Aktualności - kultura, promocja, turystyka

Samorząd Mazowsza wspiera kulturę!

Zdjęcie stockowe, mężczyzna w muzeum. Autor: fot. Pixabay

Blisko 10 mln zł dodatkowych środków z budżetu województwa trafi do mazowieckich placówek kulturalnych. Decyzję w tej sprawie podjęli radni województwa mazowieckiego.

Mazowieckie instytucje kultury otrzymają w tym roku kolejne blisko 10 mln zł wsparcia. Pieniądze zostaną przeznaczone na niezbędne remonty i zakup wyposażenia. Jak zaznacza marszałek Adam Struzik sytuacja finansowa jednostek kultury jest bardzo trudna.

 Najpierw pandemia koronawirusa, a teraz rosnąca inflacja oraz wzrost cen. To wszystko powoduje, że koszty utrzymania stale rosną. Dlatego na ostatnim sejmiku podjęliśmy decyzję o zwiększeniu środków na inwestycje i wyposażenie naszych instytucji kultury. Dodatkowe 10 mln zł pozwoli zrealizować najpilniejsze potrzeby.

Wsparcie trafi zarówno do placówek stołecznych, jak i subregionalnych. Dodatkową pomoc otrzyma 15 marszałkowskich instytucji kultury. Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk, dzięki temu dofinansowaniu uda się zrealizować aż 33 inwestycje.

 Nie zwalniamy tempa. Chcemy stale rozwijać i zmieniać nasze placówki. Tak, aby jeszcze chętniej były odwiedzane przez Mazowszan i turystów.

Do placówek kulturalnych zlokalizowanych na terenie Warszawy trafi ponad 6,2 mln zł.

 • 2,9 mln zł dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie dodatkowych robót modernizacyjnych północnego i wschodniego skrzydła muzeum.
 • 1,2 mln zł dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie. Placówka przeznaczy środki na uzupełnienie oświetlenia scenicznego, zakup i dostawę wytwornicy mgły scenicznej oraz zakup ściany video z przenośnych ekranów LED, która będzie wykorzystywana jako scenografia cyfrowa w spektaklach teatralnych.
 • 1 mln zł dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Placówka 870 tys. zł przeznaczy na remont dachu i elewacji.
 • 83 tys. zł dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Środki na wykonanie projektu nowej gabloty olimpijskiej będącej przedłużeniem i uzupełnieniem już istniejącej samorząd Mazowsza przekaże 50 tys. zł. Dodatkowe 33 tys. zł pomoże w zakupie skanera A3 oraz zestawu fotograficznego.
 • 0,5 mln zł dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i serwerowni, m.in. serwera do wirtualizacji, serwera bazodanowego, macierzy dyskowej, szafy serwerowej z listwami PDU, zasilacza UPS, komplet akumulatorów do centralnego zasilacza UPS oraz dwóch przełączników sieciowych z okablowaniem.
 • 320 tys. zł dla Warszawskiej Opery Kameralnej. Placówka przeznaczy wsparcie na zakup samochodu dostawczego oraz samochodu osobowego.

Ponad 3,6 mln zł dla placówek subregionalnych

 • 583 tys. zł dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Pomoc zostanie przeznaczona na przygotowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę infrastruktury techniczno-estradowej przy „Scenie pod dębem”, budowę dwóch sanitariatów oraz przebudowę i rozbudowę systemów monitoringu i energetycznego.
 • 250 tys. zł dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu. Placówka przeznaczy wsparcie na przygotowanie dokumentacji rozbudowy centrum oraz budowę zadaszenia nad patio.
 • 104 tys. zł dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Dzięki środkom zostanie wymienione pokrycie dachowe na zachodniej, północnej i wschodniej części dachu budynku.
 • 440 tys. zł dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Dzięki dofinansowaniu zakupione zostanie stanowisko do montażu materiałów wideo i systemu nagłośnienia. Środki zostaną przeznaczone również na realizację filmu animowanego do wystawy stałej „Ostrołęka. 6 x Narew” z zakupem zestawu do projekcji oraz przygotowanie dokumentacji na modernizację budynku przy ul. Świętokrzyskiej 2 na potrzeby Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.
 • 30 tys. zł dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Placówka zakupi traktor ogrodowy do Zamku Książąt Mazowieckich. Maszyna wykorzystywana będzie do wykonywania prac ogrodowych w otoczeniu zamku, który obejmuje ponad 1,6 ha powierzchni.
 • 417 tys. zł dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Z uwagi na potrzebę cyfrowego zabezpieczenia i udostępnienia zbiorów placówka otrzyma 232 tys. zł na utworzenia pracowni digitalizacji. Środki trafią również na zakup i montaż żaluzji aluminiowych elektrycznych wraz z urządzeniami audiowizualnymi w budynku Oranżerii oraz zakup Landa - otwartego powozu czterokołowego z renomowanej firmy powozowej J.W. Utermöhle w Kolonii.
 • 1,4 mln zł dla Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przygotowanie dokumentacji na budowę budynku edukacyjno-warsztatowego oraz budynku wystawienniczego.
 • 200 tys. zł dla Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Przy wsparciu samorządu województwa, muzeum opracuje dokumentację na budowę oficyny dworskiej na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie.
 • 200 tys. zł dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku. Samorząd Mazowsza przekazał środki na zakupu samochodu służącego do przewozu osób, rekwizytów, elementów scenograficznych podczas organizacji wydarzeń.

UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony