Konkursy

Konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym Ekocyrkularni

Widok na dzieci rysujące przy stole. Autor: fot. _Alicja_/Pixabay.com
Data publikacji 2022-08-12
Tytuł/nazwa konkursu Konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym Ekocyrkularni
Rodzaj konkursu z nagrodami Konkursy ekologiczne
Grupa docelowa przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu województwa mazowieckiego
Rok 2022
Edycja 1
Data rozpoczęcia naboru w konkursie 2022-09-10
Data zakończenia naboru w konkursie 2022-11-10
Departament Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
Dane kontaktowe Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych pod numerami telefonów: 223563839, 225979092, 225979480.

Serdecznie zapraszamy przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu województwa mazowieckiego do wzięcia udziału w I edycji „Konkursu popularyzującego wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym Ekocyrkularni”.

Celem Konkursu jest m.in. promowanie gospodarki cyrkularnej (obiegu zamkniętego) oraz ukazanie i docenienie pomysłowych i oryginalnych pozalekcyjnych aktywności szkół i nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego w tym zakresie. Pomimo, że tematyka wydaje się trudna i specjalistyczna to dotyczy zagadnień i aktywności szkół, które otaczają każdego z nas i są z pewnością realizowane w przedszkolach i szkołach. Podstawowe informacje na temat gospodarki cyrkularnej oraz przykłady zachowań zgodnych z jej zasadami znajdują się w załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Do konkursu można zgłaszać przeprowadzone w przedszkolu lub szkole, zajęcia edukacyjne dotyczące gospodarki cyrkularnej, w postaci dodatkowych lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych (dni otwartych, konkursów, przedsięwzięć społecznych, imprez, warsztatów, zajęć technicznych, sportowych), angażujących społeczność szkolną, rodziny i przyjaciół przedszkolaków oraz uczniów w celu zapoznania się z zasadami gospodarki cyrkularnej oraz możliwości jej stosowania w życiu codziennym.

Do konkursu może być zgłoszone jednorazowe wydarzenie (lekcja, warsztat, konkurs, impreza szkolna, dzień otwarty) lub zbiór wszystkich działań edukacyjnych realizowanych w placówkach.

W celu udokumentowania organizacji w przedszkolu lub szkole zajęć edukacyjnych należy przygotować relację lub artykuł, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej przedszkola lub szkoły i/lub na profilu placówki w portalu społecznościowym jako materiał promujący gospodarkę obiegu zamkniętego.

Zgłoszenie do Konkursu odbywa się wyłącznie elektronicznie i obejmuje:

  1. formularz zgłoszeniowy (skan i wersja edytowalna) – wzór stanowi załącznik numer 2 do regulaminu;
  2. oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych – wzór stanowi załącznik numer 3 do regulaminu.

Formularz (wersja edytowalna i skan z podpisem) oraz Oświadczenie (skan z podpisem) należy przesłać drogą elektroniczną na adres: ekocyrkularni@mazovia.pl w tytule e-mail wpisując: „Konkurs GOZ” – nazwa przedszkola lub nazwa szkoły.

Na zgłoszenia czekamy od 10 września do 10 listopada 2022 r.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony