Konkursy

„Medyczne Wydarzenie Roku” – II edycja

Dłoń w rękawicach medycznych, w tle przyrządy laboratoryjne. Autor: Fot. fot. pixabay.com
Data publikacji 2023-05-26
Tytuł/nazwa konkursu „Medyczne Wydarzenie Roku” – II edycja
Rodzaj konkursu z nagrodami Konkursy medyczne
Grupa docelowa Podmioty lecznicze, dla których województwo mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały („wojewódzkie podmioty lecznicze”).
Rok 2023
Edycja 2
Data zakończenia naboru w konkursie 2023-06-30
Departament Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił II edycję konkursu „Medyczne Wydarzenie Roku” („Konkurs”). Nabór wniosków konkursowych trwa do 30 czerwca 2023 roku.

 • Celem Konkursu jest inspirowanie i promowanie działalności leczniczej wojewódzkich podmiotów leczniczych w zakresie wzrostu efektywności udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez:
  1. wyróżnienie wojewódzkiego podmiotu leczniczego za wkład w rozwój poziomu leczenia, w tym stosowanie innowacyjnych terapii i metod leczenia;
  2. uhonorowanie pracy kadry medycznej zatrudnionej w wojewódzkich podmiotach leczniczych poprzez wyłonienie wyróżniających się medyków oraz nagrodzenie najciekawszych wydarzeń medycznych przez nich realizowanych;
  3. poinformowanie mieszkańców województwa na temat wysokiego i innowacyjnego poziomu leczenia oraz medycznego rozwoju, jaki dokonał się w wojewódzkich podmiotach leczniczych.

Konkurs skierowany jest do podmiotów leczniczych, dla których województwo mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały („wojewódzkie podmioty lecznicze”). Do udziału w Konkursie wojewódzkie podmioty lecznicze mogą zgłosić zatrudnione u siebie osoby, wykonujące zawód medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

KONKURS ODBYWA SIĘ W SZEŚCIU KATEGORIACH;

 • I kategoria – Osiągnięcie medyczne roku – Medycyna zabiegowa (nagroda dla wojewódzkiego podmiotu leczniczego),
 • II kategoria – Osiągnięcie medyczne roku – Medycyna zachowawcza (nagroda dla wojewódzkiego podmiotu leczniczego),
 • III kategoria – Innowacja medyczna roku – (nagroda dla wojewódzkiego podmiotu leczniczego),
 • IV kategoria – Osobowość medyczna roku (nagroda indywidualna dla osoby wykonującej zawód medyczny zatrudnionej w wojewódzkim podmiocie leczniczym),
 • V kategoria – Medyk roku (nagroda indywidualna dla osoby wykonującej zawód medyczny zatrudnionej w wojewódzkim podmiocie leczniczym),
 • VI kategoria - Wschodząca nadzieja medycyny (nagroda indywidualna dla osoby wykonującej zawód medyczny zatrudnionej w wojewódzkim podmiocie leczniczym).

Do Konkursu w I, II oraz III kategorii konkursowej można zgłosić osiągnięcie medyczne roku oraz innowacje medyczną roku które było realizowane w 2022 roku, natomiast w pozostałych trzech kategoriach, można zgłosić osoby zatrudnione w wojewódzkim podmiocie leczniczym co najmniej od 1 stycznia 2022 roku. 

Należy pamiętać, iż wojewódzki podmiot leczniczy może złożyć tylko jeden wniosek konkursowy w każdej z kategorii konkursowych, z zastrzeżeniem że złożenie wniosku dla kategorii IV, V oraz VI nie może dotyczyć tej samej osoby.

Nad merytoryczną oceną składanych wniosków oraz rozstrzygnięciem ogłoszonego Konkursu czuwać będzie 18-osobowa Kapituła powołana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, składająca się z osób posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie ochrony zdrowia lub funkcjonowania samorządu terytorialnego. 

Podczas uroczystej gali nastąpi ogłoszenie zwycięzców każdej z kategorii konkursowej połączone z wręczeniem nagród.

Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w Konkursie, sposobu składania wniosków, w tym wzoru wniosków, kryteriów oceniania oraz rodzaju i wysokości nagród znajdą Państwo w udostępnionym Regulaminie II edycji konkursu „Medyczne Wydarzenie Roku”.

Wszelkie informacje o Konkursie można otrzymać pod nr tel. (22) 59-79-935 lub wysyłając pytania na adres e-mail: konkursmedyczny@mazovia.pl.

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony