Konkursy

XV edycja konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” rozstrzygnięta

Wierzby rosnące wzdłuż drogi

O tytuł najciekawszej wystawy, najlepszego projektu otwartego, najlepszego projektu edukacyjnego, najlepszego projektu w kategorii „Muzea w sieci” i najlepszego wydawnictwa ubiegało się 130 zdarzeń muzealnych z całego Mazowsza.

W konkursie mogły wziąć udział muzea, których siedziba znajduje się na terenie województwa mazowieckiego.

Konkurs „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” ma na celu pobudzenie pracy muzeów poprzez wyłonienie najlepszych placówek muzealnych i wyróżnienie oraz nagrodzenie najciekawszych zdarzeń przez nie opracowanych i realizowanych, promocję muzeów oraz Województwa Mazowieckiego.

W ramach XV edycji Konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” zgłoszonych zostało 130 zdarzeń muzealnych, w tym:

 1. Wystawy zorganizowane lub współorganizowane przez mniejsze muzea - 7
 2. Wystawy zorganizowane lub współorganizowane przez większe muzea - 23
 3. Najlepszy projekt otwarty - 22
 4. Najlepszy projekt edukacyjny - 22
 5. Kategoria „Muzea w sieci” - 29
 6. Najciekawsze wydawnictwo muzealne (ISBN) - 26

Lista laureatów XV edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”

Kategoria „Najciekawsza wystawa”

Wystawy przygotowane przez mniejsze muzea:

 1. Pierwsze miejsce zajęła wystawa pt. „Centrum Edukacji Historycznej – Prochownia 197 MODLIN 1939” zorganizowana przez Muzeum Twierdzy Modlin.
 2. Drugie miejsce zajęła wystawa pt. „Wystawa z cyklu kolekcjonerzy i ich kolekcje – Błoniaki zegarki ZMP w Błoniu w kolekcji Piotra Zawadzkiego” zorganizowana przez Muzeum Ziemi Błońskiej.
 3. Trzecie miejsce zajęła wystawa pt. „Zegrze. Zapomniane miasto nad Narwią” zorganizowana przez Muzeum Historyczne w Legionowie.

 Wyróżnienie w tej kategorii otrzymały dwie wystawy:

 1. „Żakardowe wzory" zorganizowana przez Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda
  w Żyrardowie.
 2. „Po przekątnej. Kalifornijska Grupa KrakArt/Diagonally. The KrakArt Group" zorganizowana przez Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.

 Wystawy przygotowane przez większe muzea:

 1. Pierwsze miejsce zajęła wystawa pt. „August Zamoyski. Myśleć w kamieniu" zorganizowana przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.
 2. Drugie miejsce zajęła ex aequo wystawa pt. „Dwieście artefaktów na dwusetlecie Towarzystwa Naukowego Płockiego” zorganizowana przez Muzeum Mazowieckie
  w Płocku oraz wystawa pt. „Magia instrumentów. Osobliwości inwencja trzygłosowa” zorganizowana przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.  
 3. Trzecie miejsce zajęła ex aequo wystawa pt. „Czas chwały. Bitwa Warszawska
  1920 r. 18. decydująca w dziejach świata” zorganizowana przez Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, wystawa pt. „Jaki znak twój? Wpływ Powstania Warszawskiego i Polski Walczącej na współczesną kulturę i sztukę” zorganizowana przez Muzeum Powstania Warszawskiego oraz wystawa pt. „Socrealizm. Sztuka
  w służbie propagandy” zorganizowana przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego
  w Radomiu.

 Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała wystawa pt. „Wiek półcienia. Sztuka w czasach planetarnej zmiany” zorganizowana przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Kategoria „Najlepszy projekt otwarty”

 1. Pierwsze miejsce zajął projekt pt. „Paryż Marii Skłodowskiej-Curie. Le Paris de Marie – cykl 10 filmów” zorganizowany przez Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie
  w Warszawie.
 2. Drugie miejsce zajął ex aequo projekt pt. „Ale dżaz! W instrumentarium ludowego rytmu” zorganizowany przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych
  w Szydłowcu, projekt pt. Historyczna gra miejska „Ostrołęcki bedeker czyli Wrota Czasu” zorganizowany przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce oraz projekt pt. „Digitalizacja manuskryptów i ksiąg drukowanych z kolekcji Muzeum Azji
  i Pacyfiku” zorganizowany przez Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.
 1. Trzecie miejsce zajął projekt „Łąka Leśmiana” zorganizowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

 

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymały trzy projekty:

 1. „Fotowspomnienia, czyli Wasze Łazienki Królewskie" zorganizowany przez Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.
 2. „Pałacowe intrygi. August II u marszałka Bielińskiego w Otwocku Wielkim” zorganizowany przez Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim.
 3. „ARTEfakty – „Pruszkowski Festiwal Archeologiczny” zorganizowany przez Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. S. Woydy w Pruszkowie.

 Kategoria „Najlepszy projekt edukacyjny”

 1. Pierwsze miejsce zajął projekt pt. „Zielone Rzemiosło” zorganizowany przez Muzeum Warszawskiej Pragi.  
 2. Drugie miejsce zajął projekt pt. „Cicha noc w pałacu” zorganizowany przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
 1. Trzecie miejsce zajął ex aequo projekt pt. „7 spotkań, 7 historii” zorganizowany przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, projekt pt. Lekcja muzealna „Liny, węzły, supełki” zorganizowany przez Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie oraz projekt pt. Rodzinne pikniki edukacyjne „Z małą walizką w wielki świat” zorganizowany przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.

 

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymały dwa projekty:

 1. „Na tropie zwierząt warszawskich” zorganizowany przez Muzeum Warszawy.
 2. „Rok 1920. W 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej” zorganizowany przez Muzeum Mazowieckie w Płocku.

Kategoria „Muzea w sieci”

 1. Pierwsze miejsce zajął projekt pt. „Pułtusk przez wieki” – cykl filmów o historii miasta zorganizowany przez Muzeum Regionalne w Pułtusku.
 2. Drugie miejsce zajął ex aequo projekt pt. „Codzienność Warszawy 1915-1918. Szklane negatywy ze zbiorów Pracowni Historycznej Tchorek-Bentall – wystawa wirtualna” zorganizowany przez Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego oraz projekt pt. „Portal_Kolekcje Muzeum Warszawy” zorganizowany przez Muzeum Warszawy.
 1. Trzecie miejsce zajął projekt pt. „Noc na Cytadeli” zorganizowany przez Muzeum Niepodległości w Warszawie.

 

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymały trzy projekty:

 1. „MuzeumOnline – platforma edukacyjna” zorganizowany przez Muzeum Historii Polski.
 2. Program wydarzeń online do wystawy „Wiek półcienia. Sztuka w czasach planetarnej zmiany” zorganizowany przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
 3. „Legendy zamkowe” cykl słuchowisk w sieci zorganizowany przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

Kategoria „Najciekawsze wydawnictwo muzealne”

 1. Pierwsze miejsce zajęła Seria wydawnicza w ramach projektu Zamoyski 2017-2021, Tom 1. Książka: August Zamoyski. Nie tylko z archiwum. Koncepcja tomu i redakcja naukowa Maria Śledzianowska, Tom 2. Katalog wystawy: August Zamoyski. Myśleć w kamieniu. Koncepcja tomu, redakcja naukowa i wybór ilustracji dr Anna Lipa wydane przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.
 1. Drugie miejsce zajęło ex aequo wydawnictwo pt. „Moja Dusza. Oblicza kobiet
  w twórczości Jacka Malczewskiego” red. Paulina Szymalak-Bugajska wydane przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz wydawnictwo pt. „Treasure Houses of Polish Academic Heritage”, red.  Hubert Kowalski, Marta Piszczatowska, Marek Bukowski, Magdalena Muskała, Joanna Ślaga i Marta Saszkiewicz wydane przez Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. Trzecie miejsce zajęło wydawnictwo „Bitwa Warszawska 1920. Dzieła sztuki – fotografie – odezwy” red. Tadeusz Skoczek wydane przez Muzeum Niepodległości
  w Warszawie.


Wyróżnienie w tej kategorii otrzymały dwa wydawnictwa:

 1. „Nie taka zła. Przewodnik po Warszawie Leopolda Tyrmanda” wydane przez Muzeum Powstania Warszawskiego.
 2. „Słowa nieulotne. Pismo w kulturach świata” wydane przez Muzeum Azji i Pacyfiku
  w Warszawie.

UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony