79834;konkurs-o-gospodarce-o-obiegu-zamknietym-ekocyrkularni-1;Konkurs Ekocyrkularni;Zapraszamy przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z Mazowsza III edycji konkursu popularyzującego wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym "Ekocyrkularni”.;Konkurs Ekocyrkularni;Zapraszamy przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z Mazowsza III edycji konkursu popularyzującego wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym "Ekocyrkularni”.;;;;/pl/konkursy/konkurs-o-gospodarce-o-obiegu-zamknietym-ekocyrkularni-1.html;/pl/konkursy/konkurs-o-gospodarce-o-obiegu-zamknietym-ekocyrkularni-1.html;;2024-04-10 13:20:02;2024-04-10 13:35:52;;;Konkursy;21;TYTULNAZWA_KONKURSU;Tytuł/nazwa konkursu;Konkurs Ekocyrkularni; ;22;GRUPA_DOCELOWA;Grupa docelowa;przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu województwa mazowieckiego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych); ;23;ROK;Rok;2024; ;24;EDYCJA;Edycja;3; ;25;DATA_ROZPOCZECIA_NABORU_W_KONKURSIE;Data rozpoczęcia naboru w konkursie;2024-09-02; ;26;DATA_ZAKONCZENIA_NABORU_W_KONKURSIE;Data zakończenia naboru w konkursie;2024-10-15; ;27;DEPARTAMENT;Departament;634; ;134;RODZAJ_KONKURSU_Z_NAGRODAMI;Rodzaj konkursu z nagrodami;610; ;36;DATA_PUBLIKACJI;Data publikacji;2024-04-10; ; ;dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;PageTitle;Tytuł sekcji;Tytuł strony;Konkursy; ; ;dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;ContentWYSIWYG;Treść strony;Treść strony;

Celem konkursu jest m.in. promowanie gospodarki cyrkularnej (obiegu zamkniętego) oraz ukazanie i docenienie pomysłowych i oryginalnych pozalekcyjnych aktywności szkół i nauczycieli z  województwa mazowieckiego w tym obszarze.

Pomimo, że tematyka wydaje się trudna i specjalistyczna to dotyczy zagadnień i aktywności, które z pewnością są realizowane w przedszkolach i szkołach. Podstawowe informacje na temat gospodarki cyrkularnej oraz przykłady zachowań zgodnych z jej zasadami znajdują się w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu.

Co można zgłosić do konkursu?

Do konkursu można zgłaszać przeprowadzone w przedszkolu lub szkole zajęcia edukacyjne dotyczące gospodarki cyrkularnej, w postaci dodatkowych lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych (dni otwartych, konkursów, przedsięwzięć społecznych, imprez, warsztatów, zajęć technicznych, sportowych), angażujących społeczność szkolną, rodziny i przyjaciół przedszkolaków oraz uczniów w celu zapoznania się z zasadami gospodarki cyrkularnej oraz możliwości jej stosowania w życiu codziennym. Do konkursu może być zgłoszone jednorazowe wydarzenie (lekcja, warsztat, konkurs, impreza szkolna, dzień otwarty, tydzień/ miesiąc tematyczny) zrealizowane w placówce w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 15 października 2024 r.

Prezentacja opisująca działania placówki

Z przeprowadzonych w placówkach działań należy stworzyć prezentację w programie MS PowerPoint. Prezentacja musi zawierać opis działań prowadzonych przez placówkę, wydarzeń oraz innych przedsięwzięć promujących ideę gospodarki cyrkularnej. Zdjęcia lub wideo zamieszczone w prezentacji powinny dokumentować działania placówki w tym obszarze.

Prezentację należy zamieścić na stronie internetowej przedszkola lub szkoły oraz zapewnić, aby relacja zamieszczona na stronie internetowej była ogólnodostępna i możliwa do odtworzenia przynajmniej do czasu rozstrzygnięcia konkursu. Jeżeli szkoła lub przedszkole nie ma strony internetowej, link do prezentacji należy zamieścić w serwisie społecznościowym danej placówki lub na stronie gminy. Link do tej relacji należy umieścić w formularzu zgłoszeniowym.

W jaki sposób zgłosić placówkę?

Do konkursu można się zgłosić jedynie drogą elektroniczną poprzez:

Na zgłoszenia czekamy od 2 września do 15 października 2024 r.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych pod numerami telefonów:

 

;; ; ;dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;Gallery;Galeria zdjęć;Galeria; ;dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;Attachment;Załączniki:;Załączniki do strony;/resource/65039/198223/Podstawowe+informacje+o+konkursie.pdf;PDF;4b700e9d855f9575356a6361b3310892.pdf;102.96 KB; ;/resource/65039/198224/Regulamin+konkursu.pdf;PDF;fe83e4e74030759b742421afff998664.pdf;163.94 KB; ;/resource/65039/198222/Wz%25C3%25B3r+o%25C5%259Bwiadczenia.pdf;PDF;c81084d07d612d8f4b316d3eb2ac875a.pdf;154.47 KB; ;/resource/65039/198225/Wz%25C3%25B3r+formularza+zg%25C5%2582oszeniowego.docx;DOCX;1f2fc47d0a2b0bcad67b6b384754c8b0.docx;26.39 KB; ; ; ;6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4;PageDescription;;Zajawka strony;Zapraszamy przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z Mazowsza III edycji konkursu popularyzującego wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym "Ekocyrkularni”.; ; ;dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4;PageMeta;Data publikacji strony;Metryczka strony;0;0;/admin/counter/count-like;;2024-04-10 13:20:02;2024-04-10 13:35:52;504;ekologia;?tag[]=504; ;651;konkurs ekologiczny;?tag[]=651; ;1780;gospodarka o obiegu zamkniętym;?tag[]=1780; ;2293;konkurs Ekocyrkularni;?tag[]=2293; ; ;;;;;Data publikacji strony;;1;;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;;;1;1;;;;;;;;1;1; ; ; ;137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d;PageTitle;Nagłówek strony;Tytuł strony;Konkurs Ekocyrkularni; ; ;476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d;PageMeta;Przyciski drukowania;Metryczka strony;0;0;/admin/counter/count-like;;;;504;ekologia;?tag[]=504; ;651;konkurs ekologiczny;?tag[]=651; ;1780;gospodarka o obiegu zamkniętym;?tag[]=1780; ;2293;konkurs Ekocyrkularni;?tag[]=2293; ; ;;;;;Przyciski drukowania;;1;;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;1;1;;;;;;;1;;;;; ; ; ;e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b;Html;kod html;HTML;
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

; ; ; ;395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b;PageThumbnail;Miniatura strony;Miniaturka strony;/resource/image/1/3/65039/198220/0x0.jpg;szklana kula ziemska na zielonym mchu;;fot. Thx4Stock / GettyImages; ; ;