{"id":81776,"name":"miodobranie-w-skansenie-za-nami","title":"\u201eMiodobranie w skansenie\u201d za nami","desc":"Wydarzenie przyci\u0105gn\u0119\u0142o do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu blisko cztery tysi\u0105ce os\u00f3b.","header":"\u201eMiodobranie w skansenie\u201d za nami","lead":"Wydarzenie przyci\u0105gn\u0119\u0142o do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu blisko cztery tysi\u0105ce os\u00f3b.","keywords":"Miodobranie, Sierpc","changes":"Zmiana tre\u015bci strony.\nZmiana tre\u015bci.","menu":"","path":"\/pl\/kultura-i-turystyka\/aktualnosci\/miodobranie-w-skansenie-za-nami.html","url":"\/pl\/kultura-i-turystyka\/aktualnosci\/miodobranie-w-skansenie-za-nami.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2024-07-09 08:51:05","dateLastVersionPublicate":"2024-07-09 08:51:05","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Aktualno\u015bci","pageParams":[{"id":"2","name":"TYTUL","description":"Tytu\u0142 strony","value":"\u201eMiodobranie w skansenie\u201d za nami"}],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Aktualno\u015bci - kultura, promocja, turystyka"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003EW zagrodach tworz\u0105cych muzealn\u0105 ekspozycj\u0119 zwiedzaj\u0105cy uczestniczyli w pokazach pszczelarstwa m.in. odymiania w pasiece, zak\u0142adania w\u0119zy w ramki, czy prezentacji wir\u00f3wki do miodu. Tury\u015bci mieli okazj\u0119 zobaczy\u0107 najcz\u0119\u015bciej spotykane na terenie Polski \u003Cstrong\u003Etypy uli\u003C\/strong\u003E \u2013 od k\u0142odowego, przez s\u0142omiane koszki, po ule skrzynkowe z ramkami. W jednym z budynk\u00f3w gospodarskich przygotowana zosta\u0142a \u003Cstrong\u003Ewystawa po\u015bwi\u0119cona dawnym narz\u0119dziom i sprz\u0119tom\u003C\/strong\u003E u\u017cywanym w pasiekach. W muzealnym ko\u015bciele z Dr\u0105\u017cd\u017cewa odprawiona zosta\u0142a uroczysta msza \u015bwi\u0119ta w intencji pszczelarzy.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003EMoc s\u0142odkich atrakcji dla dzieci\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EW programie imprezy znalaz\u0142o si\u0119 sporo atrakcji dla dzieci. Dzi\u0119ki Fundacji Rodziny Sadowskich najm\u0142odsi, ubrani w specjalne skafandry pszczelarskie, \u201eod kuchni\u201d poznawali tajniki pracy pszczelarza i prozdrowotne produkty pszczele. Wraz z rodzicami i dziadkami mieli tak\u017ce okazj\u0119 \u003Cstrong\u003Ewykonywa\u0107 hoteliki dla owad\u00f3w zapylaj\u0105cych\u003C\/strong\u003E. Nie zabrak\u0142o te\u017c innych pokaz\u00f3w zwi\u0105zanych z dawnymi pracami domowymi, kt\u00f3re podczas ka\u017cdej z du\u017cych imprez plenerowych organizowanych przez sierpecki skansen ciesz\u0105 si\u0119 nies\u0142abn\u0105c\u0105 popularno\u015bci\u0105. W zagrodzie z Rempina \u003Cstrong\u003Espotka\u0107 mo\u017cna by\u0142o tkaczk\u0119\u003C\/strong\u003E, a w zagrodzie z R\u0119bowa skorzysta\u0107 z porad zielarki. W swoich warsztatach pracowali szewc i wiejski plecionkarz, wyplataj\u0105cy z wikliny pi\u0119kne koszyki.\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003ES\u0142odki kiermasz\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003ENa kiermaszu miodu i produkt\u00f3w pszczelich znale\u017a\u0107 mo\u017cna by\u0142o szeroki wyb\u00f3r miod\u00f3w, pierzg\u0119, propolis, mleczko pszczele, wyroby z wosku, miody pitne, kosmetyki a tak\u017ce wytwory r\u0119kodzie\u0142a i tradycyjne produkty regionalne.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003EWyst\u0119pny artystyczne\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EMuzealn\u0105 scen\u0119 amfiteatru przej\u0105\u0142 w tym roku \u003Cstrong\u003EZesp\u00f3\u0142 Folklorystyczny \u003Cspan\u003E\u201e\u003C\/span\u003EKurpiowszczyzna\u003Cspan\u003E\u201d\u003C\/span\u003E z Myszy\u0144ca\u003C\/strong\u003E. Formacja\u00a0 zaprezentowa\u0142a \u003Cspan\u003E\u201e\u003C\/span\u003ESuit\u0119 Kurpiowsk\u0105\u003Cspan\u003E\u201d\u003C\/span\u003E\u00a0oraz spektakl \u201eTradycja Kurpsiu Tradycja!\u201d. Widowisko \u0142\u0105czy\u0142o w sobie inspiracje kurpiowskim folklorem: muzyk\u0105, ta\u0144cami, obrz\u0119dami i strojami z elementami pantomimy i komedii.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003EG\u0142\u00f3wne \u201ebohaterki\u201d Miodobrania\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EPszczo\u0142y nale\u017c\u0105 do najbardziej zapracowanych stworze\u0144 na ziemi. Te po\u017cyteczne owady nie tylko zapylaj\u0105 kwiaty, ale tak\u017ce wytwarzaj\u0105 wiele produkt\u00f3w o w\u0142a\u015bciwo\u015bciach leczniczych niezast\u0105pionych w kuchni, w medycynie naturalnej i przemy\u015ble. Jak jednak wygl\u0105da ich \u017cycie? Sk\u0105d bierze si\u0119 mi\u00f3d? Jak powstaj\u0105 pszczele plastry? I, przede wszystkim, kt\u00f3ry mi\u00f3d jest najsmaczniejszy i jakie w\u0142a\u015bciwo\u015bci prozdrowotne posiada? \u00a0To w\u0142a\u015bnie na na te i inne wiele innych pyta\u0144 odpowiedzi poszukiwali uczestnicy \u003Cstrong\u003Enajs\u0142odszej imprezy plenerowej\u003C\/strong\u003E w sierpeckim muzeum.\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria","content":[{"id":202998,"name":"DSC_0982.JPG","image":"\/resource\/image\/1\/3\/67021\/202998\/0x0.jpg","description":"pokaz odymiania w pasiece"},{"id":203000,"name":"DSC_0995.JPG","image":"\/resource\/image\/1\/3\/67021\/203000\/0x0.jpg","description":"wystawa po\u015bwi\u0119cona dawnym narz\u0119dziom i sprz\u0119tom u\u017cywanym w pasiekach"},{"id":202999,"name":"DSC_1027.JPG","image":"\/resource\/image\/1\/3\/67021\/202999\/0x0.jpg","description":"stoiska dla uczestnik\u00f3w imprezy "},{"id":203001,"name":"DSC_1033.JPG","image":"\/resource\/image\/1\/3\/67021\/203001\/0x0.jpg","description":"rekwizyty przygotowane na warsztaty dla dzieci "},{"id":202996,"name":"DSC_1109.JPG","image":"\/resource\/image\/1\/3\/67021\/202996\/0x0.jpg","description":"zesp\u00f3\u0142 ludowy na scenie"},{"id":202997,"name":"DSC_1144.JPG","image":"\/resource\/image\/1\/3\/67021\/202997\/0x0.jpg","description":"kiermasz stoisko i kolejka"}]},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony"},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Wydarzenie przyci\u0105gn\u0119\u0142o do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu blisko cztery tysi\u0105ce os\u00f3b."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2024-07-09 08:51:05","modDate":"2024-07-09 08:51:05","tags":[{"ID":1028,"TEXT":"miodobranie","URL":"?tag[]=1028"},{"ID":82,"TEXT":"Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu","URL":"?tag[]=82"},{"ID":84,"TEXT":"Sierpc","URL":"?tag[]=84"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"\u201eMiodobranie w skansenie\u201d za nami"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":1028,"TEXT":"miodobranie","URL":"?tag[]=1028"},{"ID":82,"TEXT":"Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu","URL":"?tag[]=82"},{"ID":84,"TEXT":"Sierpc","URL":"?tag[]=84"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/67021\/202995\/0x0.jpg","alt":"Zesp\u00f3\u0142 folklorystyczny pozuj\u0105cy na scenie","title":null,"author":"fot. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu."}}]}