Konkursy

Najaktywniejsza Liderka Wiejska w województwie mazowieckim

Infografika promująca konkurs pn. Najaktywniejsza liderka obszarów wiejskich. Autor: arch. UMWM
Tytuł/nazwa konkursu Najaktywniejsza Liderka Wiejska w województwie mazowieckim
Rodzaj konkursu z nagrodami Konkursy aktywizujące społeczność
Grupa docelowa Liderki społeczności wiejskiej
Rok 2022
Edycja 9
Data zakończenia naboru w konkursie 2022-07-29
Departament Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Opis Konkurs jest adresowany do liderek społeczności wiejskiej (działaczek kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania etc.). Warunkiem koniecznym do udziału w konkursie jest fakt zamieszkania i działalności na terenie województwa mazowieckiego. Wymagane jest, by zgłaszana działalność była udokumentowana w postaci kronik, sprawozdań, relacji w mediach.

Są ambitne, kreatywne i wielozadaniowe. Mają w sobie mnóstwo empatii i działają z zaangażowaniem. „Najaktywniejsza Liderka Wiejska w województwie mazowieckim” to konkurs organizowany właśnie z myślą o takich kobietach. Nabór trwa, a zgłoszenia można przesyłać do 29 lipca br.

W ubiegłych latach do konkursu zgłosiła się ponad setka Pań, aktywnych działaczek lokalnych, sołtysek, radnych, strażaczek OSP czy szefowych Kół Gospodyń Wiejskich. Coraz częściej to właśnie kobiety angażują się w życie społeczne swoich wspólnot zauważa marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

W tym konkursie nagradzamy panie, które aktywnie działają na rzecz innych i przyczyniają się do rozwoju swoich „małych ojczyzn”. W sumie w poprzednich edycjach nagrodzonych zostało około pięćdziesiąt uczestniczek. –  wylicza.

W zeszłym roku konkurs wygrała pani Renata Klaus  z Goszczyna (pow. grójecki),  a kolejne miejsca zajęły panie Judyta Olszewska z miejscowości Żebry-Wierzchlas (pow. ostrołęcki) oraz Justyna Nowacka z Cieksyna (pow. nowodworski). Członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska podkreśla, jak ważna jest rola kobiet w samorządzie wiejskim, kołach gospodyń, stowarzyszeniach czy lokalnych grupach 

Potrafią patrzeć szerzej na wiele spraw i dlatego mają nad mężczyznami przewagę. Są wszechstronne, mogą robić kilka rzeczy jednocześnie i mają w sobie sporo empatii. Bywają również dobrymi partnerkami negocjacyjnymi. Gorąco zachęcam wszystkie lokalne działaczki do wzięcia udziału w konkursie. Doceniajmy się – podsumowuje.

Kobiety rządzą polską wsią

Mazowszanki angażują się w działalność lokalnych organizacji takich, jak koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia czy grupy działania. Coraz chętniej i częściej zasiadają także w fotelach sołtysów czy zostają radnymi. Zaangażowanie w instytucje samorządu wiejskiego stanowiło niegdyś domenę mężczyzn. W XX wieku odsetek kobiet w gminach wiejskich ledwie przekraczał 9 proc., po 2014 r. był już niemal trzykrotnie większy, a według danych GUS w 2021 r. na Mazowszu było 7285 sołtysów, z czego aż 3271 to kobiety, co stanowi niemal połowę! Panie udowadniają, że bardzo dobrze radzą sobie w tej roli. Są przedsiębiorcze, wyróżniają się sporą energią i charyzmą. Aktywizują mieszkańców, potrafią innych zmobilizować i przekonać do aktywnego udziału w realizowanych przedsięwzięciach. Aby docenić lokalne liderki, co roku organizowany jest jeden z konkursów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc zaznacza, że to wyjątkowy, bo wyłącznie kobiecy konkurs.

– W skład komisji oceniającej wchodzą tylko panie w tym również liderki z lat ubiegłych. Kobiety są bardziej wrażliwe na potrzeby społeczne, wzbudzają zaufanie i spajają społeczności lokalne, a nasze laureatki są naprawdę wyjątkowe, bo nagrody w konkursie przeznaczają na potrzeby swoich środowisk wskazując komu i na co przelewać środki finansowe. Są to więc liderki z prawdziwego zdarzenia – dodaje.

Zasady konkursu

Uczestniczki będą rywalizować w dwóch etapach. Najpierw oceniane będą zgłoszenia wraz z opisem osiągnięć oraz dołączonymi przynajmniej dwiema rekomendacjami od organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania czy samorządów. Kolejny etap to prezentacja indywidualna, podczas której liderki będą musiały także wykazać się wiedzą o Mazowszu i o programach PROW i KSOW.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne pod linkiem.

Nagrody

Dla najlepszych liderek i ich organizacji przygotowano szereg nagród o łącznej wartości do 30 tys. zł Za I miejsce przewidziano – 7,5 tys. zł, za II miejsce – 5 tys. zł, a za III miejsce – 2,5 tys. zł. Kwoty obejmują nagrodę rzeczową do 750 zł oraz nagrodę finansową. Natomiast osoby wyróżnione w konkursie otrzymają nagrody rzeczowe do 750 zł.

Jak się zgłosić?

Formularze zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi dokumentami należy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, bądź przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ksow@mazovia.pl  w terminie do dnia 29 lipca br. Listę laureatek poznamy najpóźniej do 28 października.

Szczegóły dotyczące konkursu oraz zgłoszeń można znaleźć na stronie mazowieckiego biura Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony