Konkursy

Znamy zwycięzców I edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”

Budynek z cegły podświetlony punktowo od dołu. Widok od frontu. Autor: Jatki w Ostrowi Mazowieckiej po renowacji, fot. UM Ostrów Mazowiecka

20 września odbyły się obrady jury I edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza” organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Jury w składzie:

 • prof. Andrzej Koss – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – przewodniczący Jury,
 • prof. Małgorzata Omilanowska – wiceprzewodnicząca Jury,
 • prof. Małgorzata Rozbicka – Politechnika Warszawska, członkini Jury
 • Bohdan Lisowski – Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, członek Jury
 • Jacek Rulewicz – Stowarzyszenie Konserwatorów Polskich, członek Jury
 • Anna Dymek – Narodowy Instytut Dziedzictwa, członkini Jury
 • Dorota Gołębiewska – Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, członkini Jury
 • Dominika Piluk – Sekretarz Jury,

 kierując się następującymi kryteriami:

 • wysoki poziom i właściwy zakres badań konserwatorskich,
 • jakość i forma programu prac konserwatorskich i wykonania,
 • zachowanie integralności i utrwalenie autentyzmu substancji zabytkowej,
 • jakość i trafność adaptacji do nowych potrzeb,
 • uwzględnienie potrzeb społecznych,
 • oddziaływanie konserwatorskie na życie miejscowej społeczności i krajobraz kulturowy,
 • aktywność w pozyskaniu środków,
 • skala, waga i złożoność problemu konserwatorskiego jaki został rozwiązany,

zdecydowało o przyznaniu:

I nagrody: Jatkom (hala targowa) w Ostrowi Mazowieckiej. Jury doceniło staranny kunszt konserwatorski i projektowy, przywrócenie użyteczności obiektu, zgodne z potrzebami lokalnej społeczności i trafną decyzję adaptacyjną.

II nagrody: tzw. „Krzywej Hali” w Ciechanowie. Jury doceniło przeprowadzenie remontu konserwatorskiego w dużej skali z zachowaniem jego pierwotnej funkcji mieszkalnej i użyteczności publicznej, za otoczenie troską obiektu należącego do tzw. kłopotliwego dziedzictwa i zadbanie o jego otoczenie ważne społecznie a także za staranny i zgodny ze sztuką konserwatorską remont.

III nagrody: budynkowi dawnego domu Ksawerego Konopackiego w Warszawie za uratowanie skazanego na zagładę zabytku, dzięki czemu powstała efektowna budowla o istotnej roli w kontekście lokalnej urbanistyki, architektury i lokalnej społeczności.

Ponadto biorąc pod uwagę ww. kryteria jury wyróżniło:

 • willę przy ul. Siarczanej 6 w Warszawie,
 • dom Gąski i Esterki w Radomiu,
 • budynek biblioteki przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 6 w Nasielsku.

Serdecznie gratulujemy!


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony