{"id":81137,"name":"mazowsze-bliskie-sercu-4","title":"Mazowsze bliskie sercu","desc":"Do 15 lipca br. mo\u017cna przesy\u0142a\u0107 zg\u0142oszenia do XVIII edycji konkursu fotograficznego Mazowsze bliskie sercu.","header":"Mazowsze bliskie sercu","lead":"Do 15 lipca br. mo\u017cna przesy\u0142a\u0107 zg\u0142oszenia do XVIII edycji konkursu fotograficznego Mazowsze bliskie sercu.","keywords":"","changes":"","menu":"","path":"\/pl\/konkursy\/mazowsze-bliskie-sercu-4.html","url":"\/pl\/konkursy\/mazowsze-bliskie-sercu-4.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2024-06-11 15:59:54","dateLastVersionPublicate":"2024-07-15 12:20:05","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Konkursy","pageParams":[{"id":"21","name":"TYTULNAZWA_KONKURSU","description":"Tytu\u0142\/nazwa konkursu","value":"Mazowsze bliskie sercu"},{"id":"22","name":"GRUPA_DOCELOWA","description":"Grupa docelowa","value":"fotografowie amatorzy"},{"id":"23","name":"ROK","description":"Rok","value":"2024"},{"id":"24","name":"EDYCJA","description":"Edycja","value":"18"},{"id":"26","name":"DATA_ZAKONCZENIA_NABORU_W_KONKURSIE","description":"Data zako\u0144czenia naboru w konkursie","value":"2024-07-15"},{"id":"27","name":"DEPARTAMENT","description":"Departament","value":"627"},{"id":"28","name":"DANE_KONTAKTOWE","description":"Dane kontaktowe","value":"Wszelkie informacje o konkursie mo\u017cna otrzyma\u0107 pod nr tel. (22) 59 79 500 i (22) 59 79 532 (pn.\u2013 pt. godz. 8\u201315) lub wysy\u0142aj\u0105c pytania na adres e-mail: konkurs.fotograficzny@mazovia.pl"},{"id":"64","name":"NEWSLETTER_-_OBSZAR","description":"Newsletter - obszar","value":"11;25;31;38;40;51;23"},{"id":"134","name":"RODZAJ_KONKURSU_Z_NAGRODAMI","description":"Rodzaj konkursu z nagrodami","value":"612"},{"id":"36","name":"DATA_PUBLIKACJI","description":"Data publikacji","value":"2024-06-11"}],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Konkursy"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003EJu\u017c po raz osiemnasty Samorz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego organizuje konkurs fotograficzny \u201eMazowsze bliskie sercu\u201d. Zapraszamy uczestnik\u00f3w konkursu do podr\u00f3\u017cy po naszym regionie, zwiedzania niezwyk\u0142ych miejsc, tajemniczych zak\u0105tk\u00f3w, kt\u00f3re warto uwieczni\u0107 na fotografii.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ETematem, kt\u00f3ry b\u0119dzie inspiracj\u0105 dla uczestnik\u00f3w w tegorocznej edycji konkursu jest \u201e\u003Cstrong\u003EMoje Mazowsze...\u003C\/strong\u003E\u201d i realizowany b\u0119dzie w czterech kategoriach:\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003EMoje Mazowsze \u2013 industrialne\u003C\/strong\u003E;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003EMoje Mazowsze \u2013 kulinarne\u003C\/strong\u003E;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003EMoje Mazowsze \u2013 aktywne\u003C\/strong\u003E;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003EMoje Mazowsze \u2013 \u003C\/strong\u003E\u003Cstrong\u003Emagiczne\u003C\/strong\u003E.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Ch2\u003ECo zrobi\u0107, aby wygra\u0107 w konkursie?\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EWystarczy zrobi\u0107 zdj\u0119cie nawi\u0105zuj\u0105ce do tematu konkursu \u201eMoje Mazowsze ...\u201d w jednej z czterech kategorii konkursowych. Prace konkursowe oceni Jury Konkursu, kt\u00f3re b\u0119dzie zwraca\u0107 uwag\u0119 na tre\u015b\u0107 oraz jako\u015b\u0107 nades\u0142anych zdj\u0119\u0107.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003EKto mo\u017ce wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w konkursie?\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EWszyscy fotografowie amatorzy.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EZ udzia\u0142u w konkursie wy\u0142\u0105cza si\u0119:\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003Eosoby zajmuj\u0105ce si\u0119 zawodowo fotografi\u0105;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eabsolwent\u00f3w uczelni plastycznych i filmowych z tytu\u0142em magistra b\u0105d\u017a licencjata albo tytu\u0142em r\u00f3wnorz\u0119dnym, potwierdzaj\u0105cym wykszta\u0142cenie wy\u017csze na tym samym poziomie, a tak\u017ce nauczyciele akademiccy takich uczelni;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eosoby, kt\u00f3re w ci\u0105gu ostatnich dw\u00f3ch lat zdoby\u0142y nagrod\u0119 w konkursie lub bra\u0142y udzia\u0142 w warsztatach organizowanych w ramach konkursu;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Epracownik\u00f3w Urz\u0119du Marsza\u0142kowskiego Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Ch2\u003EJak wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w konkursie?\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EKa\u017cdy z uczestnik\u00f3w mo\u017ce zg\u0142osi\u0107 do konkursu jedno zdj\u0119cie. E-maile z za\u0142\u0105czonymi plikami (skanem formularza zg\u0142oszeniowego i zdj\u0119ciami) prosimy przesy\u0142a\u0107 do \u003Cstrong\u003E15 lipca 2024 \u003C\/strong\u003E\u003Cstrong\u003Er.\u003C\/strong\u003E na adres e-mail: \u003Ca href=\u0022mailto:konkurs.fotograficzny@mazovia.pl\u0022\u003E\u003Cstrong\u003Ekonkurs.fotograficzny@mazovia.pl\u003C\/strong\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EJe\u015bli masz mniej ni\u017c 18 lat \u2013 popro\u015b rodzic\u00f3w o zgod\u0119 i wype\u0142nijcie wsp\u00f3lnie odpowiedni formularz zg\u0142oszeniowy.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003EJakie zdj\u0119cia nale\u017cy przesy\u0142a\u0107 na konkurs?\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EFotografie zg\u0142aszane do konkursu powinny nawi\u0105zywa\u0107 do tematu konkursu i odpowiada\u0107 jednej z czterech kategorii konkursu!\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003EZ ilu etap\u00f3w sk\u0142ada si\u0119 konkurs?\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003ETegoroczna edycja konkursu przeprowadzona b\u0119dzie jednoetapowo. Spo\u015br\u00f3d prac wykonanych i nades\u0142anych przez uczestnik\u00f3w, Jury oceni i wybierze do 16 zwyci\u0119skich fotografii. Dodatkowo zwyci\u0119skie fotografie wezm\u0105 udzia\u0142 w g\u0142osowaniu internaut\u00f3w, w trakcie kt\u00f3rego internauci wybior\u0105 laureata publiczno\u015bci.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003EJakie nagrody mo\u017cna wygra\u0107?\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003ELaureaci konkursu otrzymaj\u0105 nast\u0119puj\u0105ce nagrody:\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003EI nagroda - w wysoko\u015bci 2 000,00 z\u0142 - dla ka\u017cdej z kategorii konkursowych;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EII nagroda - w wysoko\u015bci 1 500,00 z\u0142 - dla ka\u017cdej z kategorii konkursowych;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EIII nagroda - w wysoko\u015bci 1 000,00 z\u0142 - dla ka\u017cdej z kategorii konkursowych;\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cp\u003EJest r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 przyznania przez Jury do trzech \u003Cstrong\u003Ewyr\u00f3\u017cnie\u0144\u003C\/strong\u003E \u2013 ka\u017cde po 800 z\u0142 ka\u017cde;\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003ENagroda publiczno\u015bci\u003C\/strong\u003E \u2013 internaut\u00f3w - w wysoko\u015bci 1 000,00 z\u0142.