Konkursy

 • Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej

  Do 30 września br. wydawnictwa promujące turystykę w Polsce mogą nadsyłać publikacje do 32. przeglądu, który pozwoli wyłonić najlepsze książki o tematyce krajoznawczej.
 • Mazowsze bliskie sercu

  Mazowsze bliskie sercu

  Do 15 lipca br. można przesyłać zgłoszenia do XVIII edycji konkursu fotograficznego Mazowsze bliskie sercu.
 • Plakat promujący wydarzenie z nazwą konkursu

  Impuls kultury – Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych

  Do 16 sierpnia animatorzy i animatorki kultury mogą przesyłać do konkursu autorskie projekty z obszaru animacji i edukacji kulturalnej, zrealizowane na Mazowszu.
 • renowacja baner.jpg

  Renowacja Roku Zabytków Mazowsza

  Do 31 lipca właściciele obiektów zabytkowych mogą przesyłać zgłoszenia do konkursu Renowacja Roku Zabytków Mazowsza, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 • Medyczne Wydarzenie Roku

  Do 30 czerwca wojewódzkie podmioty lecznicze mogą zgłaszać się do III edycji konkursu „Medyczne Wydarzenie Roku”.
Powrót na początek strony