Konkursy

Medyczne Wydarzenie Roku

Autor: fot. Paul Harizan / GettyImages
Data publikacji 2024-05-29
Tytuł/nazwa konkursu Medyczne Wydarzenie Roku
Rodzaj konkursu z nagrodami Konkursy medyczne
Grupa docelowa Konkurs skierowany jest do podmiotów leczniczych, dla których województwo mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały (tzw. wojewódzkie podmioty lecznicze).
Rok 2024
Edycja 3
Data rozpoczęcia naboru w konkursie 2024-06-01
Data zakończenia naboru w konkursie 2024-06-30
Dane kontaktowe Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel. 22 59 79 935 lub wysyłając pytania na adres e-mail: konkursmedyczny@mazovia.pl

Do 30 czerwca wojewódzkie podmioty lecznicze mogą zgłaszać się do III edycji konkursu „Medyczne Wydarzenie Roku”.

Cele konkursu

Konkurs inspiruje i promuje działalność leczniczą wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarze wzrostu efektywności udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez:

 1. wyróżnienie wojewódzkiego podmiotu leczniczego za wkład w rozwój poziomu leczenia, w tym stosowanie innowacyjnych terapii i metod leczenia;
 2. uhonorowanie pracy kadry medycznej zatrudnionej w wojewódzkich podmiotach leczniczych poprzez wyłonienie wyróżniających się medyków oraz nagrodzenie najciekawszych wydarzeń medycznych przez nich realizowanych;
 3. poinformowanie mieszkańców województwa o wysokim i innowacyjnym poziomie leczenia oraz medycznym rozwoju, jaki dokonał się w wojewódzkich podmiotach leczniczych.

Kto może wziąć udział?

Konkurs skierowany jest do podmiotów leczniczych, dla których województwo mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały (tzw. wojewódzkie podmioty lecznicze). Do udziału w konkursie wojewódzkie podmioty lecznicze mogą zgłosić zatrudnione u siebie osoby, wykonujące zawód medyczny w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Kategorie konkursu

 • I kategoria – Osiągnięcie medyczne roku – Medycyna zabiegowa (nagroda dla wojewódzkiego podmiotu leczniczego),
 • II kategoria – Osiągnięcie medyczne roku – Medycyna zachowawcza (nagroda dla wojewódzkiego podmiotu leczniczego),
 • III kategoria – Innowacja medyczna roku – (nagroda dla wojewódzkiego podmiotu leczniczego),
 • IV kategoria – Osobowość medyczna roku (nagroda indywidualna dla osoby wykonującej zawód medyczny zatrudnionej w wojewódzkim podmiocie leczniczym),
 • V kategoria – Medyk roku (nagroda indywidualna dla osoby wykonującej zawód medyczny zatrudnionej w wojewódzkim podmiocie leczniczym),
 • VI kategoria – Wschodząca nadzieja medycyny (nagroda indywidualna dla osoby wykonującej zawód medyczny zatrudnionej w wojewódzkim podmiocie leczniczym).

Do konkursu w I, II oraz III kategorii konkursowej można zgłosić osiągnięcie medyczne roku oraz innowacje medyczną roku, które było realizowane w 2023 roku, natomiast w pozostałych trzech kategoriach, można zgłosić osoby zatrudnione w wojewódzkim podmiocie leczniczym co najmniej od 1 stycznia 2023 roku.

Pozostałe informacje

 • Należy pamiętać, iż wojewódzki podmiot leczniczy może złożyć tylko jeden wniosek konkursowy w każdej z kategorii konkursowych, z zastrzeżeniem że złożenie wniosku dla kategorii IV, V oraz VI nie może dotyczyć tej samej osoby.
 • Nad merytoryczną oceną składanych wniosków oraz rozstrzygnięciem ogłoszonego Konkursu czuwać będzie 15-osobowa Kapituła powołana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, składająca się z osób posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie ochrony zdrowia lub funkcjonowania samorządu terytorialnego.
 • Podczas uroczystej gali nastąpi ogłoszenie zwycięzców każdej z kategorii konkursowej połączone z wręczeniem nagród.
 • Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie, sposobu składania wniosków, w tym wzoru wniosków, kryteriów oceniania oraz rodzaju i wysokości nagród znajdą Państwo w udostępnionym Regulaminie III edycji konkursu „Medyczne Wydarzenie Roku”.

UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony