142eczno\u015bciowych by\u0142y og\u00f3lnodost\u0119pne i mo\u017cliwe do odtworzenia przynajmniej do czasu rozstrzygni\u0119cia konkursu. Link do relacji nale\u017cy umie\u015bci\u0107 w formularzu zg\u0142oszeniowym.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cspan\u003EZg\u0142oszenie do konkursu\u003C\/span\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EZg\u0142oszenie do konkursu odbywa si\u0119 wy\u0142\u0105cznie elektronicznie\u00a0i\u00a0obejmuje:\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003EWype\u0142nienie zg\u0142oszenia\u003C\/strong\u003E w\u00a0MS\u00a0Forms i\u00a0przes\u0142anie go\u00a0za jego po\u015brednictwem:\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/forms.office.com\/Pages\/ResponsePage.aspx?id=LDhvXPcNZ02K7KEEMQQclbgShrMtcKJKlnfuTSQxtztUMkVCRURWS1ZJSVg2MTYzVlNNQkdOVFpUSC4u\u0022\u003E\u003Cstrong\u003EFormularz zg\u0142oszeniowy \u2013 otw\u00f3rz link!\u003C\/strong\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003EDodatkowo \u003Cstrong\u003Edos\u0142anie\u003C\/strong\u003E na\u00a0adres:\u00a0\u003Ca href=\u0022mailto:ekocyrkularni@mazovia.pl\u0022\u003E\u003Cstrong\u003Eekocyrkularni@mazovia.pl\u003C\/strong\u003E\u003C\/a\u003E\u00a0\u003Cstrong\u003E\u003C\/strong\u003Epodpisanego\u003Cstrong\u003E formularza oraz o\u015bwiadczenia\u003C\/strong\u003E dotycz\u0105cego przetwarzania danych osobowych w\u00a0nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b:\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003Eformularz zg\u0142oszeniowy pobrany z\u00a0MS\u00a0Forms lub wype\u0142niony ponownie w\u00a0MS\u00a0Word i\u00a0podpisany przez Zg\u0142aszaj\u0105cego podpisem elektronicznym lub w\u0142asnor\u0119cznie (skan z\u00a0podpisem) \u2013\u00a0wz\u00f3r formularza stanowi za\u0142\u0105cznik nr\u00a02\u00a0do\u00a0regulaminu.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Epodpisanego o\u015bwiadczenia dotycz\u0105cego przetwarzania danych osobowych (skan z\u00a0podpisem lub podpis elektroniczny) \u2013\u00a0wz\u00f3r o\u015bwiadczenia stanowi za\u0142\u0105cznik nr\u00a03\u00a0do\u00a0regulaminu.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003ETermin\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003ENa zg\u0142oszenia czekamy\u00a0\u003Cstrong\u003Eod 1 wrze\u015bnia do\u00a02 pa\u017adziernika 2023 r.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003ESzczeg\u00f3\u0142owe informacje\u003C\/strong\u003E mo\u017cna uzyska\u0107 u\u00a0pracownik\u00f3w Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwole\u0144 Zintegrowanych \u003Cstrong\u003Epod numerami telefon\u00f3w:\u003C\/strong\u003E 22 35 63 839, 22 59 79 092, 22 59 79 480\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u00a0\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria"},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony","content":[{"src":"\/resource\/57316\/175716\/Podstawowe+informacje.docx.pdf","extension":"PDF","name":"28df3af76fc1182e1932ea273da0acca.docx.pdf","size":"37.42 KB"},{"src":"\/resource\/57316\/175717\/Regulamin+konkursu.docx.pdf","extension":"PDF","name":"bca830fb4a430f34578c25c739caad99.docx.pdf","size":"65.99 KB"},{"src":"\/resource\/57316\/175718\/Wz%25C3%25B3r+formularza+zg%25C5%2582oszeniowego.docx.pdf","extension":"PDF","name":"1d5df77ddde7e9fe2b03ed99f074bc76.docx.pdf","size":"48.34 KB"},{"src":"\/resource\/57316\/175719\/Wz%25C3%25B3r+o%25C5%259Bwiadczenia.docx.pdf","extension":"PDF","name":"adba5923540ee6a6b23677cbd2de7309.docx.pdf","size":"57.78 KB"}]},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Serdecznie zapraszamy przedszkola, szko\u0142y podstawowe i ponadpodstawowe z wojew\u00f3dztwa mazowieckiego do wzi\u0119cia udzia\u0142u w II edycji \u201eKonkursu popularyzuj\u0105cego wiedz\u0119 o gospodarce o obiegu zamkni\u0119tym Ekocyrkularni\u0022."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2023-04-11 13:03:35","modDate":"2023-08-21 09:51:20","tags":[{"ID":651,"TEXT":"konkurs ekologiczny","URL":"?tag[]=651"},{"ID":1780,"TEXT":"gospodarka o obiegu zamkni\u0119tym","URL":"?tag[]=1780"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Konkurs \u0022Ekocyrkularni\u0022"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":651,"TEXT":"konkurs ekologiczny","URL":"?tag[]=651"},{"ID":1780,"TEXT":"gospodarka o obiegu zamkni\u0119tym","URL":"?tag[]=1780"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/57316\/175711\/0x0.jpg","alt":"","title":null,"author":"arch. UMWM"}}]}