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EDodatkowo dla laureat\u00f3w konkursu Samorz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego przy wsp\u00f3\u0142pracy z Akademi\u0105 Sztuk Pi\u0119knych w Warszawie zorganizuje \u003Cstrong\u003Eweekendowe warsztaty fotograficzne\u003C\/strong\u003E. Warsztaty odb\u0119d\u0105 si\u0119 w terminie do ko\u0144ca grudnia 2024 r.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003ECo to jest nagroda publiczno\u015bci?\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EZwyci\u0119skie zdj\u0119cia wezm\u0105 udzia\u0142 w g\u0142osowaniu internaut\u00f3w, w\u00a0trakcie kt\u00f3rego to internauci wybior\u0105 zwyci\u0119zc\u0119 konkursu publiczno\u015bci. G\u0142osowanie odb\u0119dzie si\u0119 na stronie \u003Ca href=\u0022http:\/\/www.facebook.com\/Mazowsze.serce.Polski\u0022\u003Ewww.facebook.com\/Mazowsze.serce.Polski\u003C\/a\u003E \u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ENagrod\u0119 publiczno\u015bci otrzyma uczestnik konkursu, kt\u00f3rego zdj\u0119cie zdob\u0119dzie najwi\u0119cej g\u0142os\u00f3w (like\u2019\u00f3w).\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003EGdzie mo\u017cna uzyska\u0107 dodatkowe informacje?\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003ERegulamin konkursu\u003C\/strong\u003E oraz \u003Cstrong\u003Eformularze zg\u0142oszeniowe\u003C\/strong\u003E s\u0105 dost\u0119pne\u00a0poni\u017cej w plikach do pobrania.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EWszelkie informacje o konkursie mo\u017cna otrzyma\u0107 pod nr tel. (22) 59 79\u00a0500 i (22) 59 79\u00a0532 (pn.\u2013pt. godz. 8\u201315) lub wysy\u0142aj\u0105c pytania na adres e-mail: \u003Ca href=\u0022mailto:konkurs.fotograficzny@mazovia.pl\u0022\u003Ekonkurs.fotograficzny@mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ENa zg\u0142oszenia czekamy do \u003Cstrong\u003E15 lipca 2024 r\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria"},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony","content":[{"src":"\/resource\/66379\/201282\/Regulamin+MBS++2024.pdf","extension":"PDF","name":"126b5a8b7088d64fb6812b55a176709b.pdf","size":"158.71 KB"},{"src":"\/resource\/66379\/201281\/1+Za%25C5%2582%25C4%2585cznik_nr_1_Formularz_Zg%25C5%2582oszeniowy_Osoby_Niepe%25C5%2582noletnie.docx","extension":"DOCX","name":"d418332b75603c6ca1b90c5a3ebdfd2b.docx","size":"38.67 KB"},{"src":"\/resource\/66379\/201280\/2+Za%25C5%2582%25C4%2585cznik_nr_2_Formularz_Zg%25C5%2582oszeniowy_Osoby_Pe%25C5%2582noletnie.docx","extension":"DOCX","name":"a868023048001e77c200ac5ee4b04081.docx","size":"38.43 KB"}]},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Do 15 lipca br. mo\u017cna przesy\u0142a\u0107 zg\u0142oszenia do XVIII edycji konkursu fotograficznego Mazowsze bliskie sercu."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2024-06-11 15:59:54","modDate":"2024-07-15 12:20:05","tags":[{"ID":213,"TEXT":"konkurs fotograficzny","URL":"?tag[]=213"},{"ID":620,"TEXT":"Mazowsze bliskie sercu","URL":"?tag[]=620"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Mazowsze bliskie sercu"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":213,"TEXT":"konkurs fotograficzny","URL":"?tag[]=213"},{"ID":620,"TEXT":"Mazowsze bliskie sercu","URL":"?tag[]=620"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/66379\/201279\/0x0.png","alt":"","title":null,"author":null}}]}