Konkursy

Smak ekologicznej żywności

Smak ekologicznej żywności Autor: arch. UMWM
Tytuł/nazwa konkursu Smak ekologicznej żywności
Rodzaj konkursu z nagrodami Konkursy ekologiczne
Grupa docelowa uczniowie z dwóch grup wiekowych, tj. klas IV–VI oraz klas VII–VIII szkół podstawowych
Rok 2022
Edycja 19
Data zakończenia naboru w konkursie 2022-04-29
Departament Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dane kontaktowe (22) 59 79 116

Znamy już zwycięzców XIX edycji konkursu „Smak ekologicznej żywności”!

Rozstrzygnięcie konkursu „Smak ekologicznej żywności”

Dzięki konkursowi młodzi ludzie poszerzają wiedzę o ekologii i poznają korzyści płynące ze spożywania żywności ekologicznej. Finał odbył się 31 maja 2022 r. w Warszawie. Do konkursu zgłosiło się 16 mazowieckich szkół podstawowych. Ostatecznie w finale wzięło udział 38 uczniów. Spośród nich wyłoniono po trzech zwycięzców (I, II, III miejsce) w każdej kategorii wiekowej.

W kategorii klasa IV–VI

  • I miejsce: Kacper Krawczyk ze Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Lesznie, powiat przasnyski,
  • II miejsce: Julia Bienias z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu,
  • III miejsce Julia Tęga z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach.

W kategorii klasa VII-VIII

  • I miejsce: Joanna Murdza z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu,
  • II miejsce: Lena Kołakowska z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach,
  • III miejsce: Zuzanna Zagórska ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku.

 Laureatom w obu kategoriach wiekowych za zajęcie I, II, i III miejsca wręczono nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego, pomocnego w codziennej nauce. Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki – drobne urządzenia elektroniczne i materiały promujące Mazowsze.

Nagrody i podziękowania dla laureatów, uczestników i nauczycieli w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego wręczyła członek zarządu Janina Ewa Orzełowska oraz zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Daniel Łaga.

Ogłoszenie o konkursie

Formuła konkursu polegać będzie na sprawdzeniu wiedzy uczniów dotyczącej rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej. 

Konkurs ma celu: 

  • pogłębianie wiedzy na temat ekologii i ekologicznej żywności,
  • podnoszenie świadomości młodych konsumentów poprzez promowanie certyfikowanych produktów rolnictwa ekologicznego,
  • kształtowanie postaw zdrowego żywienia wśród dzieci i młodzieży,
  • wymiana doświadczeń między placówkami oświatowymi, integracja uczniów.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 kwietnia 2022 r.

Regulamin konkursu, oświadczenie oraz formularz zgłoszeniowy stanowią załączniki do uchwały nr 353/305/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. (+22) 59 79 116.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony