Aktualności - kultura, promocja, turystyka

Nie wierz na słowo – sprawdź!

autokar jadący autostradą Autor: Fot. Taygun Toprak/Pixabay

Zanim zdecydujesz się na zakup wyjazdu turystycznego, sprawdź, czy biuro oferujące wycieczkę działa legalnie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby biuro podróży mogło rozpocząć działalność organizatora turystyki musi uzyskać wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych. Musi również posiadać zabezpieczenie finansowe na wypadek niewypłacalności. Gwarancja ubezpieczeniowa, bo o niej mowa, daje klientom pewność, że w przypadku niewypłacalności biura podróży, mogą liczyć na bezpieczny powrót do kraju, kontynuację pobytu oraz zwrot kosztów.

Nielegalna działalność

Może jednak zdarzyć się, że firmy zajmujące się organizacją imprez turystycznych działają bez wpisu do rejestru, a jego klienci nawet o tym nie wiedzą. Taki podmiot nie podlega planowym kontrolom organizatorów turystyki, które dają gwarancję  jakości oferowanych usług. To oznacza, że może zostać skontrolowany jedynie w przypadku ujawnienia tego rodzaju działalności.  

– Dzieje się tak niestety stosunkowo rzadko, przy okazji takich tragicznych zdarzeń podawanych do publicznej wiadomości albo na podstawie zgłoszeń przekazywanych do urzędów marszałkowskich mówi Paweł Cukrowski, dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki.

Jak uniknąć nieuczciwych firm?

Można jedynie apelować o rozsądek do potencjalnych klientów tego rodzaju organizatorów imprez turystycznych i rozwagę przy planowaniu wyjazdów turystycznych. Przed podjęciem decyzji o wyjeździe sprawdźmy wiarygodność organizatora – dodaje dyrektor Cukrowski.

Każdy urząd marszałkowski prowadzi listę organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w danym województwie. Te dane wprowadzane są do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych(CEOTiPT) https://ewidencja.ufg.pl/ewidencja/obywatel/wyszukiwanie

W CEOTiPT możesz sprawdzić również, czy wybrany organizator turystyki lub pośrednik turystyczny posiada zabezpieczenie finansowe na rzecz swoich klientów, jaka jest wysokość tego zabezpieczenia oraz okres obowiązywania. Nie są tam natomiast publikowane dokumenty finansowe organizatora, takie jak np. sprawozdania finansowe.

W ramach CEOTiPT prowadzony jest również rejestr przedsiębiorców, którzy wykonywali działalność bez wymaganego wpisu do rejestru oraz rejestr przedsiębiorców wykreślonych z rejestru z urzędu i objętych zakazem wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru. W tych rejestrach możesz sprawdzić, czy biuro podróży nie zostało wykreślone z rejestru lub też ukarane zakazem prowadzenia działalności, a jeżeli tak – to przez jaki okres obowiązuje zakaz.

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony